EU-krati: 10 000 unionsvakter innen 2020

EU-kommisjonen vil mangedoble grensevaktstyrken og gi Frontex økt myndighet til å operere i og utenfor medlemslandene.

En hovedsak på EUs uformelle toppmøte i Salzburg onsdag og torsdag denne uken er migrasjon. EU-kommisjonen har lagt frem omfattende planer for å gi EU økt myndighet og bruke over én milliard euro (nesten ti milliarder kroner) på å utvide grensevaktstyrken fra 1500 i dag til 10 000 personer innen 2020. EUs grensevaktbyrå Frontex skal også rustes opp med eget materiell.

Vaktstyrken skal kunne bære våpen og operere i Schengen-landene på linje med de nasjonale grensevaktene. EU-kommisjonen vil også at EU-styrken skal kunne operere utenfor medlemslandenes grenser. Norge er gjennom Schengen tilknyttet Frontex, og vil bli berørt av en utvidelse av grensevaktstyrken.

Planene ble offentliggjort i forbindelse med Jean-Claude Junckers tale om unionens tilstand 12. september, der kommisjonspresidenten på en flere områder lanserte forslag for å gjøre EU til en enda tettere union.

EU-kommisjonen skriver at EU-vaktstyrken ikke skal overta landenes ansvar og myndighet. Likevel skal kommisjonen i en krisesituasjon kunne gi grensevaktbyrået Frontex i oppdrag å gripe inn i et medlemsland uten godkjennelse fra nasjonale myndigheter. I dag må en slik operasjon vedtas av medlemslandene i rådet.

Til avisen Financial Times uttaler en høyt plassert tjenestemann i EU: – Vi vil gjøre så mye som mulig av kontrollen ved yttergrensene føderal og hjelpe landene ved frontlinjen (gjengitt i Europaportalen.se).

 

EU-krati 27 AfrikaFlyktningLandbruk
Den danske tegneren Jørgen Bitsch kommenterer i denne episoden av EU-krati hvordan EUs felles landbrukspolitikk er en medvirkende årsak til migrasjonen ved Europas grenser.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nye medlemmer på Bondetinget

12. juni 2019

Å produsere mat er ingen privatsak. Det er mer og mer en allmenninteresse, sa Bondelagets leder Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøte på Lillehammer 5. juni, der tillitsvalgte fra hele landet satte hverandre i stevne.

Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

07. juni 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

Norske bier trues av EU-regler

20. mai 2019

Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen.

Biene trues av EØS-regler

14. mai 2019

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

EØS og veterinær grensekontroll

06. mai 2019

Hva er forskjellen på import og samhandel av dyr og mat, og hva betyr det for kontrollen med smittestoff?

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

– Verda er større enn EU. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Reidun Heggen.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

Norsk politikk må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser

08. april 2019

Artikkel 19 i EØS-avtalen omhandler handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom artikkel 19 og til ordinær toll.