Biene trues av EØS-regler

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.

Birøkterlaget og Nei til EU samarbeider nå for å stoppe innføring av EØS-regler, som truer norske bier.

– Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse i verdensklasse trues av nye EØS-regler, som vil la EU-birøktere komme med sine bier over Norges grenser. Norge skal beholde vårt strenge regelverk, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Stort bilde: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, og Camilla Larsen, generalsekretær i Norges Birøkterlag. Foto: Eivind Formoe. 

Den følgende teksten er basert på en tekst av Roar Ree Kirkevold, og en tidligere utgave av teksten sto i Birøkteren nummer 4 2019:

IMG_5374
Birøktkurs for barn. Her er det stor birøktglede. Foto: Roar Ree Kirkevold

Nå går birøktalarmen

EU innfører nye regler for dyrehelse. Et av punktene kan få dramatiske konsekvenser for norsk birøkt. Mattilsynet advarer, men har ikke blitt hørt.

Nye regler i EØS og EU skal gjøre det mulig å vandre med bier uten at enkeltlandene kan stoppe flyttinger over store områder. I praksis betyr det at birøktere kan komme til Norge med lastebillass med utenlandske bifolk som skal på lyngtrekk.

– Fortvilet og fryktelig alvorlig, sier Norges Birøkterlag. Mattilsynet er enig i at dette er svært uheldig. Fagdirektør Kristina Landsverk holdt en orientering før Honningcentralens og Norges Birøkterlags årsmøter i mars. Det ble en vekker for flere av birøkterne i saken.

Norge har en av verdens beste helsetilstand på husdyrene våre. Grunnene er flere, men lite import av livdyr er en viktig faktor. Kanskje den viktigste. Norske myndigheter gjennomfører isolering av husdyrene som skal inn og bruker millioner av kroner både på overvåkning og bekjempelse. Nå kan store deler av dette arbeidet bli verdiløst for biene, fordi EU vil at også Norge som EØS-land skal følge de samme reglene.

EU har vedtatt en ny dyrehelselov som skal tre i kraft i mars 2021, og som norske myndigheter nå vurderer i EØS. Samtidig arbeider EU-kommisjonen med en rekke regelverk som utdyper loven på bestemte områder, deriblant birøkt. Disse nye reglene for vandring av bier over landegrensene er ennå ikke vedtatt.

Tilpasningstekst

– Det er riktig at vi ikke har blitt hørt, fortalte Landsverk, men vi forsøker nå å få til en tilpasningstekst. Det betyr at vi overbeviser norske landbruksmyndigheter om at de må fremme spesialtilpasninger for å beskytte den dyrehelsen som myndighetene har investert mange titalls millioner av kroner i bare for å nedkjempe de aggressive utbruddene av åpen yngelråte i Agder. Bare erstatningene fra 2010 til 2016 var på nesten 40 millioner kroner. I tillegg kom store kostnader til overvåkning, testing og ikke minst birøkternes egeninnsats og udekkede tap.

Vedtar EU reglene slik det ser ut og de innføres EØS kan alt dette være tapt. Da får vi nesten garantert inn ny europeisk yngelråtesmitte. EU-myndighetene løfter ikke en finger før det er snakk om lukket yngelråte, som er en helt annen sykdom.

Kreative

Landsverk var langt fra overbevist om at vi får til en tilpasningstekst selv om norske myndigheter ønsker det. Frihandel og åpne grenser er et absolutt prioritert mål for EU.

– Da får vi være kreative sammen med bransjen for å se på hva vi kan få til, sa hun. For selv om den norske modellen med dyrehelse har kostet mye, så har effekten gitt så mye lavere kostnader at prisene til forbruker også har blitt rimeligere. I tillegg kommer all lidelse og medisinering knyttet til husdyrene våre. Og bier er definert som et husdyr. Det er helt klart.

Grunneierne

Kanskje kan grunneierne få en nøkkelrolle. For å plassere bier, må alle ha grunneierens tillatelse. Om ikke annet må birøktbransjen virkelig fortelle samtlige norske bønder at her må vi stå skulder ved skulder og ikke tillate noen som helst av de utenlandske birøkterne å få «landingstillatelse».

Denne saken kommer til å bli en het potet i hele Skandinavia frem til den er løst.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.