Statlig støtte til kampanjen for å velge islandsk er en torn i øyet på EØS-politiet ESA.

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

Íslenskt, gjörið svo vel. Dette har vært slagordet i en kampanje for å styrke islandsk økonomi og skjerme arbeidsplasser etter at landet blei ramma av korona-epidemien. En omtrentlig norsk oversettelse er «Islandsk, ja takk». Kampanjen oppfordrer kunder og forbrukere til å velge islandske produkter og tjenester.

Den islandske staten har støttet kampanjen økonomisk sammen med åtte interesseorganisasjoner fra industri og næringsliv. Dette har falt ESA tungt for brystet, og har avfødt en ny begrunnet uttalelse fra EØS-tilsynet som en siste advarsel til islendingene.

Politisk tilslutning til kampanjen fra fiskeri- og turistministeren gjør saken enda verre, mener ESA, som allerede i 2020 anklaget Island for brudd på EØS-avtalens regler om uhemmet flyt av varer og tjenester i EØS-området. ESA mener også at islendingene har forbrutt seg mot statsstøttereglene, innkjøpsdirektivet og direktivet for offentlige anskaffelser.

En forbrytelse mot EØS å oppmuntre til å velge islandsk

Ikke mindre enn tre artikler i EØS-avtalen er brutt, ifølge EØS-politiet; nærmere bestemt artiklene 3, 11 og 36. Artikkel 11 handler om forbud mot kvantitative importrestriksjoner, mens artikkel 36 forbyr restriksjoner på å yte tjenester på tvers av grensene i EØS. Kampanjen er en oppfordring til å velge varer og tjenester fra Island, ikke noe forbud mot å velge leverandører fra andre land – uten at det gjør inntrykk på ESA.

Teksten fortsetter nedenfor illustrasjonen.

faksimile-frettarbladid
ESA dokumenterer i sin uttalelse den islandske «forbrytelsen», blant annet med faksimile av denne annonsen fra Fréttirbladid.

Island har svart med at en produsent på Island ikke nødvendigvis har islandske eiere, og at artikkel 13 i avtalen gir anledning til inngrep når dette er begrunnet med bl.a. vern om menneskers og dyrs liv og helse, som under en pandemi. ESA avviser begrunnelsen som ikke holdbar.

Etter flere brevvekslinger konkluderer ESA i desember 2021 med at Island ikke oppfyller sine EØS-forpliktelser til å sikre den frie bevegelsen av varer og tjenester, og at tiltakene ikke lar seg rettferdiggjøre ved å vise til pandemien. ESA viser blant annet til at EU-domstolen konkluderte med at en tilsvarende irsk kampanje, «Buy Irish», var i strid med EU-retten.

Island får nye tre måneder til å forklare eller innrette seg, før ESA vil vurdere å fremme saken for EFTA-domstolen.

I tida som kommer må finansminister Trygve Slagsvold Vedum og andre regjeringsmedlemmer vokte seg for å komme med flere oppfordringer til folk om å støtte lokale bedrifter som sliter under nye koronarestriksjoner.

Jan R. Steinholt er politisk rådgiver i Nei til EU.

Stort bilde i toppen: Statlig støtte til kampanjen for å velge islandsk er en torn i øyet på EØS-politiet ESA.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommer strømprisen til å øke ytterligere?

06. jan. 2022

Ja, det skal vi ikke se bort fra. Vi har så vidt begynt på januar, og erfaring tilsier at det blir en kald bolk hver eneste vinter. Magasinene våre er nedtappa og eksporten foregår for fullt. Etter mitt syn så er det jeg vil kalle «galskapens politikk».

Medlemstilbud som varmer

05. jan. 2022

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Vest-Agder Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, en velkomstgave som varmer.

Konsekvenser for det norske samfunnet må komme mer tydelig frem

04. jan. 2022

Vi etterlyser nærmere vurderinger av konsekvenser i Norge av EØS-relevante regler, både når de er under utarbeidelse i EU og etter vedtak i EU.

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

ACER-anken er levert lagmannsretten  

22. des. 2021

Nei til EU mener at Oslo tingrett har vurdert bevisene i ACER-saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Dommen i sin helhet ankes.

Medlemsavis desember 2021

17. des. 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Fiskerikonferansen i Tromsø.

17. des. 2021

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU arrangerte sin andre konferanse 30. -31. oktober 2021. Som ved den første konferansen, høsten 2019, var det faglig gode innledere og debattdeltakerne.

Elevene fryser uten økonomisk hjelp!

17. des. 2021

Det å fryse i Norge, og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten å ha krav på hjelp fra Nav.

Etter EUs definisjon har vi ingen strømkrise

16. des. 2021

Olje og energiminister Marte Mjøs Persen sier at vi ikke kan begrense eksporten over utenlandskablene fordi det er i strid ned våre internasjonale forpliktelser.

RME: Det blir rushtidsavgift fra nyttår, uansett hva politikerne vil

15. des. 2021

Den politisk fristilte Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) mener det ikke spiller noen rolle hvis politikerne bestemmer seg for å utsette den nye nettleieforskriften. RME vil la nettselskapene gjøre som de sjøl vil.

Strømkrisa splitter EU

08. des. 2021

Har ACER rett. Er EUs felles energimarked nødvendig for å få samfunn bygd på fornybar kraft? Er høy strømpris den prisen som må betales?

Strømsjokk på strømsjokk og verre vil det bli.

07. des. 2021

Kan det bli verre? Ja, alt tyder på det. Vi har importert europeiske strømpriser og problemer, det er vi ikke nødt til, hvis alt hadde vært «på stell», men det er ikke det.