EØS og jernbane på Trondheimskonferansen

I dag starter den store Trondheimskonferansen 2019. Nei til EU deltar med eget formøte og gjennom konferansen for å sette fokus på EØS og jernbanepakken!

Det er faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU som står bak dette faglige formøte som i år har arrangert formøtet for niende gang.

– 1. januar for 25 år trådte EØS-avtalen i kraft. Vi vet nå at EØS-avtalen i 25 år har fortsatt å påvirke norske arbeidsplasser. Vi vet at sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa Kathrine Kleveland i åpningen av formøtet.

Det var 174 påmeldte på formøtet, som hadde følgende tema:

  • Åpning ved Kathrine Kleveland
  • Situasjonsrapport om Jernbanepakke 4 v/Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund
  • ELA/Europas sosiale union. Innledere Idar Helle og Roar Eilertsen fra De Facto
  • Hjelmengutvalgets innstilling. Innleder Svend Morten Voldsrud AU-medlem i Fagforbundet
  • Brexit: hva skjer ut fra fagbevegelsens syn?
  • Tariffnemndas allmenngjøringsvedtak – Hva betyr dette for industrien og Industrioverenskomstens bestemmelse om Reise, Kost, Losji, ved Boye Ullmann

– Vi vet at EØS-avtalens endringer med alle byråene endrer EØS-avtalen, Jernbanebyrået ERA er foreslått lagt rett under EU-kommisjonen. Det er en av grunnene i til at Norge må si nei til EUs jernbanepakke 4, sa Kleveland.

Fagforbundet med Svend Morten Voldsrud og Ingrid Buset hadde reist hit bare for denne innledningen om Hjelmengutvalget.

KS sin rapport om Hjelmengutvalget bekreftet Fagforbundets bekymringer. Dette vil gå mest utover de minste kommunene. I de fleste tilfellene vil ikke disse tjenestene blitt erstattet, så her vil disse kommunene miste tilbud til sine innbyggere om f.eks svømmehallen ikke er åpent i helga.

Hjelmengutvalget vil gi økt byråkratisering og økte kostnader. Fokuserer ensidig på de kommunale interessene og ikke på fellesskapets behov.

Folkestyre, samhold, motmakt, solidaritet

I november er det 25 år siden folket sa nei til EU for andre gang, det skal selvsagt markeres av flere enn Nei til EU.

Samtidig vet vi at det var fakta som var med å gi seieren. Den viktige kunnskapen, diskusjonene, med mer. Derfor trenger vi slike konferanser og formøter som dette.

– Derfor er vi glad for hver og en av dere som har sagt ja til å innlede, og derfor ser jeg fram til dagen i dag, og hele Trondheimskonferansen.

– Her skal vi bygge kunnskap, utfordre hverandre i gode diskusjoner og jobbe videre for at godene skal deles, at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, har et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser. Verden er fortsatt større enn EU, avsluttet Kathrine Kleveland i innledningen sin!

Stort bilde: Fra venstre lokfører Janne Håkonsen, Svend Morten Voldsrud, AU-medlem i Fagforbundet, Kathrine Kleveland og Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund. Foto: Berit Moen

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

ESA-krav om taxifrislipp er feil medisin

10. april 2019

ESA mener at dagens regulering av drosjenæringa er i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Regjeringa følger opp ved å forskrive enda mer av en medisin som allerede gir negative virkninger.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

08. april 2019

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.