Danske på jobb for Brexitpartiet i Strasbourg

Internasjonalt utvalg i Nei til EU har vært på studietur til EU-parlamentet i Strasbourg. Der møtte vi en dansk EU-motstander som representerer Storbritannia i parlamentet.

Parlamentet hadde sin månedlige plenumssamling i Strasbourgs og Internasjonalt utvalg var heldige og fikk omvisning av Henrik Overgaard-Nielsen, parlamentsmedlem for Brexitpartiet, og hans assistent Allan Graversen Vesterlund.

Å komme seg inn i selve parlamentet skulle vise seg å være smått utfordrende, selv med forhåndsavtale ble det noen runder frem og tilbake mellom de mange bygningene før vi endelig fikk besøkspass. Her står sikkerheten høyt.

Etter en omvisning i dette store anlegget møter vi en blid og kaffetørst Overgaard-Nielsen til lunsj. Han kom rett fra en bolkevis stemming over budsjettet for EU for 2020 – en prosess som ikke tok mer enn en liten time for de rundt 30–40 sakene de stemte over. Litt oppgitt kan Overgaard-Nielsen fortelle at det var en i forrykende hastighet den den tyske møtelederen leste opp endringsforslag til budsjettet og at det tidvis var vanskelig å følge med for de fleste i salen.

Dansken Overgaard-Nielsen med adresse i London har sittet som britisk medlem av EU-parlamentet siden mai 2019.

Vi fikk en god oppdatering på Brexit og hvordan Brexitpartiet stilte seg til Johnsons avtaleutkast. De var allerede godt i gang med en grundig gjennomgang og analyse at avtalen. Vi fikk også snakket om hva de ser for seg at veien videre vil bli og hvorvidt Overgaard-Nielsen har sin plass i parlamentet innen utgangen av året. Uvissheten er like stor selv inne i Europaparlamentet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EU-parlamentet
Rød løper i EU-parlamentet. Foto: Thomas Haug.

Etter en hyggelig og informativ lunsj må Overgaard-Nielsen haste videre. Det er lange dager og mye møter og avstemminger når de har sine månedlige samlinger i Strasbourg. Allan kan fortelle oss at det er viktig for parlamentsmedlemmene fra Brexitpartiet og alltid være til stedet i salen for å stemme for å vise at de anser hver avgjørelse for viktig.

Vi tar oss opp til salen i parlamentet. En massiv sal med rom til nesten 1000 mennesker er nesten tom. Det er aktivitet i salen og det snakkes fra talerstolen, men det er få tilhørere. En sterk kontrast til rett utenfor. I gangene er det fullt av mennesker. Det er ulike grupper på omvisning, men mest av alt kvinner og menn i dress som er på vei til eller fra.

Man kan ikke være redd for litt daglig mosjon når man skal arbeide her. I løpet av de timene vi var inne fikk vi virkelig gått noen meter – det er et stort anlegg og nesten litt overveldende. Litt som EU i seg selv.

Stort bilde: Henrik Overgaard-Nielsen gir en high five til Alexandra Lesley Philips under konstitueringen av EU-parlamentet i juli. Foto: Mathieu Cugnot, European Parliament

reLATERT

Se alle arrangementer

Staten tar tilbake kontrollen over hele det britiske jernbanenettet

31. mars 2020

Storbritannia setter til side anbudskontrakter og lar staten ta kontroll over all persontogtrafikk i minst seks måneder.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

Nei til EU om EUs koronarespons i Dagsnytt 18

19. mars 2020

– Vi synes det er et paradoks at Italia ser ut til å ha fått mer hjelp fra Kina enn fra Brussel, sa Kathrine Kleveland i sendingen.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kan EU nå klimamålene?

09. mars 2020

I det europeiske klimaordskiftet hersker det alvorlig tvil om løftene i unionens storstilte ‘Green Deal’ virkelig kan oppfylles innenfor det EU som eksisterer per i dag, skriver Idar Helle.

Likestilling lønner seg

06. mars 2020

At kvinner og menn er likestilte på arbeidsmarkedet gjør ikke bare utslag i kvinners grad av frihet. Dette er også god samfunnsøkonomi. Derfor er det bekymringsverdig at sysselsettingsgapet mellom menn og kvinner i Europa øker.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Storbritannia renasjonaliserer jernbanestrekninger

20. feb. 2020

Frikopla fra EU kan Storbritannia renasjonalisere hele jernbanenettet, hvis parlamentet og regjeringa vil. Endelig får britene fritt bestemme sin jernbanepolitikk.

Bokomtale: Hjelp, vi er i EU

07. feb. 2020

Kunne denne boka like gjerne hatt tittelen: Hjelp, vi er i Frankrike? Dette spørsmålet dukka opp i tankane mine fleire gonger under lesinga av boka til Ingrid Grønli Åm.

Europas demokratiske utfordringer

05. feb. 2020

Demokratiet er truet over hele Europa, men etter Brexit står det på tryggere grunn i Storbritannia enn i mange av EUs kjerneland.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

Ingen vei tilbake

31. jan. 2020

Da ble det altså slik. Storbritannia forlater EU. Wow.