EU-krati: 10 000 unionsvakter innen 2020

EU-kommisjonen vil mangedoble grensevaktstyrken og gi Frontex økt myndighet til å operere i og utenfor medlemslandene.

En hovedsak på EUs uformelle toppmøte i Salzburg onsdag og torsdag denne uken er migrasjon. EU-kommisjonen har lagt frem omfattende planer for å gi EU økt myndighet og bruke over én milliard euro (nesten ti milliarder kroner) på å utvide grensevaktstyrken fra 1500 i dag til 10 000 personer innen 2020. EUs grensevaktbyrå Frontex skal også rustes opp med eget materiell.

Vaktstyrken skal kunne bære våpen og operere i Schengen-landene på linje med de nasjonale grensevaktene. EU-kommisjonen vil også at EU-styrken skal kunne operere utenfor medlemslandenes grenser. Norge er gjennom Schengen tilknyttet Frontex, og vil bli berørt av en utvidelse av grensevaktstyrken.

Planene ble offentliggjort i forbindelse med Jean-Claude Junckers tale om unionens tilstand 12. september, der kommisjonspresidenten på en flere områder lanserte forslag for å gjøre EU til en enda tettere union.

EU-kommisjonen skriver at EU-vaktstyrken ikke skal overta landenes ansvar og myndighet. Likevel skal kommisjonen i en krisesituasjon kunne gi grensevaktbyrået Frontex i oppdrag å gripe inn i et medlemsland uten godkjennelse fra nasjonale myndigheter. I dag må en slik operasjon vedtas av medlemslandene i rådet.

Til avisen Financial Times uttaler en høyt plassert tjenestemann i EU: – Vi vil gjøre så mye som mulig av kontrollen ved yttergrensene føderal og hjelpe landene ved frontlinjen (gjengitt i Europaportalen.se).

 

EU-krati 27 AfrikaFlyktningLandbruk
Den danske tegneren Jørgen Bitsch kommenterer i denne episoden av EU-krati hvordan EUs felles landbrukspolitikk er en medvirkende årsak til migrasjonen ved Europas grenser.

reLATERT

Se alle arrangementer

Spis is for norsk landbruk

06. aug. 2019

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Nei til EU hilste Bygdeungdomslaget

16. juli 2019

Norges Bygdeungdomslag arrangerer årsmøte og landsstevne i Hof i Vestfold uka 15. – 21. juli. Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland hadde kort vei denne gangen og hilste årsmøtet i hjemkommunen Holmestrand.

Flyktningkrisen krever globale løsninger

20. juni 2019

I dag er det den internasjonale flyktningdagen. Da er det helt på sin plass å snakke om flyktningers situasjon i EU i dag. Flyktninger blir holdt igjen i Tyrkia og Libya, og EU gjør alt de kan for å få sendt dem tilbske til de krigsherjede landene de har flytte fra.

Nye medlemmer på Bondetinget

12. juni 2019

Å produsere mat er ingen privatsak. Det er mer og mer en allmenninteresse, sa Bondelagets leder Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøte på Lillehammer 5. juni, der tillitsvalgte fra hele landet satte hverandre i stevne.

Hilsen på Norges Bondelags årsmøte

07. juni 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland hilset Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 5. juni.

Norske bier trues av EU-regler

20. mai 2019

Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen.

Biene trues av EØS-regler

14. mai 2019

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

EØS og veterinær grensekontroll

06. mai 2019

Hva er forskjellen på import og samhandel av dyr og mat, og hva betyr det for kontrollen med smittestoff?

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

– Verda er større enn EU. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Reidun Heggen.