Ingen påstigning til Brussel-toget!

Ugyldig togbillett til Brussel

Enveisbilletten til EUs jernbanebyrå er fremdeles ikke gyldig for påstigning.

EUs fjerde jernbanepakke er ikke formelt innlemmet i EØS-avtalen før vedtaket er godkjent av parlamentet i Liechtenstein. Om og når det vil skje, er uvisst.

Dermed er EØS-komiteens «jernbanekupp» den 24. september ennå ikke folkerettslig bindende. Jobben blir enklere for ei ny regjering hvis den rekker å forhindre implementeringa. Dette fordi det er vanskeligere å få EU-direktiver ut av EØS-avtalen enn å få dem inn.

Hvis en ny norsk regjering tør og vil, kan Solberg-troikaen bli innhentet av reservasjonsrettens lange arm.

Avtroppende regjering har handlet i strid med opinionen, det nye flertallet og en demokratisk grunnholdning. Hvis en ny norsk regjering tør og vil, kan Solberg-troikaen bli innhentet av reservasjonsrettens lange arm.

Myndighetsoverføring direkte til Brussel er et soleklart brudd på kjørereglene i EØS-systemet. EU og de øvrige partene innrømmer at de kjører mot rødt lys, men lover uskyldsblått at de tror det blir med bare denne ene gangen.

Spørsmålet om å hindre implementering av jernbanepakka bør nå ha høyeste prioritet i regjeringsforhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Neste møte i EØS-komiteen er 29. oktober. Da er et nytt Storting og en ny regjering på plass, og Norge kan sette foten ned – eventuelt sammen med Liechtenstein.

Hovedkravene står fast:

  • Norsk jernbane skal ikke underlegges EUs jernbanebyrå eller andre EU-organer.  
  • Obligatorisk konkurranseutsetting av jernbanen uavhengig av hvilken regjering vi har, må avvises.  

Fem partier med solid flertall i Stortinget stilte seg bak disse kravene før valget. Nå forventer velgerne at en ny regjering innfrir, enten det skjer i form av en norsk reservasjon (veto) mot jernbanepakka – eller i form av nye forhandlinger i EØS-komiteen for å ta jernbanedirektivene og -forordningene ut av EØS-avtalen igjen.

Stort bilde i toppen: Ingen påstigning til Brussel-toget! (Nei til EU | Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommer strømprisen til å øke ytterligere?

06. jan. 2022

Ja, det skal vi ikke se bort fra. Vi har så vidt begynt på januar, og erfaring tilsier at det blir en kald bolk hver eneste vinter. Magasinene våre er nedtappa og eksporten foregår for fullt. Etter mitt syn så er det jeg vil kalle «galskapens politikk».

Medlemstilbud som varmer

05. jan. 2022

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Vest-Agder Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, en velkomstgave som varmer.

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?

Konsekvenser for det norske samfunnet må komme mer tydelig frem

04. jan. 2022

Vi etterlyser nærmere vurderinger av konsekvenser i Norge av EØS-relevante regler, både når de er under utarbeidelse i EU og etter vedtak i EU.

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

ACER-anken er levert lagmannsretten  

22. des. 2021

Nei til EU mener at Oslo tingrett har vurdert bevisene i ACER-saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Dommen i sin helhet ankes.

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

20. des. 2021

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

Medlemsavis desember 2021

17. des. 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Fiskerikonferansen i Tromsø.

17. des. 2021

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU arrangerte sin andre konferanse 30. -31. oktober 2021. Som ved den første konferansen, høsten 2019, var det faglig gode innledere og debattdeltakerne.

Elevene fryser uten økonomisk hjelp!

17. des. 2021

Det å fryse i Norge, og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten å ha krav på hjelp fra Nav.

Etter EUs definisjon har vi ingen strømkrise

16. des. 2021

Olje og energiminister Marte Mjøs Persen sier at vi ikke kan begrense eksporten over utenlandskablene fordi det er i strid ned våre internasjonale forpliktelser.

RME: Det blir rushtidsavgift fra nyttår, uansett hva politikerne vil

15. des. 2021

Den politisk fristilte Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) mener det ikke spiller noen rolle hvis politikerne bestemmer seg for å utsette den nye nettleieforskriften. RME vil la nettselskapene gjøre som de sjøl vil.