Statlig støtte til kampanjen for å velge islandsk er en torn i øyet på EØS-politiet ESA.

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

Íslenskt, gjörið svo vel. Dette har vært slagordet i en kampanje for å styrke islandsk økonomi og skjerme arbeidsplasser etter at landet blei ramma av korona-epidemien. En omtrentlig norsk oversettelse er «Islandsk, ja takk». Kampanjen oppfordrer kunder og forbrukere til å velge islandske produkter og tjenester.

Den islandske staten har støttet kampanjen økonomisk sammen med åtte interesseorganisasjoner fra industri og næringsliv. Dette har falt ESA tungt for brystet, og har avfødt en ny begrunnet uttalelse fra EØS-tilsynet som en siste advarsel til islendingene.

Politisk tilslutning til kampanjen fra fiskeri- og turistministeren gjør saken enda verre, mener ESA, som allerede i 2020 anklaget Island for brudd på EØS-avtalens regler om uhemmet flyt av varer og tjenester i EØS-området. ESA mener også at islendingene har forbrutt seg mot statsstøttereglene, innkjøpsdirektivet og direktivet for offentlige anskaffelser.

En forbrytelse mot EØS å oppmuntre til å velge islandsk

Ikke mindre enn tre artikler i EØS-avtalen er brutt, ifølge EØS-politiet; nærmere bestemt artiklene 3, 11 og 36. Artikkel 11 handler om forbud mot kvantitative importrestriksjoner, mens artikkel 36 forbyr restriksjoner på å yte tjenester på tvers av grensene i EØS. Kampanjen er en oppfordring til å velge varer og tjenester fra Island, ikke noe forbud mot å velge leverandører fra andre land – uten at det gjør inntrykk på ESA.

Teksten fortsetter nedenfor illustrasjonen.

faksimile-frettarbladid
ESA dokumenterer i sin uttalelse den islandske «forbrytelsen», blant annet med faksimile av denne annonsen fra Fréttirbladid.

Island har svart med at en produsent på Island ikke nødvendigvis har islandske eiere, og at artikkel 13 i avtalen gir anledning til inngrep når dette er begrunnet med bl.a. vern om menneskers og dyrs liv og helse, som under en pandemi. ESA avviser begrunnelsen som ikke holdbar.

Etter flere brevvekslinger konkluderer ESA i desember 2021 med at Island ikke oppfyller sine EØS-forpliktelser til å sikre den frie bevegelsen av varer og tjenester, og at tiltakene ikke lar seg rettferdiggjøre ved å vise til pandemien. ESA viser blant annet til at EU-domstolen konkluderte med at en tilsvarende irsk kampanje, «Buy Irish», var i strid med EU-retten.

Island får nye tre måneder til å forklare eller innrette seg, før ESA vil vurdere å fremme saken for EFTA-domstolen.

I tida som kommer må finansminister Trygve Slagsvold Vedum og andre regjeringsmedlemmer vokte seg for å komme med flere oppfordringer til folk om å støtte lokale bedrifter som sliter under nye koronarestriksjoner.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Statlig støtte til kampanjen for å velge islandsk er en torn i øyet på EØS-politiet ESA.

reLATERT

Se alle arrangementer

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Nytt styre i Møre og Romsdal Nei til EU

11. april 2022

Jan David Anti er valgt til ny leder i Møre og Romsdal Nei til EU. Han er bygningsarbeider, opprinnelig fra Karasjok, men nå bosatt i Kristiansund.