Ingen påstigning til Brussel-toget!

Ugyldig togbillett til Brussel

Enveisbilletten til EUs jernbanebyrå er fremdeles ikke gyldig for påstigning.

EUs fjerde jernbanepakke er ikke formelt innlemmet i EØS-avtalen før vedtaket er godkjent av parlamentet i Liechtenstein. Om og når det vil skje, er uvisst.

Dermed er EØS-komiteens «jernbanekupp» den 24. september ennå ikke folkerettslig bindende. Jobben blir enklere for ei ny regjering hvis den rekker å forhindre implementeringa. Dette fordi det er vanskeligere å få EU-direktiver ut av EØS-avtalen enn å få dem inn.

Hvis en ny norsk regjering tør og vil, kan Solberg-troikaen bli innhentet av reservasjonsrettens lange arm.

Avtroppende regjering har handlet i strid med opinionen, det nye flertallet og en demokratisk grunnholdning. Hvis en ny norsk regjering tør og vil, kan Solberg-troikaen bli innhentet av reservasjonsrettens lange arm.

Myndighetsoverføring direkte til Brussel er et soleklart brudd på kjørereglene i EØS-systemet. EU og de øvrige partene innrømmer at de kjører mot rødt lys, men lover uskyldsblått at de tror det blir med bare denne ene gangen.

Spørsmålet om å hindre implementering av jernbanepakka bør nå ha høyeste prioritet i regjeringsforhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Neste møte i EØS-komiteen er 29. oktober. Da er et nytt Storting og en ny regjering på plass, og Norge kan sette foten ned – eventuelt sammen med Liechtenstein.

Hovedkravene står fast:

  • Norsk jernbane skal ikke underlegges EUs jernbanebyrå eller andre EU-organer.  
  • Obligatorisk konkurranseutsetting av jernbanen uavhengig av hvilken regjering vi har, må avvises.  

Fem partier med solid flertall i Stortinget stilte seg bak disse kravene før valget. Nå forventer velgerne at en ny regjering innfrir, enten det skjer i form av en norsk reservasjon (veto) mot jernbanepakka – eller i form av nye forhandlinger i EØS-komiteen for å ta jernbanedirektivene og -forordningene ut av EØS-avtalen igjen.

Stort bilde i toppen: Ingen påstigning til Brussel-toget! (Nei til EU | Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 2

02. nov. 2022

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Året 1980 som endra alt

01. nov. 2022

Siste høyrebølge har vart i over 40 år – er det ikke på tide at den snus?