64 treff på Jernbanepakke 4

25. aug. 2017

Vil et nytt Storting stanse privatisering og oppsplitting av jernbanen?

Arbeiderpartiet kan komme til å avgjøre om Norge sier nei til EUs fjerde jernbanepakke og dermed gjøre det mulig å stanse eller reversere konkurranseutsetting av persontrafikken og oppsplitting av NSB.

20. juni 2018

Til høsten har KrF valget

Hvorfor kviste NSB til fordel for Deutsche Bahn, Frankrikes SNCF og Hong Kong-selskapet MTR?

26. nov. 2018

Jernbaneveto – verdispørsmål for KrF?

Knut Arild Hareide gikk i sommer ut og ville styrke tilliten til EØS. Da må KrF bruke vetoretten mot EUs jernbanepakke, som svekker grunnleggende verdier som sikkerhet og suverenitet.

27. nov. 2018

Et «korrektiv» som sporer av

Styremedlem Morten Selnes fra Europabevegelsen i Nordland tror at «en 4. jernbanepakke og et ERA kan være et nødvendig korrektiv til et nasjonalt jernbanesystem». Det skriver han i sitt svar til meg i AN 22. november.

30. nov. 2018

Dale trenger en sikkerhetssjekk

Samferdselsministerens svar til meg i Østlands-Posten 24. november er en bekreftelse på det han selv skriver: Det lønner seg å undersøke saken før man uttaler seg.

06. nov. 2018

Åpent møte om jernbanepakke 4 og offentlig finansiering av tjenester

Ski og Oppegård Nei til EU har åpent møte på Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski, torsdag 15. november kl. 19.00

31. okt. 2018

Bruk Grunnloven som veiviser, KrF

Nå har KrF muligheten til å sikre norsk suverenitet. Det er et ansvar jeg håper og tror partiet tar, skriver Kathrine Kleveland.

17. okt. 2018

NSB skal være på norske hender

EUs jernbanepakke IV pålegger Norge full oppsplitting og anbudskonkurranse.

11. okt. 2018

EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet

Olaf Gjedrem, nestleder i Nei til EU, setter EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet på dagsorden på Bø Hotell den 22.10.2018 kl. 18-21

30. okt. 2018

SP: – Norsk jernbanepolitikk må styres fra Norge

«Hvis vi ikke bruker vetoretten mot EUs jernbanepakke vil oppstykkingen og liberaliseringen i regjeringens jernbanereform bli irreversibel», heter det i en uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 29. oktober 2018.