Lactalis-ost.

EU-domstolen stopper opprinnelsesmerking

EU-domstolen: Kortreist mat holder ikke som begrunnelse for å få vite hvor maten kommer fra.

Frankrike har vedtatt at melk, ost og andre melkeprodukter skal ha opprinnelsesmerking. Belgiske Lactalis med 75 000 ansatte og en omsetning på 165 milliarder kroner går til sak mot regjeringen og mener dette er et proteksjonistisk tiltak i strid med EU-retten.

EU-domstolen har 1. oktober 020  kommet med sin uttalelse til den franske domstolen som skal behandle saken:

Krav om opprinnelsesmerking  må begrunnes ut fra folkehelse, forbrukervern, forebygging av svindel, beskyttelse av industriell og kommersiell eiendomsrett, eller forebygging av urettferdig konkurranse.

Det må være en påvist sammenheng mellom visse kvaliteter ved matvarene og deres opprinnelse. Domstolen understreker at dette kun gjelder egenskapene som er knyttet til opprinnelsen til en gitt matvare, og kan ikke knyttes til for eksempel holdbarheten til melk på grunn av transport.

Det må være påvist at et flertall av forbrukerne tillegger informasjonen betydelig verdi. Domstolen understreker at dette ikke kan baseres på subjektive oppfatninger hos forbrukerne om en kobling mellom kvalitet og opprinnelse.

Det er jo nettopp kortreist mat som er hovedbegrunnelsen for å kjøpe norsk og helst lokal mat.  Å støtte norske bønder og norsk matproduksjon oppfyller ikke EUs krav. Mindre sprøytemidler holder nok heller ikke, siden EU mener deres krav er tilstrekkelig beskyttelse av folkehelsa. Og om et flertall nordmenn mener det er sammenheng mellom kvalitet og opprinnelse så holder heller ikke det. Det er en subjektiv oppfatning som må bevises.

Stort bilde i toppen: Lactalis-ost. (Creative commons/world.openfoodfacts.org)

reLATERT

Se alle arrangementer

Internasjonalt samarbeid som metter

14. okt. 2020

Nei til EU gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Verdens matvareprogram er en verdig, viktig og riktig mottager av årets fredspris.

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

14. april 2020

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

Matberedskap og sjølforsyning i koronakrisa

20. mars 2020

Grenser stenges. Butikkhyller tømmes. Folk hamstrer fordi de ikke stoler på at leveransene er sikre. Koronaviruset har igjen satt spørsmålet om forsyningssikkerhet på dagsordenen. Høy grad av sjølforsyning var visst ikke så dumt likevel.

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.