EØS og jernbane på Trondheimskonferansen

I dag starter den store Trondheimskonferansen 2019. Nei til EU deltar med eget formøte og gjennom konferansen for å sette fokus på EØS og jernbanepakken!

Det er faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU som står bak dette faglige formøte som i år har arrangert formøtet for niende gang.

– 1. januar for 25 år trådte EØS-avtalen i kraft. Vi vet nå at EØS-avtalen i 25 år har fortsatt å påvirke norske arbeidsplasser. Vi vet at sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa Kathrine Kleveland i åpningen av formøtet.

Det var 174 påmeldte på formøtet, som hadde følgende tema:

  • Åpning ved Kathrine Kleveland
  • Situasjonsrapport om Jernbanepakke 4 v/Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund
  • ELA/Europas sosiale union. Innledere Idar Helle og Roar Eilertsen fra De Facto
  • Hjelmengutvalgets innstilling. Innleder Svend Morten Voldsrud AU-medlem i Fagforbundet
  • Brexit: hva skjer ut fra fagbevegelsens syn?
  • Tariffnemndas allmenngjøringsvedtak – Hva betyr dette for industrien og Industrioverenskomstens bestemmelse om Reise, Kost, Losji, ved Boye Ullmann

– Vi vet at EØS-avtalens endringer med alle byråene endrer EØS-avtalen, Jernbanebyrået ERA er foreslått lagt rett under EU-kommisjonen. Det er en av grunnene i til at Norge må si nei til EUs jernbanepakke 4, sa Kleveland.

Fagforbundet med Svend Morten Voldsrud og Ingrid Buset hadde reist hit bare for denne innledningen om Hjelmengutvalget.

KS sin rapport om Hjelmengutvalget bekreftet Fagforbundets bekymringer. Dette vil gå mest utover de minste kommunene. I de fleste tilfellene vil ikke disse tjenestene blitt erstattet, så her vil disse kommunene miste tilbud til sine innbyggere om f.eks svømmehallen ikke er åpent i helga.

Hjelmengutvalget vil gi økt byråkratisering og økte kostnader. Fokuserer ensidig på de kommunale interessene og ikke på fellesskapets behov.

Folkestyre, samhold, motmakt, solidaritet

I november er det 25 år siden folket sa nei til EU for andre gang, det skal selvsagt markeres av flere enn Nei til EU.

Samtidig vet vi at det var fakta som var med å gi seieren. Den viktige kunnskapen, diskusjonene, med mer. Derfor trenger vi slike konferanser og formøter som dette.

– Derfor er vi glad for hver og en av dere som har sagt ja til å innlede, og derfor ser jeg fram til dagen i dag, og hele Trondheimskonferansen.

– Her skal vi bygge kunnskap, utfordre hverandre i gode diskusjoner og jobbe videre for at godene skal deles, at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, har et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser. Verden er fortsatt større enn EU, avsluttet Kathrine Kleveland i innledningen sin!

Stort bilde: Fra venstre lokfører Janne Håkonsen, Svend Morten Voldsrud, AU-medlem i Fagforbundet, Kathrine Kleveland og Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund. Foto: Berit Moen

reLATERT

Se alle arrangementer

«Proaktiv» meldeplikt til ESA gjør demokratiet til en parodi

21. feb. 2019

EU forbereder et nytt direktiv som presiserer hvordan Tjenestedirektivet skal håndheves. Norge og de andre EFTA-statene i EØS legger seg ikke bare flate – de ber om forhåndssensur fra ESA før nye nasjonale reguleringer kommer opp til vedtak.

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

ELAstikk eller tvangstrøye for arbeidslivet?

16. feb. 2019

Europabevegelsen og Fredrik Mellem omfavner kritikkløst ethvert initiativ som har EU-stempel. Det bør ikke overraske noen.

EØS-debatt i Dagsnytt 18

15. feb. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland debatterte EØS-avtalen i Dagsnytt 18 12. februar. Motdebattant var Steinar Juel fra Civita.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Klart vi kan handle med EU uten EØS

08. feb. 2019

Handelstall og WTO-regler tilbakeviser skremselsargumentene for EØS-avtalen.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.

– Nødvendig med mer kunnskap om EØS-alternativ

05. feb. 2019

– Nei til EU mener det er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa, sa Kathrine Kleveland under høringen om EØS-utredning på Stortinget 4. februar.