Advarer mot EUs energibyrå

Island er som Norge rik på fornybar energi. Nå har debatten om EUs energibyrå også startet hos vårt EØS-naboland.

På et nylig møte på Nordens Hus i Reykjavik om konsekvenser av EØS-avtalen, innledet Bjarni Jonsson om EUs energiunion og planene om å underlegge Island og Norge energibyrået ACER. Det er sivilingeniøren i elektro, med utdannelse fra NTH i Trondheim (nå NTNU), meget kritisk til:

– Mange på Island tenker at saken ikke får store konsekvenser fordi landet er isolert fra det europeiske strømnettet. Det er en skummel oppfatning fordi etter med Den tredje energimarkedspakken fra EU kan energibyrået ACER bidra til realisering av et kabelprosjekt mellom Island og kontinentet, eventuelt via Storbritannia, få kabelen tilknyttet det islandske stamnettet av Landsnet (Statnetts søsterselskap) og avgjøre hvilke omkostninger av dette prosjekt tilfaller Islendingene, forklarer Jonsson. Og han legger til:

– Siden kan Islands reguleringsmyndighet (RME) opprette et marked for kraft i Island.  De islandske myndigheter vil på dette tidspunkt ha avgitt sin suverenitet over systemoperasjon av det elektriske nettet.  

Jonsson forteller at kampanjen nå vil vi henvende seg til parlamentet, Alltinget, med informasjonsmateriale angående EUs energiunion. 

– Alltinget må se sakens alvor i øynene som mange nordmenn har gjort, blant annet dere i Nei til EU, sier han. 

Den bredere målsetningen med møtet var å diskutere konsekvensene for Island av EØS-avtalen. Jonsson forteller at en professor i økonomi uttalte på møtet at han tvilte på at avtalen var økonomisk gunstig for Island. Foruten de direkte omkostningene blir de islandske bedrifter, de fleste er små i europeisk målestokk, pålagt store omkostninger ved å oppfylle EUs regelverk.  Som i Norge er omtrent 11 000 regler implementert i Island siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

 

ACERReykjavikNordenshus20180118
Innledere på Nordens Hus, Reykjavik 18. januar, fra venstre til höyre: Petur Valdimarsson, Fridrik Danielsson, Sigurbjörn Svavarsson og Bjarni Jonsson. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?