Lactalis-ost.

EU-domstolen stopper opprinnelsesmerking

EU-domstolen: Kortreist mat holder ikke som begrunnelse for å få vite hvor maten kommer fra.

Frankrike har vedtatt at melk, ost og andre melkeprodukter skal ha opprinnelsesmerking. Belgiske Lactalis med 75 000 ansatte og en omsetning på 165 milliarder kroner går til sak mot regjeringen og mener dette er et proteksjonistisk tiltak i strid med EU-retten.

EU-domstolen har 1. oktober 020  kommet med sin uttalelse til den franske domstolen som skal behandle saken:

Krav om opprinnelsesmerking  må begrunnes ut fra folkehelse, forbrukervern, forebygging av svindel, beskyttelse av industriell og kommersiell eiendomsrett, eller forebygging av urettferdig konkurranse.

Det må være en påvist sammenheng mellom visse kvaliteter ved matvarene og deres opprinnelse. Domstolen understreker at dette kun gjelder egenskapene som er knyttet til opprinnelsen til en gitt matvare, og kan ikke knyttes til for eksempel holdbarheten til melk på grunn av transport.

Det må være påvist at et flertall av forbrukerne tillegger informasjonen betydelig verdi. Domstolen understreker at dette ikke kan baseres på subjektive oppfatninger hos forbrukerne om en kobling mellom kvalitet og opprinnelse.

Det er jo nettopp kortreist mat som er hovedbegrunnelsen for å kjøpe norsk og helst lokal mat.  Å støtte norske bønder og norsk matproduksjon oppfyller ikke EUs krav. Mindre sprøytemidler holder nok heller ikke, siden EU mener deres krav er tilstrekkelig beskyttelse av folkehelsa. Og om et flertall nordmenn mener det er sammenheng mellom kvalitet og opprinnelse så holder heller ikke det. Det er en subjektiv oppfatning som må bevises.

Stort bilde i toppen: Lactalis-ost. (Creative commons/world.openfoodfacts.org)

reLATERT

Se alle arrangementer

Beredskapen som forsvant med EØS

24. aug. 2023

Svekker eller styrker EØS-avtalen vår nasjonale beredskap? Det meste tilsier at den har blitt en sovepute for mangelfull beredskap og forsyningssikkerhet.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

– Markedet kan ikke håndtere beredskap

24. okt. 2022

EUs politikk vil redusere matproduksjonen i Europa. Det var en advarsel fra flere av innlederne ved Nei til EUs landbrukspolitiske konferanse.

Folkets nei på Stortinget

13. okt. 2022

– Som en bred neiside må vi øke bevisstheten i befolkningen om lover som kommer fra EU, være på hugget og ikke passiviseres av EU-regelverk.

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

Mercosur rundt Magnette

10. okt. 2022

Mens Bolsonaro og Lula kjemper om makten i Brasil, vil EU-kommisjonen omgå demokratiet i Europa.

Femti år siden nei til EF og landbrukets rolle

12. sep. 2022

Utenfor EU kan vi ha vår egen landbrukspolitikk, utformet gjennom jordbruksforhandlinger og politiske prosesser i Stortinget. Vi kan skreddersy politikken til å passe norske forhold, ikke til et minste felles multiplum mellom Finland og Spania.

Landbruk er ikke industri

06. sep. 2022

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

EUs feilslåtte datostempling

27. mai 2022

Nye EU-regler vil tvinge Norge til å hive gode og salmonellafrie egg. Det gir mer matsvinn og truer den desentraliserte eggproduksjonen over store deler av landet.

Maten på bordet

16. mai 2022

Om jordbrukspolitikken er traktoren som skal gi matproduksjon, er tollvernet plogen for å sikre sjølforsyning og et jordbruk i hele landet.