Politisk streik mot oppsplitting av jernbanen 14. juni 2022. Jernbanetorget, Oslo. Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, holder appell. Foto: JRS | Nei til EU

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Den politiske streiken kom i stand fordi de jernbaneansatte føler seg snytt. Regjeringa Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) viderefører den forrige regjeringa sin oppsplitting, bare under nytt navn.

Den begrensa anbudskonkurransen mellom statseide Vy og statseide Flytoget omfatter akkurat de samme trafikkpakkene for Østlandet som Høyre-regjeringa la opp til. De opprinnelige trafikkpakkene 4 og 5 er omdøpt til Østlandspakke 1 og Østlandspakke 2. Det er «same shit, new wrapping», som en av appellantene sa.

20 år med oppsplitting

Dette er en oppsplitting som har pågått i mer enn tjue år, sementert gjennom en serie jernbanepakker fra EU som én etter én er tatt inn i EØS-avtalen. Med den fjerde pakka, som Solberg-regjeringa fikk lurt inn i EØS-avtalen på overtid, er konkurranseutsetting blitt obligatorisk også når det gjelder persontrafikken. Vedtaket i EØS-komiteen ble gjort etter stortingsvalget, men før ny regjering hadde tiltrådt. Det hjalp ikke at et overveldende flertall av fem partier (Ap, SV, Sp, MDG og Rødt) med hundre representanter på det nye Stortinget ville sette foten ned.

– Det er ganske absurd at vi står her og demonstrerer for at regjeringa skal følge sin egen vedtatte politikk

Raseriet vokser mot ei regjering som løper fra sine egne valgløfter og dermed sviker en fagbevegelse som sterkt bidro til en solid rødgrønn valgseier sist høst. – Det er ganske absurd at vi står her og demonstrerer for at regjeringa skal følge sin egen vedtatte politikk og det som står i Hurdalsplattformen, sa Rolf Ringdal fra Norsk Lokomotivmannsforbund og Jane Sæthre fra Norsk Jernbaneforbund i sine appeller.

I plattformen de viser til står det i klartekst: «Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge.» Samme sted står det også at regjeringa vil «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler avbestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Men enten har mobilbatteriet til Nygård gått tomt, eller så finner han ikke retningsnummeret til Brussel.

Hvor ble unntakene av?

LO-kongressen sørget for en påminnelse i sin samferdselspolitiske uttalelse. Der blir kravet om varige unntak fra konkurransekrava i EUs fjerde jernbanepakke gjentatt. LO krever at norsk jernbane må skifte spor. – Vårt krav er at regjeringa følger opp sin egen regjeringsplattform. Vi har store forventninger til en Arbeiderpartiledet regjering. Løfter må innfris, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.

Konduktører, lokførere og andre jernbaneansatte stemte i utenfor Oslo Sentralstasjon med sin egen versjon av Jørgen Hattemaker:

Å holde det en sier kan være ganske lett
Å si ifra til EU, det er visst vans’klig, gitt!
Å ikke ha trafikkpakker, betyr jo rett og slett:
La Flytoget og Vy beholde trafikkeringsrett
Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!
 
I Brussel sitter makta, med politikk og sånn
Og de vil ikke høre fra oss som er «på bånn»
I EU har de laget en mal for Norges tog
Og dette direktivet det vil endre Norges Lov
Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!

 

Innretter seg lydig etter EU

nlf-togstreik
Vil samferdselsminister Nygård unngå å bli husket som togrøver, må han skifte spor straks. Foto: Nei til EU/JRS

Det Nygård og regjeringa gjør, er å innrette seg pent etter EU-regelverket som gir anledning til en såkalt begrenset anbudskonkurranse. Samferdselsdepartementet og Bane Nor kaller det «forhandlinger» istedenfor konkurranse. Konkurranse er det like fullt, med all uvissheten mangelen på samordning og helhetlig styring fører til for ansatte og passasjerer.

Et sjølsagt grep ville være å samordne den statlige jernbanevirksomheten under samme departement. Men ikke en gang det er gjort. Vy ligger for eksempel under Samferdselsdepartementet, mens Flytoget har Næringsdepartementet som formell eier og sjef.

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) konkluderer blant annet med at norsk jernbane er slitt og har sprengt kapasitet. Rapporten peker på at jernbanesektoren mangler en aktør som ivaretar det overordnede ansvaret for at hele infrastrukturen fungerer.

For Velferdsstaten har nylig gitt ut rapporten «En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked» (FV rapport 1/2022). Rapporten ser på konsekvensene av jernbanereformen, tidligere strukturendringer på norsk jernbane og EUs jernbanepolitikk.

Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo, Mona Fagerås (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) var også blant appellantene som krever at regjeringa holder ord og samler jernbane-Norge igjen, uansett hva byråkratene i Brussel måtte mene om den saken.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Les mer:

Stort bilde i toppen: Politisk streik mot oppsplitting av jernbanen 14. juni 2022. Jernbanetorget, Oslo. Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, holder appell. Foto: JRS | Nei til EU (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

1. Mai -Arbeiderane sin kampdag

29. april 2024

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Overleverte EØS-rapport til Stortinget 

14. mars 2024

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Freddy André Øvstegård fra SV, mener EØS bidrar til løsarbeid, sosial dumping og et race mot bunnen. 

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Del 6 Digitale trusler mot demokratiet

12. feb. 2024

EU ønsker å lage reguleringer som er i forkant av den hurtige digitale utviklingen, hvilket er fornuftig.