Lactalis-ost.

EU-domstolen stopper opprinnelsesmerking

EU-domstolen: Kortreist mat holder ikke som begrunnelse for å få vite hvor maten kommer fra.

Frankrike har vedtatt at melk, ost og andre melkeprodukter skal ha opprinnelsesmerking. Belgiske Lactalis med 75 000 ansatte og en omsetning på 165 milliarder kroner går til sak mot regjeringen og mener dette er et proteksjonistisk tiltak i strid med EU-retten.

EU-domstolen har 1. oktober 020  kommet med sin uttalelse til den franske domstolen som skal behandle saken:

Krav om opprinnelsesmerking  må begrunnes ut fra folkehelse, forbrukervern, forebygging av svindel, beskyttelse av industriell og kommersiell eiendomsrett, eller forebygging av urettferdig konkurranse.

Det må være en påvist sammenheng mellom visse kvaliteter ved matvarene og deres opprinnelse. Domstolen understreker at dette kun gjelder egenskapene som er knyttet til opprinnelsen til en gitt matvare, og kan ikke knyttes til for eksempel holdbarheten til melk på grunn av transport.

Det må være påvist at et flertall av forbrukerne tillegger informasjonen betydelig verdi. Domstolen understreker at dette ikke kan baseres på subjektive oppfatninger hos forbrukerne om en kobling mellom kvalitet og opprinnelse.

Det er jo nettopp kortreist mat som er hovedbegrunnelsen for å kjøpe norsk og helst lokal mat.  Å støtte norske bønder og norsk matproduksjon oppfyller ikke EUs krav. Mindre sprøytemidler holder nok heller ikke, siden EU mener deres krav er tilstrekkelig beskyttelse av folkehelsa. Og om et flertall nordmenn mener det er sammenheng mellom kvalitet og opprinnelse så holder heller ikke det. Det er en subjektiv oppfatning som må bevises.

Stort bilde i toppen: Lactalis-ost. (Creative commons/world.openfoodfacts.org)

reLATERT

Se alle arrangementer

- Sterkt bekymret for ubalansen i landbrukshandelen med EU

19. nov. 2021

Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse tok opp hvordan norsk matproduksjon kan styrkes med et bedre tollvern. Hva EUs nye landbrukspolitikk betyr for Norge og virkninger av EUs klimapakke «Fit for 55» ble også belyst.

Svenske erfaringer viser at det er viktig for norsk landbruk å være utenfor EU 

10. juni 2021

Uttalelse vedtatt på rådsmøte i Nei til EU 5. juni 2021  

Ny handelsavtale med Storbritannia

08. juni 2021

Den nye avtalen gir bedre vilkår for norsk eksport av sjømat, men britene har fått kvoter for svin, kylling og grønt som undergraver norsk landbruk. Nå er det ekstra nødvendig at regjeringen krever reduksjon i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer.

Regjeringen må ikke gi landbruksinnrømmelser til Storbritannia

28. mai 2021

Norges forhandlinger med Storbritannia om en ny handelsavtale etter brexit er i sluttfasen. Oppslag i media tyder på at tollfrie kvoter for landbruksvarer er et tema. Nei til EU krever at regjeringen ikke gir Storbritannia noen innrømmelser på landbruksområdet.

Svensk jordbruk - 25 år i EU

27. mai 2021

Redusert sjølforsyning og internasjonalisering er resultatet etter den kraftige omlegginga av landbrukspolitikken i Sverige.

Vi støtter bøndene!

25. mai 2021

- Vi kan vanskelig unngå å få den mistanken at tilpassing til EU ligger bak regjeringens politikk, men vil håpe at vi tar feil. Landbruket er ofte blitt behandlet som en salderingspost av EU-vennlige styrende politikere.

Markedets grøde

25. mai 2021

Ville det vært enklere å få til et solid jordbruksoppgjør uten EØS-avtalen?

Vett 2 2021: EUs nye landbrukspolitikk og handelen med landbruksvarer

12. mai 2021

EUs landbruk står overfor store planlagte reformer. Hva kan dette bety for miljø og matvarepriser?

Rapport: EUs nye landbrukspolitikk og holdninger til ulike interessegrupper

04. mai 2021

Samtidig som midlene som brukes på EUs landbrukspolitikk blir redusert, er ambisjonene om hvilke mål man skal nå med landbrukspolitikken mer ambisiøse enn noensinne.

Bollestad må bruke brexit til å styrke norsk landbruk

15. mars 2021

Nei til EU forventer at landbruks- og matminister Olaug Bollestad klargjør at en økning av de totale tollfrie kvotene for landbruksvarer inn til Norge må være uaktuelt.

Nei til EUs nye ledelse møtte Bondelaget

23. nov. 2020

Forrige uka hadde nyvalgt leder Roy Pedersen, nestleder Einar Frogner og generalsekretær Thomas Haug møte med Bondelagets leder og generalsekretær.

– Det kan bli tøffe tider for EU-landbruket

30. okt. 2020

EU arbeider med nye mål for miljø og dyrevelferd i landbruket. Det kan gi mer klimavennlig matproduksjon og bedre dyrehelse i Europa. Men det kan også føre til at mer av maten blir importert fra andre deler av verden. Nei til EUs landbrukspolitiske seminar gikk EU-strategien Farm to Fork etter i sømmene.