Kan Listhaug redde FrP fra kabelfloka?

Signalene om en snuoperasjon fra Fremskrittspartiet er lovende, med mindre de bare er et forsøk på å vri seg unna ansvaret for innføring av EUs energipolitikk i Norge.

Etter den ulykksalige EU-tilpasninga som hennes tre forgjengere har stått for, spør vi: Vil Sylvi Listhaug som ny olje- og energiminister ta grep for å begrense skadevirkningene? Frps Tord Lien, Terje Søviknes og Kjell-Børge Freiberg har i tur og orden som statsråder tilrettelagt for norsk tilslutning til EUs energiunion. Den 1. november i fjor ble EUs tredje energimarkedspakke tatt inn i EØS-avtalen og er dermed gjeldende norsk lov.

Departementet som Listhaug nå overtar er i gang med å berede grunnen for at Norge også skal sluke EUs fjerde energipakke, til tross for at Stortingets forutsetninger for tilslutning til den forrige allerede er brutt. En av disse forutsetningene var at nye kabelprosjekter var utelukket før vi har høstet erfaringer med de to som er under bygging, til henholdsvis Tyskland og England. En annen forutsetning var at ekstrainntektene ved strømeksport, såkalte flaksehalsinntekter, fortsatt skal kunne brukes fritt til å redusere nettleia.

Skottlandskabelen North Connect er et prioritert prosjekt på EUs nettutviklingsplan. Gjennom energibyrået ACERs forlengede arm, Reguleringsmyndigheten for Energi, er Norge forpliktet til å etterleve planen.

Ikke bare kraftprisen, men også nettleia vil øke som konsekvens av energipakka.

Avgått statsråd Kjell-Børge Freiberg hevdet i fjor vår at flaskehalsinntektene i sin helhet fremdeles kan brukes til å redusere nettleia for forbrukerne. Ifølge forordningens ordlyd, kan de ikke det. Statsråden villedet Stortinget med sitt svar.

Øyner vi en etterlengtet snuoperasjon fra Fremskrittspartiets side? Vi velger å tolke utspillet fra parlamentarisk leder Hans Andreas Limi mot NorthConnect-kabelen (VG 10. desember) og innsettelsen av Sylvi Listhaug som signaler om en mulig kursendring. Listhaug har ry på seg for å være en tydelig EU-motstander.

Så får vi se om handling følger ord. Vil du sette bom for neste energipakke fra EU, Sylvi?

Innlegget står på trykk i Klassekampen 10. januar. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.