50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

– Skrinlegg NorthConnect nå!

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

Norsk kraft må brukes til å dyrke fram mer av verdens mest miljø- og klimavennlige kraftkrevende metall- og prosessindustri,  framhevet forbundslederne Frode Alvheim fra Industri og Energi og Jørn Eggum fra Fellesforbundet. De fikk følge av flere skarpe appellanter fra elektrokjemisk industri og LO i Hardanger.

Vårt hvite gull er ikke en hvilken som helst salgsvare, vannkrafta vår skal ligge under full nasjonal kontroll, var budskapet. Skottlandskabelen må derfor stoppes.

Kabelen blir framstilt som et miljøprosjekt, mens dens eneste formål er å drive strømprisen i været med desto større fortjeneste for investorene bak. For norsk industri betyr noen øre mer pr. kWh milliarder i økte kostnader.

Utvanna forlik

20200309-barbro-auestad2
Barbro Auestad fra Industri og Energi holdt styr på de faglige talerne og politikernes appeller.

–  Vi trodde ikke det skulle være nødvendig å stå her igjen etter forliket som ble inngått i Stortinget for to år siden, sa konferansier Barbro Auestad fra Industri og Energi.

Forliket mellom de daværende regjeringspartiene, MDG og Arbeiderpartiet, lå til grunn for Stortingets tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og ACER våren 2018. Forliket skulle gjenspeile noen «ufravikelige krav» fra Arbeiderpartiet. Ett av disse krava var at «beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes» (vår kursivering).

Men i forliket er denne teksten vannet ut. Der står det ingenting om at det skal høstes erfaringer med de to kablene som nå bygges før en eventuell konsesjon til nye kabler kan gis.

Kablene som er under bygging til Tyskland og England, øker utvekslingskapasiteten med hele førti prosent. Dermed får Norge til sammen 17 utenlandsforbindelser, alle kontrollert av Statnett.

For Norge er dette mer enn nok. Men EU er umettelig på kabelfronten og har bevilget €10 millioner til NorthConnect som ett av sine prioriterte prosjekter (PCI).

Høyspenning på Stortinget

En ny flertallskonstellasjon i Stortinget kan hindre konsesjon til NorthConnect, etter at Fremskrittspartiet i opposisjon har kommet til at partiet vil gå imot det de stemte for i regjering.

Imidlertid risikerer opposisjonen å rote bort sitt flertall mot å gi konsesjon hvis partiene ikke klarer å samle seg bak ett forslag. Politikerne fra Sp, SV, Ap, Rødt og Frp holdt egne partiappeller som alle avviste konsesjon til NorthConnect.

De fikk klar melding om at partikiv ikke måtte hindre et utvetydig nei til kabelen.

– Vi krever at Stortinget stopper NorthConnect, og hvis de ikke evner det, krever vi omkamp om hele energimarkedspakka, gnistret Terje Kollbotn fra LO i Hardanger.

I en enstemmig høringsuttalelse sier LO klart nei til å gi NorthConnect konsesjon. «Det er stor risiko forbundet med at kapasiteten i utenlandskablene bygges i et tempo som ikke sikrer kontroll med virkningene», heter det i uttalelsen.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS verner subsidier til kryptovaluta

01. april 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. Regjeringen forhandler framdeles med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kan EU nå klimamålene?

09. mars 2020

I det europeiske klimaordskiftet hersker det alvorlig tvil om løftene i unionens storstilte ‘Green Deal’ virkelig kan oppfylles innenfor det EU som eksisterer per i dag, skriver Idar Helle.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.