Politisk streik mot oppsplitting av jernbanen 14. juni 2022. Jernbanetorget, Oslo. Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, holder appell. Foto: JRS | Nei til EU

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Den politiske streiken kom i stand fordi de jernbaneansatte føler seg snytt. Regjeringa Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) viderefører den forrige regjeringa sin oppsplitting, bare under nytt navn.

Den begrensa anbudskonkurransen mellom statseide Vy og statseide Flytoget omfatter akkurat de samme trafikkpakkene for Østlandet som Høyre-regjeringa la opp til. De opprinnelige trafikkpakkene 4 og 5 er omdøpt til Østlandspakke 1 og Østlandspakke 2. Det er «same shit, new wrapping», som en av appellantene sa.

20 år med oppsplitting

Dette er en oppsplitting som har pågått i mer enn tjue år, sementert gjennom en serie jernbanepakker fra EU som én etter én er tatt inn i EØS-avtalen. Med den fjerde pakka, som Solberg-regjeringa fikk lurt inn i EØS-avtalen på overtid, er konkurranseutsetting blitt obligatorisk også når det gjelder persontrafikken. Vedtaket i EØS-komiteen ble gjort etter stortingsvalget, men før ny regjering hadde tiltrådt. Det hjalp ikke at et overveldende flertall av fem partier (Ap, SV, Sp, MDG og Rødt) med hundre representanter på det nye Stortinget ville sette foten ned.

– Det er ganske absurd at vi står her og demonstrerer for at regjeringa skal følge sin egen vedtatte politikk

Raseriet vokser mot ei regjering som løper fra sine egne valgløfter og dermed sviker en fagbevegelse som sterkt bidro til en solid rødgrønn valgseier sist høst. – Det er ganske absurd at vi står her og demonstrerer for at regjeringa skal følge sin egen vedtatte politikk og det som står i Hurdalsplattformen, sa Rolf Ringdal fra Norsk Lokomotivmannsforbund og Jane Sæthre fra Norsk Jernbaneforbund i sine appeller.

I plattformen de viser til står det i klartekst: «Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge.» Samme sted står det også at regjeringa vil «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler avbestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Men enten har mobilbatteriet til Nygård gått tomt, eller så finner han ikke retningsnummeret til Brussel.

Hvor ble unntakene av?

LO-kongressen sørget for en påminnelse i sin samferdselspolitiske uttalelse. Der blir kravet om varige unntak fra konkurransekrava i EUs fjerde jernbanepakke gjentatt. LO krever at norsk jernbane må skifte spor. – Vårt krav er at regjeringa følger opp sin egen regjeringsplattform. Vi har store forventninger til en Arbeiderpartiledet regjering. Løfter må innfris, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.

Konduktører, lokførere og andre jernbaneansatte stemte i utenfor Oslo Sentralstasjon med sin egen versjon av Jørgen Hattemaker:

Å holde det en sier kan være ganske lett
Å si ifra til EU, det er visst vans’klig, gitt!
Å ikke ha trafikkpakker, betyr jo rett og slett:
La Flytoget og Vy beholde trafikkeringsrett
Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!
 
I Brussel sitter makta, med politikk og sånn
Og de vil ikke høre fra oss som er «på bånn»
I EU har de laget en mal for Norges tog
Og dette direktivet det vil endre Norges Lov
Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!

 

Innretter seg lydig etter EU

nlf-togstreik
Vil samferdselsminister Nygård unngå å bli husket som togrøver, må han skifte spor straks. Foto: Nei til EU/JRS

Det Nygård og regjeringa gjør, er å innrette seg pent etter EU-regelverket som gir anledning til en såkalt begrenset anbudskonkurranse. Samferdselsdepartementet og Bane Nor kaller det «forhandlinger» istedenfor konkurranse. Konkurranse er det like fullt, med all uvissheten mangelen på samordning og helhetlig styring fører til for ansatte og passasjerer.

Et sjølsagt grep ville være å samordne den statlige jernbanevirksomheten under samme departement. Men ikke en gang det er gjort. Vy ligger for eksempel under Samferdselsdepartementet, mens Flytoget har Næringsdepartementet som formell eier og sjef.

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) konkluderer blant annet med at norsk jernbane er slitt og har sprengt kapasitet. Rapporten peker på at jernbanesektoren mangler en aktør som ivaretar det overordnede ansvaret for at hele infrastrukturen fungerer.

For Velferdsstaten har nylig gitt ut rapporten «En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked» (FV rapport 1/2022). Rapporten ser på konsekvensene av jernbanereformen, tidligere strukturendringer på norsk jernbane og EUs jernbanepolitikk.

Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo, Mona Fagerås (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) var også blant appellantene som krever at regjeringa holder ord og samler jernbane-Norge igjen, uansett hva byråkratene i Brussel måtte mene om den saken.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Les mer:

Stort bilde i toppen: Politisk streik mot oppsplitting av jernbanen 14. juni 2022. Jernbanetorget, Oslo. Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, holder appell. Foto: JRS | Nei til EU (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Uvisst om ESA godtar sentrallås for drosjene

08. jan. 2024

Samferdselsministeren vil innføre sentrallås for taxinæringa. Han har også klokelig funnet ut at det er på tide å tallfeste hva midlertidig busskabotasje skal bety.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

Masseovervåking setter demokratiet i fare

09. nov. 2023

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Europas arme arbeidere

02. okt. 2023

​​​​​​​Arbeid skulle være veien ut av fattigdom, men de arbeidende fattige blir stadig flere i EUs indre marked.

Forsvar innleieforbudet mot ESA!

11. aug. 2023

Forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer på byggeplasser i østlands-området trådte nylig i kraft. Fellesforbundet og LO fikk endelig gjennomslag for et gammelt krav. Forbudet er et viktig tiltak mot sosial dumping i bygg og anlegg.

Ris til egen bak

07. aug. 2023

Når EØS-tilsynet ESA vil stanse norske tiltak mot sosial dumping, er det Norge som betaler for jobben.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Sertifisert skuebrød

26. juni 2023

Ti år etter at klesfabrikkene i Rana Plaza raste sammen, skal vi ikke glemme at det som er fleksibelt for noen, kan være skjebnesvangert for andre.