Etter EUs definisjon har vi ingen strømkrise

Olje og energiminister Marte Mjøs Persen sier at vi ikke kan begrense eksporten over utenlandskablene fordi det er i strid ned våre internasjonale forpliktelser.

Hvilke internasjonale forpliktelser sier hun ikke noe om, men de fleste tar det for gitt at hun snakker om EØS-avtalen og tilslutningen til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER.

Tilslutning til ACER ble vedtatt med simpelt flertall fordi flertallet mente vedtaket innebar bare en lite inngripende suverenitetsavståelse. Ellers må det tre fjerdedels flertall til. Det er det Nei til EUs søksmål handler om. I dagens Storting er det ikke ¾ flertall for å slutte Norge til EUs energiunion og ACER.

Om vedtaket var så lite inngripende så kan vel en suveren stat som Norge gjøre det som må til for å få ned strømprisen? 

Knapt noe land er mer avhengig av lav strømpris enn Norge. Norske husholdninger bruker dobbelt så mye strøm som en svensk husholdning og fire ganger så mye som en gjennomsnittlig husholdning i EU. Fordi vår oppvarming er bygd på strøm og vi bor i et kaldt land. Ikke minst har vi en nøkkelindustri bygd på lav strømpris. 

Bostøtte og senket elavgift er vel og bra. Men alle ser at det ikke er tilstrekkelig. Det er strømprisen det må gjøres noe med.

At norsk strøm med en gjennomsnittlig kostnad på 10 øre/kWh selges for over ei krone er noe som en suveren stat avhengig av lav strømpris ikke kan godta. 

Nå er det jo slik at selve EØS-avtalen også forbyr restriksjoner på eksport. Men her fins det en unntaksbestemmelse dersom viktige samfunnsmessige interesser er truet. Denne §112 ville være verdt å prøve. Men med vedtaket om å tilslutte seg ACER 22.3.2018 og oppfølginga av dette vedtaket ved å slutte seg til den såkalte CACM-forordninga 11.7.2021 så er dette handlingsrommet snevret inn. CACM og de andre tre forordninga som ble hastebehandlet rett før sommeren bestemmer i detalj hvordan strøm skal markedsrettes.   En strømpris som gjør at folk fryser i sine hus og industrien får problemer er ikke en krise i disse forordningene. Her er definisjonen at krise er det bare dersom driftssikkerheten er truet. At strømmen ikke kommer fram.  Her er høy strømpris ikke problemet, men selve løsningen.

For settes prisen nok opp så flyter strømmen etter markedets lover til der prisen er høyest og fortjenesten størst og forsyningskrisa er tilsynelatende løst.  At strømmen ikke blir til varme fordi en ikke har råd til å slå på ovnene er ingen krise i EUs markedslovgivning.

Men mener fortsatt AP, Høyre, FRP, Venstre og MDG at vedtaket som fjerner verktøyet vi så sårt trenger nå var lite inngripende? Eller har de funnet et handlingsrom innenfor EUs energiunion for å få gjort noe med strømprisen? I EU ser vi at EUs verktøykasse ikke tillater medlemslandene å gjøre noe med strømprisen, bare med avgiften og sluttdato på fakturaen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.

Arendalsuka 2022 – EU-medlemskap i lys av krigen og årsaker til strømpriskrise

18. aug. 2022

Representantene fra nei-sidepartiene var enige om at EU-medlemskap ikke er nødvendig. I debatten om strømpriskrisen så vi imidlertid tydelig uenighet mellom regjeringspartiene.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.

Utsatt høringsfrist for hastebehandling av vindkraftkonsesjoner

02. aug. 2022

EU er lei av omstendelige prosesser i utbyggingssaker og vil endre flere direktiver for å fremskynde prosedyrene. Norske myndigheter har det også travelt. Så travelt at de ikke hadde «tid» til å oversette høringsdokumentene som ble sendt ut på forsommeren.

Kraftløse krafttak

14. juli 2022

Så lenge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er unndratt nasjonal politisk og forvaltningsmessig kontroll, vil løfter om politiske krafttak være kraftløse.

EU-topper medgir at kraftmarkedet «ikke virker»

23. juni 2022

I en tale til EU-parlamentet 8. juni sa Kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU-regelverket for strømmarkedet har gått ut på dato, ettersom fornybare energikilder spiller en mye større rolle enn før.

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

Kluss i klimaregnskapet

20. juni 2022

Det er flere urovekkende tegn til handlingslammelse i EUs klimapolitikk.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.