Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Balansekunst på slakk strømledning  

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Utvalgets rapport beskriver til dels detaljert hvordan det norske og europeiske strømmarkedet fungerer – eller ikke fungerer. Ut over en rekke problematiseringer, gir den få svar.   

Utvalget har overhodet ikke vurdert mulighetene innenfor EØS-avtalen til å frikoble strømmen fra markedsstyring – på grunn av tidsnød! Med samme tids- og kapasitetsbegrunnelse har utvalget – etter eget utsagn – heller ikke foretatt noen grundig vurdering av handlingsrommet i EØS-avtalen for å innføre eksportrestriksjoner.  

Mandatet er tydelig nok. Det sier at «ekspertutvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømforbrukerne mulighet til lavere og forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen».  

Innledningsvis, og med juridisk veiledning fra professor Erling Hjelmeng, medgir utvalget følgende: «Avtalepartene i EØS er innrømmet en viss skjønnsfrihet til å omklassifisere strøm til et nødvendighetsgode på linje med andre nødvendighetsgoder som ikke er underlagt markedsreglene, som vann og avløp.»  

Dette burde være gefundenes fressen for et utvalg som har fått et så stort samfunnsmessig ansvar lagt i hendene!   

Men, nei: «På grunn av tids- og kapasitetshensyn har ikke utvalget vurdert nærmere hvordan dette eventuelt kan gjøres, hva det kunne bety for priser, kostnader og forsyningssikkerhet…»  

Dermed sitter politikere, strømabonnenter i kalde hus og et næringsliv på sparebluss igjen med en rapport på det EU-styrte strømmarkedets premisser.

Hensikten med Strømprisutvalget måtte jo være å finne ut av hvordan det norske samfunnet kan fri seg fra dette markedets kalde kvelertak. Svarene på det mangler - imens er strømprisen i full ferd med å nå nye høyder. 

Utvalget har sikkert nok hatt en krevende og omfattende oppgave. Men når Strømprisutvalget har hoppet bukk over den åpenbare hovedoppgaven, må den 268 sider lange avhandlingen sees på som en delrapport og et supplement til en utredning som ennå ikke foreligger. 

Utfordringen ligger der like fullt – nemlig å få politisk kontroll på strømprisen. 

Stort bilde i toppen: Einar Frogner, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.