Statlig støtte til kampanjen for å velge islandsk er en torn i øyet på EØS-politiet ESA.

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

Íslenskt, gjörið svo vel. Dette har vært slagordet i en kampanje for å styrke islandsk økonomi og skjerme arbeidsplasser etter at landet blei ramma av korona-epidemien. En omtrentlig norsk oversettelse er «Islandsk, ja takk». Kampanjen oppfordrer kunder og forbrukere til å velge islandske produkter og tjenester.

Den islandske staten har støttet kampanjen økonomisk sammen med åtte interesseorganisasjoner fra industri og næringsliv. Dette har falt ESA tungt for brystet, og har avfødt en ny begrunnet uttalelse fra EØS-tilsynet som en siste advarsel til islendingene.

Politisk tilslutning til kampanjen fra fiskeri- og turistministeren gjør saken enda verre, mener ESA, som allerede i 2020 anklaget Island for brudd på EØS-avtalens regler om uhemmet flyt av varer og tjenester i EØS-området. ESA mener også at islendingene har forbrutt seg mot statsstøttereglene, innkjøpsdirektivet og direktivet for offentlige anskaffelser.

En forbrytelse mot EØS å oppmuntre til å velge islandsk

Ikke mindre enn tre artikler i EØS-avtalen er brutt, ifølge EØS-politiet; nærmere bestemt artiklene 3, 11 og 36. Artikkel 11 handler om forbud mot kvantitative importrestriksjoner, mens artikkel 36 forbyr restriksjoner på å yte tjenester på tvers av grensene i EØS. Kampanjen er en oppfordring til å velge varer og tjenester fra Island, ikke noe forbud mot å velge leverandører fra andre land – uten at det gjør inntrykk på ESA.

Teksten fortsetter nedenfor illustrasjonen.

faksimile-frettarbladid
ESA dokumenterer i sin uttalelse den islandske «forbrytelsen», blant annet med faksimile av denne annonsen fra Fréttirbladid.

Island har svart med at en produsent på Island ikke nødvendigvis har islandske eiere, og at artikkel 13 i avtalen gir anledning til inngrep når dette er begrunnet med bl.a. vern om menneskers og dyrs liv og helse, som under en pandemi. ESA avviser begrunnelsen som ikke holdbar.

Etter flere brevvekslinger konkluderer ESA i desember 2021 med at Island ikke oppfyller sine EØS-forpliktelser til å sikre den frie bevegelsen av varer og tjenester, og at tiltakene ikke lar seg rettferdiggjøre ved å vise til pandemien. ESA viser blant annet til at EU-domstolen konkluderte med at en tilsvarende irsk kampanje, «Buy Irish», var i strid med EU-retten.

Island får nye tre måneder til å forklare eller innrette seg, før ESA vil vurdere å fremme saken for EFTA-domstolen.

I tida som kommer må finansminister Trygve Slagsvold Vedum og andre regjeringsmedlemmer vokte seg for å komme med flere oppfordringer til folk om å støtte lokale bedrifter som sliter under nye koronarestriksjoner.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Statlig støtte til kampanjen for å velge islandsk er en torn i øyet på EØS-politiet ESA.

reLATERT

Se alle arrangementer

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 2

02. nov. 2022

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?