Lactalis-ost.

EU-domstolen stopper opprinnelsesmerking

EU-domstolen: Kortreist mat holder ikke som begrunnelse for å få vite hvor maten kommer fra.

Frankrike har vedtatt at melk, ost og andre melkeprodukter skal ha opprinnelsesmerking. Belgiske Lactalis med 75 000 ansatte og en omsetning på 165 milliarder kroner går til sak mot regjeringen og mener dette er et proteksjonistisk tiltak i strid med EU-retten.

EU-domstolen har 1. oktober 020  kommet med sin uttalelse til den franske domstolen som skal behandle saken:

Krav om opprinnelsesmerking  må begrunnes ut fra folkehelse, forbrukervern, forebygging av svindel, beskyttelse av industriell og kommersiell eiendomsrett, eller forebygging av urettferdig konkurranse.

Det må være en påvist sammenheng mellom visse kvaliteter ved matvarene og deres opprinnelse. Domstolen understreker at dette kun gjelder egenskapene som er knyttet til opprinnelsen til en gitt matvare, og kan ikke knyttes til for eksempel holdbarheten til melk på grunn av transport.

Det må være påvist at et flertall av forbrukerne tillegger informasjonen betydelig verdi. Domstolen understreker at dette ikke kan baseres på subjektive oppfatninger hos forbrukerne om en kobling mellom kvalitet og opprinnelse.

Det er jo nettopp kortreist mat som er hovedbegrunnelsen for å kjøpe norsk og helst lokal mat.  Å støtte norske bønder og norsk matproduksjon oppfyller ikke EUs krav. Mindre sprøytemidler holder nok heller ikke, siden EU mener deres krav er tilstrekkelig beskyttelse av folkehelsa. Og om et flertall nordmenn mener det er sammenheng mellom kvalitet og opprinnelse så holder heller ikke det. Det er en subjektiv oppfatning som må bevises.

Stort bilde i toppen: Lactalis-ost. (Creative commons/world.openfoodfacts.org)

reLATERT

Se alle arrangementer

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

Kjemisk cocktail uten ende

03. juni 2024

EUs kjemiregelverk REACH strekker ikke til. Det går på helsa løs når EU-kommisjonen dropper den lovede reformen.

Norge har flere verktøy i landbrukspolitikken utenfor EU

19. mars 2024

Bondeopprør i EU viser hvor viktig det er at Norge og landbruket holdes utenfor EU

– Folkestyret er sterkt truet

12. mars 2024

– Folkestyreutvalget har konkludert med at folkestyret er sterkt truet med EØS-avtalen, sa Fanny Voldnes, som sitter i Folkestyreutvalget som la fram sin EØS-rapport 12. mars.  

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Tiden er inne for å skrinlegge frihandelsavtalene med Mercosur!

14. feb. 2024

De siste ukene har bønder demonstrert over store deler av Europa. Typisk aksjoneres det mot dårlige vilkår, for lav inntekt og vanskelige fremtidsutsikter, men misnøyen kan ses i sammenheng med den nyliberalistiske landbrukspolitikken EU har ført i flere tiår.

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

– Utenfor EU har Norge en større grad av kontroll over matproduksjonen

27. okt. 2023

Utfordringer for landbruket i EU, matforsyning og genredigering var tema for årets landbrukspolitiske konferanse. Nå kan du se hele konferansen i opptak.

Beredskapen som forsvant med EØS

24. aug. 2023

Svekker eller styrker EØS-avtalen vår nasjonale beredskap? Det meste tilsier at den har blitt en sovepute for mangelfull beredskap og forsyningssikkerhet.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.