Erna feilinformerer for å redde ACER

«Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) ...»

I siste time før vedtaket er det oppstått stor tvil om Arbeiderpartiets landsstyrevedtak  er oppfylt. Om det ufravikelige kravet at det ikke skal gis konsesjoner til utenlandskabler før det er gjort erfaring  med de to kablene som er under bygging. Siden de to ikke er i drift før i 2021, så betyr det tidligst I 2022-2023. Det oppfattes som  stans for den omstridte NorthConnect-kabelen til Skottland.

Men det viser seg at den endelige avtalen mellom de fem partiene ikke har med denne formuleringen. Det ble bekreftet i gårsdagens spørretime i Stortinget. Aps stortingsgruppe hadde med knapt flertall stemt ja på feil forutsetninger.

Så er det altså at Erna Solberg i VG skal redde Støre og ACER: Regjeringens beslutning forutsetter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og før vi tar beslutningen, skal vi høste erfaringer og gjøre grundige analyser av de kablene som allerede eksisterer eller er under bygging.

Dette er ikke klar tale. Det er ingen som kan ta Solberg om hun høster erfaringer av de eksisterende kablene til Danmark og Nederland og analyserer virkningen av de to som er under bygging. Det kan gjøres nå i dag.

Men uansett tolking av dette så er det innstillinga fra Energi- og miljøkomiteen som teller:

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, er kjent med at North Connect har søkt konsesjoner for en utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, og at søknadene for tiden er ute på høring. Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å gi sin vurdering før departementet konsesjonsbehandler saken og fatter vedtak. Dette flertallet legger til grunn at departementet ferdigbehandler søknadene fra North Connect før det fremmes sak for Stortinget – om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.»

I avtalen mellom de 5 partiene står det: «Stortinget ber regjeringen snarest fremme sak til Stortinget om endringer i lov 29. juni 1990 nr.50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m om at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser bare kan gis til den systemansvarlige (Statnett) eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse.»

Oppsummert:

  • Stortinget sier konsesjonssøknaden til NorthConnect skal behandles før lovendring.
  • Stortinget ber regjeringen fremme lovendringen snarest mulig.   

De to vedtatte kablene (til Tyskland og Storbritannia) er ikke i drift før i 2021. Arbeiderpartiets krav er at det skal høstes erfaringer med disse to før vedtak om konsesjon. Det er ikke mulig med de vedtak Stortinget gjør i dag med Arbeiderpartiets stemmer. 

Her fører Solberg Stortinget bak lyset. Alle tror NorthConnect er stanset, men de faktiske innstillinger fra komité og  avtaledokument - og dermed kommende stortingsvedtak - sier det motsatte. Arbeiderpartiet gjør ikke bare en historisk feil, de gjør det under falske forutsetninger.

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Norge gjør som ACER vil

09. april 2019

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.