Etter EUs definisjon har vi ingen strømkrise

Olje og energiminister Marte Mjøs Persen sier at vi ikke kan begrense eksporten over utenlandskablene fordi det er i strid ned våre internasjonale forpliktelser.

Hvilke internasjonale forpliktelser sier hun ikke noe om, men de fleste tar det for gitt at hun snakker om EØS-avtalen og tilslutningen til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER.

Tilslutning til ACER ble vedtatt med simpelt flertall fordi flertallet mente vedtaket innebar bare en lite inngripende suverenitetsavståelse. Ellers må det tre fjerdedels flertall til. Det er det Nei til EUs søksmål handler om. I dagens Storting er det ikke ¾ flertall for å slutte Norge til EUs energiunion og ACER.

Om vedtaket var så lite inngripende så kan vel en suveren stat som Norge gjøre det som må til for å få ned strømprisen? 

Knapt noe land er mer avhengig av lav strømpris enn Norge. Norske husholdninger bruker dobbelt så mye strøm som en svensk husholdning og fire ganger så mye som en gjennomsnittlig husholdning i EU. Fordi vår oppvarming er bygd på strøm og vi bor i et kaldt land. Ikke minst har vi en nøkkelindustri bygd på lav strømpris. 

Bostøtte og senket elavgift er vel og bra. Men alle ser at det ikke er tilstrekkelig. Det er strømprisen det må gjøres noe med.

At norsk strøm med en gjennomsnittlig kostnad på 10 øre/kWh selges for over ei krone er noe som en suveren stat avhengig av lav strømpris ikke kan godta. 

Nå er det jo slik at selve EØS-avtalen også forbyr restriksjoner på eksport. Men her fins det en unntaksbestemmelse dersom viktige samfunnsmessige interesser er truet. Denne §112 ville være verdt å prøve. Men med vedtaket om å tilslutte seg ACER 22.3.2018 og oppfølginga av dette vedtaket ved å slutte seg til den såkalte CACM-forordninga 11.7.2021 så er dette handlingsrommet snevret inn. CACM og de andre tre forordninga som ble hastebehandlet rett før sommeren bestemmer i detalj hvordan strøm skal markedsrettes.   En strømpris som gjør at folk fryser i sine hus og industrien får problemer er ikke en krise i disse forordningene. Her er definisjonen at krise er det bare dersom driftssikkerheten er truet. At strømmen ikke kommer fram.  Her er høy strømpris ikke problemet, men selve løsningen.

For settes prisen nok opp så flyter strømmen etter markedets lover til der prisen er høyest og fortjenesten størst og forsyningskrisa er tilsynelatende løst.  At strømmen ikke blir til varme fordi en ikke har råd til å slå på ovnene er ingen krise i EUs markedslovgivning.

Men mener fortsatt AP, Høyre, FRP, Venstre og MDG at vedtaket som fjerner verktøyet vi så sårt trenger nå var lite inngripende? Eller har de funnet et handlingsrom innenfor EUs energiunion for å få gjort noe med strømprisen? I EU ser vi at EUs verktøykasse ikke tillater medlemslandene å gjøre noe med strømprisen, bare med avgiften og sluttdato på fakturaen.

reLATERT

Se alle arrangementer

Se webinaret om EUs energiunion, Acer og strømpris

13. jan. 2022

Webinar: EUs energiunion, Acer og strømpris. Hva kan Stortinget og regjeringen gjøre nå, og hva med industrien?

FrP bløffer om makspris

11. jan. 2022

Heller ikke forslaget fra Frp sikrer nasjonal kontroll over kraftmarkedet, skriver Roy Pedersen. Nei til EU stiller seg bak markeringa 20. januar med kravet «Ta politisk kontroll over strømprisen».

Kommer strømprisen til å øke ytterligere?

06. jan. 2022

Ja, det skal vi ikke se bort fra. Vi har så vidt begynt på januar, og erfaring tilsier at det blir en kald bolk hver eneste vinter. Magasinene våre er nedtappa og eksporten foregår for fullt. Etter mitt syn så er det jeg vil kalle «galskapens politikk».

Medlemstilbud som varmer

05. jan. 2022

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Vest-Agder Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, en velkomstgave som varmer.

Konsekvenser for det norske samfunnet må komme mer tydelig frem

04. jan. 2022

Vi etterlyser nærmere vurderinger av konsekvenser i Norge av EØS-relevante regler, både når de er under utarbeidelse i EU og etter vedtak i EU.

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

ACER-anken er levert lagmannsretten  

22. des. 2021

Nei til EU mener at Oslo tingrett har vurdert bevisene i ACER-saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Dommen i sin helhet ankes.

– Favorisering av eget næringsliv er forbudt, sier ESA

20. des. 2021

Island kan bli dratt inn for EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. «Forbrytelsen» består i at landets regjering har støttet en kampanje for å få islendinger til å velge varer og tjenester fra hjemlandet, for å få fart på økonomien under pandemien.

Medlemsavis desember 2021

17. des. 2021

Solsnu – en julehilsen fra sjefsnissen!

Fiskerikonferansen i Tromsø.

17. des. 2021

Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU arrangerte sin andre konferanse 30. -31. oktober 2021. Som ved den første konferansen, høsten 2019, var det faglig gode innledere og debattdeltakerne.

Elevene fryser uten økonomisk hjelp!

17. des. 2021

Det å fryse i Norge, og ikke ha råd til å betale strøm er ikke noe som hører hjemme i verdens rikeste land. Dessverre er det mange som gjør det, uten å ha krav på hjelp fra Nav.

Interessekamp i et smeltende Arktis

15. des. 2021

Masterstudent Jens Isak Hultgren Nielsen ved NTNU tildeles Dag Seierstad-stipendet for 2021. Nielsen skriver om EU og nordområdene.