Politisk streik mot oppsplitting av jernbanen 14. juni 2022. Jernbanetorget, Oslo. Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, holder appell. Foto: JRS | Nei til EU

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Den politiske streiken kom i stand fordi de jernbaneansatte føler seg snytt. Regjeringa Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) viderefører den forrige regjeringa sin oppsplitting, bare under nytt navn.

Den begrensa anbudskonkurransen mellom statseide Vy og statseide Flytoget omfatter akkurat de samme trafikkpakkene for Østlandet som Høyre-regjeringa la opp til. De opprinnelige trafikkpakkene 4 og 5 er omdøpt til Østlandspakke 1 og Østlandspakke 2. Det er «same shit, new wrapping», som en av appellantene sa.

20 år med oppsplitting

Dette er en oppsplitting som har pågått i mer enn tjue år, sementert gjennom en serie jernbanepakker fra EU som én etter én er tatt inn i EØS-avtalen. Med den fjerde pakka, som Solberg-regjeringa fikk lurt inn i EØS-avtalen på overtid, er konkurranseutsetting blitt obligatorisk også når det gjelder persontrafikken. Vedtaket i EØS-komiteen ble gjort etter stortingsvalget, men før ny regjering hadde tiltrådt. Det hjalp ikke at et overveldende flertall av fem partier (Ap, SV, Sp, MDG og Rødt) med hundre representanter på det nye Stortinget ville sette foten ned.

– Det er ganske absurd at vi står her og demonstrerer for at regjeringa skal følge sin egen vedtatte politikk

Raseriet vokser mot ei regjering som løper fra sine egne valgløfter og dermed sviker en fagbevegelse som sterkt bidro til en solid rødgrønn valgseier sist høst. – Det er ganske absurd at vi står her og demonstrerer for at regjeringa skal følge sin egen vedtatte politikk og det som står i Hurdalsplattformen, sa Rolf Ringdal fra Norsk Lokomotivmannsforbund og Jane Sæthre fra Norsk Jernbaneforbund i sine appeller.

I plattformen de viser til står det i klartekst: «Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge.» Samme sted står det også at regjeringa vil «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler avbestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». Men enten har mobilbatteriet til Nygård gått tomt, eller så finner han ikke retningsnummeret til Brussel.

Hvor ble unntakene av?

LO-kongressen sørget for en påminnelse i sin samferdselspolitiske uttalelse. Der blir kravet om varige unntak fra konkurransekrava i EUs fjerde jernbanepakke gjentatt. LO krever at norsk jernbane må skifte spor. – Vårt krav er at regjeringa følger opp sin egen regjeringsplattform. Vi har store forventninger til en Arbeiderpartiledet regjering. Løfter må innfris, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.

Konduktører, lokførere og andre jernbaneansatte stemte i utenfor Oslo Sentralstasjon med sin egen versjon av Jørgen Hattemaker:

Å holde det en sier kan være ganske lett
Å si ifra til EU, det er visst vans’klig, gitt!
Å ikke ha trafikkpakker, betyr jo rett og slett:
La Flytoget og Vy beholde trafikkeringsrett
Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!
 
I Brussel sitter makta, med politikk og sånn
Og de vil ikke høre fra oss som er «på bånn»
I EU har de laget en mal for Norges tog
Og dette direktivet det vil endre Norges Lov
Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!

 

Innretter seg lydig etter EU

nlf-togstreik
Vil samferdselsminister Nygård unngå å bli husket som togrøver, må han skifte spor straks. Foto: Nei til EU/JRS

Det Nygård og regjeringa gjør, er å innrette seg pent etter EU-regelverket som gir anledning til en såkalt begrenset anbudskonkurranse. Samferdselsdepartementet og Bane Nor kaller det «forhandlinger» istedenfor konkurranse. Konkurranse er det like fullt, med all uvissheten mangelen på samordning og helhetlig styring fører til for ansatte og passasjerer.

Et sjølsagt grep ville være å samordne den statlige jernbanevirksomheten under samme departement. Men ikke en gang det er gjort. Vy ligger for eksempel under Samferdselsdepartementet, mens Flytoget har Næringsdepartementet som formell eier og sjef.

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) konkluderer blant annet med at norsk jernbane er slitt og har sprengt kapasitet. Rapporten peker på at jernbanesektoren mangler en aktør som ivaretar det overordnede ansvaret for at hele infrastrukturen fungerer.

For Velferdsstaten har nylig gitt ut rapporten «En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked» (FV rapport 1/2022). Rapporten ser på konsekvensene av jernbanereformen, tidligere strukturendringer på norsk jernbane og EUs jernbanepolitikk.

Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo, Mona Fagerås (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) var også blant appellantene som krever at regjeringa holder ord og samler jernbane-Norge igjen, uansett hva byråkratene i Brussel måtte mene om den saken.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Les mer:

Stort bilde i toppen: Politisk streik mot oppsplitting av jernbanen 14. juni 2022. Jernbanetorget, Oslo. Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, holder appell. Foto: JRS | Nei til EU (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

ESA krever begrunnelse for norsk innleieforbud

09. mars 2023

LO og Fellesforbundet jubler for et innleieforbud. Det gjør ikke EØS-tilsynet ESA, som har reist åpningssak mot Norge for mulig brudd på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Direktivforslag om digitalt plattformarbeid møter motstand

04. jan. 2023

I et forsøk på å klargjøre rettighetene til dem som jobber på digitale plattformer, ender EU opp med å endevende det skandinaviske arbeidstakerbegrepet.

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

EUs minstelønn i praksis – eksemplet Kypros

10. nov. 2022

Lovbestemt minstelønn innføres i stadig flere land. LO og regjeringa trøster oss med at EUs minstelønnsdirektiv ikke er merket EØS-relevant. Det kan være ei skummel sovepute.

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.