Danske på jobb for Brexitpartiet i Strasbourg

Internasjonalt utvalg i Nei til EU har vært på studietur til EU-parlamentet i Strasbourg. Der møtte vi en dansk EU-motstander som representerer Storbritannia i parlamentet.

Parlamentet hadde sin månedlige plenumssamling i Strasbourgs og Internasjonalt utvalg var heldige og fikk omvisning av Henrik Overgaard-Nielsen, parlamentsmedlem for Brexitpartiet, og hans assistent Allan Graversen Vesterlund.

Å komme seg inn i selve parlamentet skulle vise seg å være smått utfordrende, selv med forhåndsavtale ble det noen runder frem og tilbake mellom de mange bygningene før vi endelig fikk besøkspass. Her står sikkerheten høyt.

Etter en omvisning i dette store anlegget møter vi en blid og kaffetørst Overgaard-Nielsen til lunsj. Han kom rett fra en bolkevis stemming over budsjettet for EU for 2020 – en prosess som ikke tok mer enn en liten time for de rundt 30–40 sakene de stemte over. Litt oppgitt kan Overgaard-Nielsen fortelle at det var en i forrykende hastighet den den tyske møtelederen leste opp endringsforslag til budsjettet og at det tidvis var vanskelig å følge med for de fleste i salen.

Dansken Overgaard-Nielsen med adresse i London har sittet som britisk medlem av EU-parlamentet siden mai 2019.

Vi fikk en god oppdatering på Brexit og hvordan Brexitpartiet stilte seg til Johnsons avtaleutkast. De var allerede godt i gang med en grundig gjennomgang og analyse at avtalen. Vi fikk også snakket om hva de ser for seg at veien videre vil bli og hvorvidt Overgaard-Nielsen har sin plass i parlamentet innen utgangen av året. Uvissheten er like stor selv inne i Europaparlamentet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EU-parlamentet
Rød løper i EU-parlamentet. Foto: Thomas Haug.

Etter en hyggelig og informativ lunsj må Overgaard-Nielsen haste videre. Det er lange dager og mye møter og avstemminger når de har sine månedlige samlinger i Strasbourg. Allan kan fortelle oss at det er viktig for parlamentsmedlemmene fra Brexitpartiet og alltid være til stedet i salen for å stemme for å vise at de anser hver avgjørelse for viktig.

Vi tar oss opp til salen i parlamentet. En massiv sal med rom til nesten 1000 mennesker er nesten tom. Det er aktivitet i salen og det snakkes fra talerstolen, men det er få tilhørere. En sterk kontrast til rett utenfor. I gangene er det fullt av mennesker. Det er ulike grupper på omvisning, men mest av alt kvinner og menn i dress som er på vei til eller fra.

Man kan ikke være redd for litt daglig mosjon når man skal arbeide her. I løpet av de timene vi var inne fikk vi virkelig gått noen meter – det er et stort anlegg og nesten litt overveldende. Litt som EU i seg selv.

Stort bilde: Henrik Overgaard-Nielsen gir en high five til Alexandra Lesley Philips under konstitueringen av EU-parlamentet i juli. Foto: Mathieu Cugnot, European Parliament

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

Britene stemte for gjennomføring av brexit

13. des. 2019

Valget i Storbritannia ga et kraftfullt votum for å få brexit gjennomført i Storbritannia. Alt ligger nå til rette for at Storbritannia går ut av EU innen 31. januar.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.

Fiskerikonferansen var en suksess

03. okt. 2019

Nei til EUs fiskerikonferanse i Tromsø 28.–29. september var en suksess med over 70 deltakere.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.

EU er ingen faglig kamerat

18. sep. 2019

Det er interessene til arbeidsgivere og kapital som veier tyngst i det indre markedet, skriver politisk rådgiver Jan R. Steinholt i Nei til EU i dette tilsvaret til en kronikk fra Frode Alvheim, leder i forbundet Industri Energi.