– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Norges første landsomfattende tariffavtale, verkstedoverenskomsten, hadde dekning for reise , kost og losji (RKL). Nå er det gått ti år siden 9 verft brakte allmenngjøring av RKL inn for ESA. Like før LO-kongressen i 2013 vant LO og Fellesforbundet i høyesterett. Høyesterett var enig med Lo i at det var helt nødvendig for å bevare den norske arbeidslivsmodellen og frontfagsmodellen spesielt.

Neste år kommer EUs reviderte utstasjoneringsdirektiv. I sin innstilling til landsmøtet sier Fellesforbundet følgende: «…utsendte arbeidstakere risikerer å ikke få dekket reisekostnadene fram til norskegrensa. Men når de har krysset grensen, har de fortsatt krav på dekning av RKL etter allmenngjøringsforskriften.»

Stein Evju mener dette ikke holder:

– Det er etter mitt skjønn ikke forenlig med utsendingsdirektivet slik det foreligger, og heller ikke med endringene i direktivet som trer i kraft i 2020, sier han.

– Så lenge ingen reiser dette som et problem, kan det nok passere enn så lenge. Det skal ikke mer til enn en uorganisert bedrift eller en aktivistisk advokat som sier at dette kan man ikke kreve at skal betales. Da kan det bli ansett for å være i strid med EØS-reglene.

Dette er direktivets tekst: «(i) allowances or reimbursement of expenditure to cover travel, board and lodging expenses for workers away from home for professional reasons.

Point (i) shall apply exclusively to travel, board and lodging expenditure incurred by posted workers where they are required to travel to and from their regular place of work in the Member State to whose territory they are posted, or where they are temporarily sent by their employer from that regular place of work to another place of work.»

Direktivet er krystallklart. Det er bare reiser fra et arbeidssted i Norge til et annet arbeidssted i Norge som kan allmenngjøres.

Arbeidsgiverne sitter nå stille i båten. Alt annet ville med sikkerhet gitt Ut av EØS vedtak på Fellesforbundets landsmøte. Men fagbevegelsen kan aldri basere seg på at ikke arbeidsgiverne før eller senere vil hevde sin rett etter EØS-avtalen.

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.