Biene trues av EØS-regler

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.

Birøkterlaget og Nei til EU samarbeider nå for å stoppe innføring av EØS-regler, som truer norske bier.

– Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse i verdensklasse trues av nye EØS-regler, som vil la EU-birøktere komme med sine bier over Norges grenser. Norge skal beholde vårt strenge regelverk, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Stort bilde: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, og Camilla Larsen, generalsekretær i Norges Birøkterlag. Foto: Eivind Formoe. 

Den følgende teksten er basert på en tekst av Roar Ree Kirkevold, og en tidligere utgave av teksten sto i Birøkteren nummer 4 2019:

IMG_5374
Birøktkurs for barn. Her er det stor birøktglede. Foto: Roar Ree Kirkevold

Nå går birøktalarmen

EU innfører nye regler for dyrehelse. Et av punktene kan få dramatiske konsekvenser for norsk birøkt. Mattilsynet advarer, men har ikke blitt hørt.

Nye regler i EØS og EU skal gjøre det mulig å vandre med bier uten at enkeltlandene kan stoppe flyttinger over store områder. I praksis betyr det at birøktere kan komme til Norge med lastebillass med utenlandske bifolk som skal på lyngtrekk.

– Fortvilet og fryktelig alvorlig, sier Norges Birøkterlag. Mattilsynet er enig i at dette er svært uheldig. Fagdirektør Kristina Landsverk holdt en orientering før Honningcentralens og Norges Birøkterlags årsmøter i mars. Det ble en vekker for flere av birøkterne i saken.

Norge har en av verdens beste helsetilstand på husdyrene våre. Grunnene er flere, men lite import av livdyr er en viktig faktor. Kanskje den viktigste. Norske myndigheter gjennomfører isolering av husdyrene som skal inn og bruker millioner av kroner både på overvåkning og bekjempelse. Nå kan store deler av dette arbeidet bli verdiløst for biene, fordi EU vil at også Norge som EØS-land skal følge de samme reglene.

EU har vedtatt en ny dyrehelselov som skal tre i kraft i mars 2021, og som norske myndigheter nå vurderer i EØS. Samtidig arbeider EU-kommisjonen med en rekke regelverk som utdyper loven på bestemte områder, deriblant birøkt. Disse nye reglene for vandring av bier over landegrensene er ennå ikke vedtatt.

Tilpasningstekst

– Det er riktig at vi ikke har blitt hørt, fortalte Landsverk, men vi forsøker nå å få til en tilpasningstekst. Det betyr at vi overbeviser norske landbruksmyndigheter om at de må fremme spesialtilpasninger for å beskytte den dyrehelsen som myndighetene har investert mange titalls millioner av kroner i bare for å nedkjempe de aggressive utbruddene av åpen yngelråte i Agder. Bare erstatningene fra 2010 til 2016 var på nesten 40 millioner kroner. I tillegg kom store kostnader til overvåkning, testing og ikke minst birøkternes egeninnsats og udekkede tap.

Vedtar EU reglene slik det ser ut og de innføres EØS kan alt dette være tapt. Da får vi nesten garantert inn ny europeisk yngelråtesmitte. EU-myndighetene løfter ikke en finger før det er snakk om lukket yngelråte, som er en helt annen sykdom.

Kreative

Landsverk var langt fra overbevist om at vi får til en tilpasningstekst selv om norske myndigheter ønsker det. Frihandel og åpne grenser er et absolutt prioritert mål for EU.

– Da får vi være kreative sammen med bransjen for å se på hva vi kan få til, sa hun. For selv om den norske modellen med dyrehelse har kostet mye, så har effekten gitt så mye lavere kostnader at prisene til forbruker også har blitt rimeligere. I tillegg kommer all lidelse og medisinering knyttet til husdyrene våre. Og bier er definert som et husdyr. Det er helt klart.

Grunneierne

Kanskje kan grunneierne få en nøkkelrolle. For å plassere bier, må alle ha grunneierens tillatelse. Om ikke annet må birøktbransjen virkelig fortelle samtlige norske bønder at her må vi stå skulder ved skulder og ikke tillate noen som helst av de utenlandske birøkterne å få «landingstillatelse».

Denne saken kommer til å bli en het potet i hele Skandinavia frem til den er løst.

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

11. nov. 2019

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.