EU-krati: 10 000 unionsvakter innen 2020

EU-kommisjonen vil mangedoble grensevaktstyrken og gi Frontex økt myndighet til å operere i og utenfor medlemslandene.

En hovedsak på EUs uformelle toppmøte i Salzburg onsdag og torsdag denne uken er migrasjon. EU-kommisjonen har lagt frem omfattende planer for å gi EU økt myndighet og bruke over én milliard euro (nesten ti milliarder kroner) på å utvide grensevaktstyrken fra 1500 i dag til 10 000 personer innen 2020. EUs grensevaktbyrå Frontex skal også rustes opp med eget materiell.

Vaktstyrken skal kunne bære våpen og operere i Schengen-landene på linje med de nasjonale grensevaktene. EU-kommisjonen vil også at EU-styrken skal kunne operere utenfor medlemslandenes grenser. Norge er gjennom Schengen tilknyttet Frontex, og vil bli berørt av en utvidelse av grensevaktstyrken.

Planene ble offentliggjort i forbindelse med Jean-Claude Junckers tale om unionens tilstand 12. september, der kommisjonspresidenten på en flere områder lanserte forslag for å gjøre EU til en enda tettere union.

EU-kommisjonen skriver at EU-vaktstyrken ikke skal overta landenes ansvar og myndighet. Likevel skal kommisjonen i en krisesituasjon kunne gi grensevaktbyrået Frontex i oppdrag å gripe inn i et medlemsland uten godkjennelse fra nasjonale myndigheter. I dag må en slik operasjon vedtas av medlemslandene i rådet.

Til avisen Financial Times uttaler en høyt plassert tjenestemann i EU: – Vi vil gjøre så mye som mulig av kontrollen ved yttergrensene føderal og hjelpe landene ved frontlinjen (gjengitt i Europaportalen.se).

 

EU-krati 27 AfrikaFlyktningLandbruk
Den danske tegneren Jørgen Bitsch kommenterer i denne episoden av EU-krati hvordan EUs felles landbrukspolitikk er en medvirkende årsak til migrasjonen ved Europas grenser.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

14. april 2020

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

Matberedskap og sjølforsyning i koronakrisa

20. mars 2020

Grenser stenges. Butikkhyller tømmes. Folk hamstrer fordi de ikke stoler på at leveransene er sikre. Koronaviruset har igjen satt spørsmålet om forsyningssikkerhet på dagsordenen. Høy grad av sjølforsyning var visst ikke så dumt likevel.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Ti tusen fjernpoliti i Schengens grenseland

15. nov. 2019

Snart kan et stort antall norske politifolk bli utkommandert til tjeneste for EUs fjernpoliti – en styrke som skal vokse til hele ti tusen mann innen 2027.