EU-krati: 10 000 unionsvakter innen 2020

EU-kommisjonen vil mangedoble grensevaktstyrken og gi Frontex økt myndighet til å operere i og utenfor medlemslandene.

En hovedsak på EUs uformelle toppmøte i Salzburg onsdag og torsdag denne uken er migrasjon. EU-kommisjonen har lagt frem omfattende planer for å gi EU økt myndighet og bruke over én milliard euro (nesten ti milliarder kroner) på å utvide grensevaktstyrken fra 1500 i dag til 10 000 personer innen 2020. EUs grensevaktbyrå Frontex skal også rustes opp med eget materiell.

Vaktstyrken skal kunne bære våpen og operere i Schengen-landene på linje med de nasjonale grensevaktene. EU-kommisjonen vil også at EU-styrken skal kunne operere utenfor medlemslandenes grenser. Norge er gjennom Schengen tilknyttet Frontex, og vil bli berørt av en utvidelse av grensevaktstyrken.

Planene ble offentliggjort i forbindelse med Jean-Claude Junckers tale om unionens tilstand 12. september, der kommisjonspresidenten på en flere områder lanserte forslag for å gjøre EU til en enda tettere union.

EU-kommisjonen skriver at EU-vaktstyrken ikke skal overta landenes ansvar og myndighet. Likevel skal kommisjonen i en krisesituasjon kunne gi grensevaktbyrået Frontex i oppdrag å gripe inn i et medlemsland uten godkjennelse fra nasjonale myndigheter. I dag må en slik operasjon vedtas av medlemslandene i rådet.

Til avisen Financial Times uttaler en høyt plassert tjenestemann i EU: – Vi vil gjøre så mye som mulig av kontrollen ved yttergrensene føderal og hjelpe landene ved frontlinjen (gjengitt i Europaportalen.se).

 

EU-krati 27 AfrikaFlyktningLandbruk
Den danske tegneren Jørgen Bitsch kommenterer i denne episoden av EU-krati hvordan EUs felles landbrukspolitikk er en medvirkende årsak til migrasjonen ved Europas grenser.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EUs nye ledelse møtte Bondelaget

23. nov. 2020

Forrige uka hadde nyvalgt leder Roy Pedersen, nestleder Einar Frogner og generalsekretær Thomas Haug møte med Bondelagets leder og generalsekretær.

– Det kan bli tøffe tider for EU-landbruket

30. okt. 2020

EU arbeider med nye mål for miljø og dyrevelferd i landbruket. Det kan gi mer klimavennlig matproduksjon og bedre dyrehelse i Europa. Men det kan også føre til at mer av maten blir importert fra andre deler av verden. Nei til EUs landbrukspolitiske seminar gikk EU-strategien Farm to Fork etter i sømmene.

EU-domstolen stopper opprinnelsesmerking

16. okt. 2020

EU-domstolen: Kortreist mat holder ikke som begrunnelse for å få vite hvor maten kommer fra.

Internasjonalt samarbeid som metter

14. okt. 2020

Nei til EU gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Verdens matvareprogram er en verdig, viktig og riktig mottager av årets fredspris.

Solidaritet på flyktningdagen 

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

14. april 2020

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.