– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Norges første landsomfattende tariffavtale, verkstedoverenskomsten, hadde dekning for reise , kost og losji (RKL). Nå er det gått ti år siden 9 verft brakte allmenngjøring av RKL inn for ESA. Like før LO-kongressen i 2013 vant LO og Fellesforbundet i høyesterett. Høyesterett var enig med Lo i at det var helt nødvendig for å bevare den norske arbeidslivsmodellen og frontfagsmodellen spesielt.

Neste år kommer EUs reviderte utstasjoneringsdirektiv. I sin innstilling til landsmøtet sier Fellesforbundet følgende: «…utsendte arbeidstakere risikerer å ikke få dekket reisekostnadene fram til norskegrensa. Men når de har krysset grensen, har de fortsatt krav på dekning av RKL etter allmenngjøringsforskriften.»

Stein Evju mener dette ikke holder:

– Det er etter mitt skjønn ikke forenlig med utsendingsdirektivet slik det foreligger, og heller ikke med endringene i direktivet som trer i kraft i 2020, sier han.

– Så lenge ingen reiser dette som et problem, kan det nok passere enn så lenge. Det skal ikke mer til enn en uorganisert bedrift eller en aktivistisk advokat som sier at dette kan man ikke kreve at skal betales. Da kan det bli ansett for å være i strid med EØS-reglene.

Dette er direktivets tekst: «(i) allowances or reimbursement of expenditure to cover travel, board and lodging expenses for workers away from home for professional reasons.

Point (i) shall apply exclusively to travel, board and lodging expenditure incurred by posted workers where they are required to travel to and from their regular place of work in the Member State to whose territory they are posted, or where they are temporarily sent by their employer from that regular place of work to another place of work.»

Direktivet er krystallklart. Det er bare reiser fra et arbeidssted i Norge til et annet arbeidssted i Norge som kan allmenngjøres.

Arbeidsgiverne sitter nå stille i båten. Alt annet ville med sikkerhet gitt Ut av EØS vedtak på Fellesforbundets landsmøte. Men fagbevegelsen kan aldri basere seg på at ikke arbeidsgiverne før eller senere vil hevde sin rett etter EØS-avtalen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

03. feb. 2020

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.