50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen!

– Skrinlegg NorthConnect nå!

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

Norsk kraft må brukes til å dyrke fram mer av verdens mest miljø- og klimavennlige kraftkrevende metall- og prosessindustri,  framhevet forbundslederne Frode Alvheim fra Industri og Energi og Jørn Eggum fra Fellesforbundet. De fikk følge av flere skarpe appellanter fra elektrokjemisk industri og LO i Hardanger.

Vårt hvite gull er ikke en hvilken som helst salgsvare, vannkrafta vår skal ligge under full nasjonal kontroll, var budskapet. Skottlandskabelen må derfor stoppes.

Kabelen blir framstilt som et miljøprosjekt, mens dens eneste formål er å drive strømprisen i været med desto større fortjeneste for investorene bak. For norsk industri betyr noen øre mer pr. kWh milliarder i økte kostnader.

Utvanna forlik

20200309-barbro-auestad2
Barbro Auestad fra Industri og Energi holdt styr på de faglige talerne og politikernes appeller.

–  Vi trodde ikke det skulle være nødvendig å stå her igjen etter forliket som ble inngått i Stortinget for to år siden, sa konferansier Barbro Auestad fra Industri og Energi.

Forliket mellom de daværende regjeringspartiene, MDG og Arbeiderpartiet, lå til grunn for Stortingets tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og ACER våren 2018. Forliket skulle gjenspeile noen «ufravikelige krav» fra Arbeiderpartiet. Ett av disse krava var at «beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes» (vår kursivering).

Men i forliket er denne teksten vannet ut. Der står det ingenting om at det skal høstes erfaringer med de to kablene som nå bygges før en eventuell konsesjon til nye kabler kan gis.

Kablene som er under bygging til Tyskland og England, øker utvekslingskapasiteten med hele førti prosent. Dermed får Norge til sammen 17 utenlandsforbindelser, alle kontrollert av Statnett.

For Norge er dette mer enn nok. Men EU er umettelig på kabelfronten og har bevilget €10 millioner til NorthConnect som ett av sine prioriterte prosjekter (PCI).

Høyspenning på Stortinget

En ny flertallskonstellasjon i Stortinget kan hindre konsesjon til NorthConnect, etter at Fremskrittspartiet i opposisjon har kommet til at partiet vil gå imot det de stemte for i regjering.

Imidlertid risikerer opposisjonen å rote bort sitt flertall mot å gi konsesjon hvis partiene ikke klarer å samle seg bak ett forslag. Politikerne fra Sp, SV, Ap, Rødt og Frp holdt egne partiappeller som alle avviste konsesjon til NorthConnect.

De fikk klar melding om at partikiv ikke måtte hindre et utvetydig nei til kabelen.

– Vi krever at Stortinget stopper NorthConnect, og hvis de ikke evner det, krever vi omkamp om hele energimarkedspakka, gnistret Terje Kollbotn fra LO i Hardanger.

I en enstemmig høringsuttalelse sier LO klart nei til å gi NorthConnect konsesjon. «Det er stor risiko forbundet med at kapasiteten i utenlandskablene bygges i et tempo som ikke sikrer kontroll med virkningene», heter det i uttalelsen.

Stort bilde i toppen: 50 fagforeningsfaner og hundrevis av tillitsvalgte med klar beskjed foran Stortinget 9. mars: Ingen konsesjon til Skottlandskabelen! (Nei til EU | JRS)

reLATERT

Se alle arrangementer

Myndighetsoverføringen i Energipakke 4

25. sep. 2020

Professor Peter Ørebech gjennomgår i en ny betenkning den økte myndigheten som EUs energibyrå ACER får med Energipakke 4. En av konklusjonene er at det for norske myndigheter kun gjenstår «små rester av lovgivningsmakt».

Høring om Energipakke 4: Inngripende myndighetsoverføring

23. sep. 2020

Nei til EU mener EUs energipakke 4 griper inn i norsk samfunn og næringsliv på en måte som er både udemokratisk og uakseptabel, og krever derfor at regelverket ikke tas inn i EØS-avtalen.

EUs klimapolitikk er hvilepute for Norge  

22. sep. 2020

I stedet for å sette konkrete mål for hvor mye Norge skal kutte i egne klimagassutslipp har Norge gått via EU-systemet for å oppfylle Paris-forpliktelsene. Dette har blitt en hvilepute som utsetter vår egen klimaomstilling, mens vi venter på at EU skal kutte utslipp.  

Klima for handling?

18. sep. 2020

Nei til EU utgir innføringshefte om EUs klimapolitikk, og det hendige heftet skal ut i skoler over hele landet.

EUs bioenergisatsning gir økte utslipp

04. sep. 2020

Over 60 % av EUs «fornybare» energiproduksjon, bygger på brenning av biomasse (hovedsakelig pellets) til energiformål. Gjennom fornybardirektivet som ble revidert i 2018 definerer EU denne energikilden som 100 % karbonnøytral. Å regne bioenergi som en nullutslippskilde har imidlertid lite faglig hold.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge

31. aug. 2020

Fører EU en ambisiøs klimapolitikk? Er et norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen? En ny klimarapport fra Nei til EU gir svar.

Oljemakta rår - litt til 

11. aug. 2020

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!