13 treff på PESCO

25. nov. 2019

Macron og Trump danser tango fatal

President Macron vil heller ha en målbevisst Europahær enn et «hjernedødt» NATO. Han byr opp president Donald Trump til dans med sitt ønske om massiv europeisk opprustning. Men tangoen kan ende i en paso doble i marsjtakt. Hvem skal Norge danse med da?

30. sep. 2019

Norge inn i Macrons intervensjonsstyrke

Norge har tilsluttet seg en ny felleseuropeisk intervensjonsstyrke, European Intervention Initiative (EI2).

01. april 2019

Norge som robot for EUs forsvarsstrategi

EUs forsvarsbyrå EDA er opptatt av å utvikle såkalte autonome forsvarssystemer. Noen av disse er drapsmaskiner i mest bokstavelige forstand. Norge er med på ferden.

31. jan. 2019

PESCO gir trange kår for nøytralitetspolitikk

Alliansefrihet og EU-medlemskap lar seg vanskelig forene.

10. nov. 2018

Ny Europahær kaster skygge over verdenskrigens ofre

Hundre år etter avslutningen av en verdenskrig som kostet 18 millioner soldater og sivile livet, oppfordrer den franske presidenten til å bygge «en virkelig europahær».

07. juni 2018

Marsjerer i takt med EUs forsvarspakt

Forsvarspakten Pesco er under rask oppbygging. Regjeringa vil ha Norge tettest mulig på EUs militære samarbeid, på tross av at forsvarspolitikken ikke er del av EØS-avtalen.

13. nov. 2017

EU oppretter militær «koalisjon av villige»

Den 13. november undertegner 23 EU-land en felles intensjonserklæring til Det europeiske råd og unionens utenrikssjef, Federica Mogherini, om tett militært samarbeid.

21. feb. 2017

Et svekket EU vil vise muskler med sin nye globale strategi

«Vi gjennomlever for tida en eksistensiell krise innenfor og utenfor Den europeiske union. Vår union er truet.» Slik skildrer EU sin egen situasjon etter Brexit. Denne eksistensielle krisa vil Unionen møte med en ny og mer offensiv global strategi.

22. des. 2017

Uka som gikk: Stortingskomiteen kan bli satt på gangen

Årets siste nyhetsoppsummering: Å gjøre Norge til del av EUs energiunion er ingen lys idé om vi skal beholde nasjonal råderett over energipolitikken.

20. des. 2017

Årbok 2018: Europa 2027

Stadig mer union eller samarbeid mellom stater?