Den upraktiske EØS-avtalen

Det er grunn til å håpe at Høyesterett ikke vil la «praktiske» hensyn veie tyngre enn Grunnlovens ord og EØS-avtalens forutsetninger, skriver Jan R. Steinholt i en replikk til Knut Arild Hareide i Aftenposten.

Takk til Knut Arild Hareide for hans svar på mitt innlegg «Regjeringens jernbaneforslag undergraver EØS-avtalens dobbeltspor».

Samferdselsministeren medgir at EØS-avtalen bygger på en to-pilarstruktur, «også i saker der det er snakk om EFTA-statenes deltagelse i EU-byråer». I fortsettelsen hevder han at handlingsrommet i avtalen gir anledning til å erstatte to pilarer med én. Det er en besynderlig forståelse av handlingsrommet, som vanligvis blir utlagt som mer slingringsmonn, ikke mindre.

Ettersom ESA ikke har teknisk kompetanse, er det ifølge Hareide mer praktisk og rasjonelt å overlate det hele til EUs jernbanebyrå og EUs utøvende kontrollorganer. Det er et skummelt argument dersom man mener alvor med å forsvare EØS-avtalen. ESA har mangelfull faglig-teknisk kompetanse også hva angår finanstilsyn og elektrisitet. Like fullt har suverenitetsavståelsen på disse feltene skjedd til EFTA-organene, ikke til EU.

«Om rasjonalitet og praktiske hensyn var kriteriene, ville EØS-byggverket aldri ha sett dagens lys»

Om rasjonalitet og praktiske hensyn var kriteriene, ville EØS-byggverket aldri ha sett dagens lys. De kompliserte dobbeltmekanismene ble konstruert for å hegne om EFTA-statenes suverenitet.

Når dette skrives er det klart at stortingsflertallet vil be Høyesterett vurdere lovligheten i regjeringens forslag til behandling av jernbanepakka. Det er grunn til å håpe at Høyesterett ikke vil la «praktiske» hensyn veie tyngre enn Grunnlovens ord og EØS-avtalens forutsetninger.

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 29. oktober 2020.

reLATERT

Se alle arrangementer

Om å flytte gjerder

12. april 2021

Refleksjoner etter Høyesteretts dom om nasjonal myndighetsavståelse.

Høyesterett stiller seg bak en høyst usikker forståelse av EUs jernbanepakke

09. april 2021

Høyesterett legger den utøvende makts vurdering til grunn om EUs fjerde jernbanepakke.

Tåken har klarnet i kanalen

29. mars 2021

Tre lærdommer fra britenes tre måneder utenfor EUs indre marked.

Skotsk jernbanedrift tilbake i offentlig regi

29. mars 2021

Det EU-vennlige uavhengighetspartiet SNP nasjonaliserer jernbanen i Skottland. Paradokset er at det ville ha vært umulig dersom Storbritannia fremdeles var bundet av EU-regelverket.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Taxinæring på felgen

23. mars 2021

Den nye EU-tilpassede Yrkestransportloven har punktert drosjenæringa slik vi kjenner den.

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

22. mars 2021

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.

Råtne sviller under jernbanesporet

19. mars 2021

Striden rundt EUs fjerde jernbanepakke bør bli en valgkampsak, uansett hva Høyesterett konkluderer med i sin vurdering av behandlingsmåten i Stortinget.

EØS-guiden

17. mars 2021

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

Fortsatt kabotasje med EUs mobilitetspakker

16. mars 2021

Situasjonen for vogntog er ille med sosial dumping og svekket trafikksikkerhet. I turbussbransjen er den håpløs. Hvordan virker EUs nye mobilitetspakker i denne virkeligheten?

Luftig boikott kan få hard landing

12. mars 2021

Som et EØS-registrert selskap kan Wizz Air fritt etablere seg i Norge. Det er ikke krav om en fast mannskapsbase i Norge, heller ikke for å føre priskrig på norske innenlandske flyruter. Men det kan finnes en nødutgang for å sikre arbeidsvilkårene i lufta.

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

10. mars 2021

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.