Erna feilinformerer for å redde ACER

«Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) ...»

I siste time før vedtaket er det oppstått stor tvil om Arbeiderpartiets landsstyrevedtak  er oppfylt. Om det ufravikelige kravet at det ikke skal gis konsesjoner til utenlandskabler før det er gjort erfaring  med de to kablene som er under bygging. Siden de to ikke er i drift før i 2021, så betyr det tidligst I 2022-2023. Det oppfattes som  stans for den omstridte NorthConnect-kabelen til Skottland.

Men det viser seg at den endelige avtalen mellom de fem partiene ikke har med denne formuleringen. Det ble bekreftet i gårsdagens spørretime i Stortinget. Aps stortingsgruppe hadde med knapt flertall stemt ja på feil forutsetninger.

Så er det altså at Erna Solberg i VG skal redde Støre og ACER: Regjeringens beslutning forutsetter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og før vi tar beslutningen, skal vi høste erfaringer og gjøre grundige analyser av de kablene som allerede eksisterer eller er under bygging.

Dette er ikke klar tale. Det er ingen som kan ta Solberg om hun høster erfaringer av de eksisterende kablene til Danmark og Nederland og analyserer virkningen av de to som er under bygging. Det kan gjøres nå i dag.

Men uansett tolking av dette så er det innstillinga fra Energi- og miljøkomiteen som teller:

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, er kjent med at North Connect har søkt konsesjoner for en utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, og at søknadene for tiden er ute på høring. Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å gi sin vurdering før departementet konsesjonsbehandler saken og fatter vedtak. Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.»

I avtalen mellom de 5 partiene står det: «Stortinget ber regjeringen snarest fremme sak til Stortinget om endringer i lov 29. juni 1990 nr.50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.»

Oppsummert:

  • Stortinget sier konsesjonssøknaden til NorthConnect skal behandles før lovendring.
  • Stortinget ber regjeringen fremme lovendringen snarest mulig.   

De to vedtatte kablene (til Tyskland og Storbritannia) er ikke i drift før i 2021. Arbeiderpartiets krav er at det skal høstes erfaringer med disse to før vedtak om konsesjon. Det er ikke mulig med de vedtak Stortinget gjør i dag med Arbeiderpartiets stemmer. 

Her fører Solberg Stortinget bak lyset. Alle tror NorthConnect er stanset, men de faktiske innstillinger fra komité og  avtaledokument - og dermed kommende stortingsvedtak - sier det motsatte. Arbeiderpartiet gjør ikke bare en historisk feil, de gjør det under falske forutsetninger.

reLATERT

Se alle arrangementer

«Proaktiv» meldeplikt til ESA gjør demokratiet til en parodi

21. feb. 2019

EU forbereder et nytt direktiv som presiserer hvordan Tjenestedirektivet skal håndheves. Norge og de andre EFTA-statene i EØS legger seg ikke bare flate – de ber om forhåndssensur fra ESA før nye nasjonale reguleringer kommer opp til vedtak.

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

EØS-debatt i Dagsnytt 18

15. feb. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland debatterte EØS-avtalen i Dagsnytt 18 12. februar. Motdebattant var Steinar Juel fra Civita.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Klart vi kan handle med EU uten EØS

08. feb. 2019

Handelstall og WTO-regler tilbakeviser skremselsargumentene for EØS-avtalen.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.

– Nødvendig med mer kunnskap om EØS-alternativ

05. feb. 2019

– Nei til EU mener det er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa, sa Kathrine Kleveland under høringen om EØS-utredning på Stortinget 4. februar.

NHOs dommedag

05. feb. 2019

NHO-direktør Tore Myhre er en ridder av den gamle sorten. Storbritannia må reddes fra Brexittilhengerne som ikke har noen skrupler med å kaste landet ut i kaos.