62 treff på Jernbanepakke 4

25. aug. 2017

Vil et nytt Storting stanse privatisering og oppsplitting av jernbanen?

Arbeiderpartiet kan komme til å avgjøre om Norge sier nei til EUs fjerde jernbanepakke og dermed gjøre det mulig å stanse eller reversere konkurranseutsetting av persontrafikken og oppsplitting av NSB.

04. mai 2018

Anbud på jernbanen?

Vil vi ha full konkurranse om all jernbanedrift og fri etablering av utenlandske jernbaneselskap?

20. juni 2018

Til høsten har KrF valget

Hvorfor kviste NSB til fordel for Deutsche Bahn, Frankrikes SNCF og Hong Kong-selskapet MTR?

04. sep. 2018

Full damp mot jernbanediktat!

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund skuffer på køl i kampen mot EUs fjerde jernbanepakke. Flere fyrbøtere trengs før «pakka» kommer opp i Stortinget.

07. sep. 2018

Uka som gikk: Nei til jernbanediktat fra EU

Regjeringen vil la EU ta kontroll over norsk jernbane og sikkerheten på skinnene. Islendingene mobiliserer mot EU-styring av energien. Portugal trosset EUs råd og skapte økonomisk framgang.

13. sep. 2018

Nytt flygeblad om EUs jernbanepakke

Jernbanepolitikken skal styres fra Norge, ikke av EU!

13. sep. 2018

Slik får du til fylkestingsvedtak

Oppskrift for vedtak i fylkesting, kommunestyrer, med mer.

16. aug. 2018

Jernbaneveto er et verdispørsmål

Knut Arild Hareide (KrF) vil styrke tilliten til EØS. Da må partiet bruke vetoretten mot EUs jernbanepakke.

08. aug. 2018

Debatt om Jernbanepakke 4

Politisk debattmøte om jernbanepakke 4

11. sep. 2018

Åpent møte om EUs jernbanepakke på Hamar

Hedmark Nei til EU og Lokomotivpersonalets Forening inviterer til åpent informasjonsmøte mandag 17. september.