50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

– Skrinlegg NorthConnect nå!

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

Norsk kraft må brukes til å dyrke fram mer av verdens mest miljø- og klimavennlige kraftkrevende metall- og prosessindustri,  framhevet forbundslederne Frode Alvheim fra Industri og Energi og Jørn Eggum fra Fellesforbundet. De fikk følge av flere skarpe appellanter fra elektrokjemisk industri og LO i Hardanger.

Vårt hvite gull er ikke en hvilken som helst salgsvare, vannkrafta vår skal ligge under full nasjonal kontroll, var budskapet. Skottlandskabelen må derfor stoppes.

Kabelen blir framstilt som et miljøprosjekt, mens dens eneste formål er å drive strømprisen i været med desto større fortjeneste for investorene bak. For norsk industri betyr noen øre mer pr. kWh milliarder i økte kostnader.

Utvanna forlik

20200309-barbro-auestad2
Barbro Auestad fra Industri og Energi holdt styr på de faglige talerne og politikernes appeller.

–  Vi trodde ikke det skulle være nødvendig å stå her igjen etter forliket som ble inngått i Stortinget for to år siden, sa konferansier Barbro Auestad fra Industri og Energi.

Forliket mellom de daværende regjeringspartiene, MDG og Arbeiderpartiet, lå til grunn for Stortingets tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og ACER våren 2018. Forliket skulle gjenspeile noen «ufravikelige krav» fra Arbeiderpartiet. Ett av disse krava var at «beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes» (vår kursivering).

Men i forliket er denne teksten vannet ut. Der står det ingenting om at det skal høstes erfaringer med de to kablene som nå bygges før en eventuell konsesjon til nye kabler kan gis.

Kablene som er under bygging til Tyskland og England, øker utvekslingskapasiteten med hele førti prosent. Dermed får Norge til sammen 17 utenlandsforbindelser, alle kontrollert av Statnett.

For Norge er dette mer enn nok. Men EU er umettelig på kabelfronten og har bevilget €10 millioner til NorthConnect som ett av sine prioriterte prosjekter (PCI).

Høyspenning på Stortinget

En ny flertallskonstellasjon i Stortinget kan hindre konsesjon til NorthConnect, etter at Fremskrittspartiet i opposisjon har kommet til at partiet vil gå imot det de stemte for i regjering.

Imidlertid risikerer opposisjonen å rote bort sitt flertall mot å gi konsesjon hvis partiene ikke klarer å samle seg bak ett forslag. Politikerne fra Sp, SV, Ap, Rødt og Frp holdt egne partiappeller som alle avviste konsesjon til NorthConnect.

De fikk klar melding om at partikiv ikke måtte hindre et utvetydig nei til kabelen.

– Vi krever at Stortinget stopper NorthConnect, og hvis de ikke evner det, krever vi omkamp om hele energimarkedspakka, gnistret Terje Kollbotn fra LO i Hardanger.

I en enstemmig høringsuttalelse sier LO klart nei til å gi NorthConnect konsesjon. «Det er stor risiko forbundet med at kapasiteten i utenlandskablene bygges i et tempo som ikke sikrer kontroll med virkningene», heter det i uttalelsen.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!

ACER-saken er anket til Høyesterett

28. april 2020

Nei til EU har nå anket ACER-søksmålet videre til Høyesterett. – Lagmannsretten har unnlatt å vurdere hvilken betydning vedtak fra reguleringsmyndigheten kan få, heter det i ankeskrivet.

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

23. april 2020

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

Vil du jobbe med EUs klimapolitikk i sommer?

23. april 2020

Nei til EU er nå på leting etter en person som vil jobbe hos oss i sommer.

Vil du jobbe med EUs klimapolitikk i sommer?

21. april 2020

Nei til EU er nå på leting etter en person som vil jobbe hos oss i sommer.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kan EU nå klimamålene?

09. mars 2020

I det europeiske klimaordskiftet hersker det alvorlig tvil om løftene i unionens storstilte ‘Green Deal’ virkelig kan oppfylles innenfor det EU som eksisterer per i dag, skriver Idar Helle.