EØS og jernbane på Trondheimskonferansen

I dag starter den store Trondheimskonferansen 2019. Nei til EU deltar med eget formøte og gjennom konferansen for å sette fokus på EØS og jernbanepakken!

Det er faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU som står bak dette faglige formøte som i år har arrangert formøtet for niende gang.

– 1. januar for 25 år trådte EØS-avtalen i kraft. Vi vet nå at EØS-avtalen i 25 år har fortsatt å påvirke norske arbeidsplasser. Vi vet at sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa Kathrine Kleveland i åpningen av formøtet.

Det var 174 påmeldte på formøtet, som hadde følgende tema:

  • Åpning ved Kathrine Kleveland
  • Situasjonsrapport om Jernbanepakke 4 v/Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund
  • ELA/Europas sosiale union. Innledere Idar Helle og Roar Eilertsen fra De Facto
  • Hjelmengutvalgets innstilling. Innleder Svend Morten Voldsrud AU-medlem i Fagforbundet
  • Brexit: hva skjer ut fra fagbevegelsens syn?
  • Tariffnemndas allmenngjøringsvedtak – Hva betyr dette for industrien og Industrioverenskomstens bestemmelse om Reise, Kost, Losji, ved Boye Ullmann

– Vi vet at EØS-avtalens endringer med alle byråene endrer EØS-avtalen, Jernbanebyrået ERA er foreslått lagt rett under EU-kommisjonen. Det er en av grunnene i til at Norge må si nei til EUs jernbanepakke 4, sa Kleveland.

Fagforbundet med Svend Morten Voldsrud og Ingrid Buset hadde reist hit bare for denne innledningen om Hjelmengutvalget.

KS sin rapport om Hjelmengutvalget bekreftet Fagforbundets bekymringer. Dette vil gå mest utover de minste kommunene. I de fleste tilfellene vil ikke disse tjenestene blitt erstattet, så her vil disse kommunene miste tilbud til sine innbyggere om f.eks svømmehallen ikke er åpent i helga.

Hjelmengutvalget vil gi økt byråkratisering og økte kostnader. Fokuserer ensidig på de kommunale interessene og ikke på fellesskapets behov.

Folkestyre, samhold, motmakt, solidaritet

I november er det 25 år siden folket sa nei til EU for andre gang, det skal selvsagt markeres av flere enn Nei til EU.

Samtidig vet vi at det var fakta som var med å gi seieren. Den viktige kunnskapen, diskusjonene, med mer. Derfor trenger vi slike konferanser og formøter som dette.

– Derfor er vi glad for hver og en av dere som har sagt ja til å innlede, og derfor ser jeg fram til dagen i dag, og hele Trondheimskonferansen.

– Her skal vi bygge kunnskap, utfordre hverandre i gode diskusjoner og jobbe videre for at godene skal deles, at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, har et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser. Verden er fortsatt større enn EU, avsluttet Kathrine Kleveland i innledningen sin!

Stort bilde: Fra venstre lokfører Janne Håkonsen, Svend Morten Voldsrud, AU-medlem i Fagforbundet, Kathrine Kleveland og Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund. Foto: Berit Moen

reLATERT

Se alle arrangementer

EU overstyrer bompengedebatten

03. juli 2019

Miljøbevegelsen og bompengemotstandere bør kunne enes om at EU ikke skal styre norsk avgiftspolitikk for veiprising og bompengefinansiering.

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).