EU-valg i Norge og EU

EU-valget sist helg ga et EU-parlament med sterkere polarisering og fragmentering, men først og fremst en større usikkerhet om veien videre for EU.

Valget viser stor misnøye med EUs utvikling, ikke minst i Storbritannia. Der fikk det seks uker gamle partiet Brexit Party en tredjedel av de britiske stemmene. Det er dermed et av de største enkeltpartiene i det nye EU-parlamentet. Partiets eneste mål er å ta Storbritannia raskest mulig ut av EU. Den soleklare valgseieren er en marsjordre til det britiske parlamentet og den som overtar etter Theresa May som statsminister om å få gjennomført brexit.

Hvilken retning vil EU gå i denne femårsperioden de går inn i nå? Det er et paradoks at selv med voksende antall EU-kritikere i parlamentet vil det sannsynlig fortsatt bli økt sentralisering av makt til Brussel på områder som energi og arbeidsliv. Unionen vil også bygges videre militært, der Norge, som eneste ikke-medlemsland, allerede er frivillig med på oppbyggingen.

En fersk undersøkelse viser at 50 prosent av EU-borgerne mener at EU går i feil retning. Dette tallet har økt med 8 prosentpoeng på ett år. Nei til EU er selvsagt skeptisk til at EU går i retning av mer union, ikke bare militært, men blant annet også på energifeltet, der fri flyt av energi vil være EUs femte frihet.

Valget til EU-parlamentet er EUs eneste demokratiske alibi. Selv om parlamentet har fått utvidet makt, er det langt ifra et normalt lovgivende og besluttende organ. EU-parlamentet kan ikke på egen hånd foreslå og vedta en eneste lov. EU-traktaten setter i tillegg strenge politiske føringer for hva parlamentet kan gjøre. 

Det er kun EU-kommisjonen som kan komme med forslag og sette dagsorden. EU-kommisjonen blir utpekt og blir ikke demokratisk valgt.

Vi skal ikke overdrive hvor mye dette valget betyr. En økonomisk liberalistisk traktat med fri fly og de fire friheter vil gjelde uansett hvem som har flertallet i parlamentet.

Valgdeltagelse på femti prosent har blitt lovprist som en demokratisk seier, men når halvparten av velgerne ikke ønsker å bruke stemmeretten, bør det likevel være et varsko. Vi hadde ikke vært mye fornøyd med det i et norsk valg.

La oss bli i Norge. Her hjemme er det 25 år siden vi hadde vår siste reelle diskusjon og folkeavstemning om EU-medlemskap eller ikke. I november skal det markeres på skikkelig vis at vi alle disse årene har stått utenfor. Et stort flertall har vært, og er veldig fornøyd med det. Det har det norske folk svart klart og tydelig i hver meningsmåling om EU-medlemskap i mer enn 14 år på rad.

Litt mer om 25-årsjubileet. I boka Folket sa nei skriver Dag Seierstad om kampanjestarten tidlig i juni 1994 med folketog i Trondheim. Deretter deltok 1200 i Nidarøhallen, og de applauderte mer og mer for hver organisasjon som trådte fram som del av nei-alliansen og tok tak i det solide tauet som symboliserte samhold og fellesskap. Og vi vet i dag - tauet holdt!

I siste nummer av medlemsbladet Standpunkt kalte jeg lederartikkelen «Neialliansen gjorde jobben». Når vi ser 25 år tilbake, vet vi at det ikke var noen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU.

Lars Petter Bartnes deltok på Nei til EUs rådsmøte i april. Der brukte bondelagslederen tid på å minne organisasjonen om at det var nei-alliansen og bredden som sørget for seieren i 1994. 

Det var den brede og folkelige alliansen som bidro til seieren i 1994. Og i et jubileumsår er det viktig å lytte til lederen i Bondelaget om viktigheten av å beholde bredden!

Nei til EU er en beredskapsorganisasjon mot EU-medlemskap og mot negative resultat av EUs politikk via EØS-avtalen. Vårt våpen er fortsatt et solidarisk nei basert på folkestyre. Vi vil at Norge skal ha en selvstendig politisk rolle til beste for det langstrakte landet i nord.

Kommentaren er publisert som EU-tanker i Nationen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Landbruket 25 år utenfor EU

04. okt. 2019

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Fortsatt kamp for sjølråderetten

04. okt. 2019

Bredden og mangfoldet var avgjørende for seieren i 1994.

– Om vi organiserer breitt så vinn vi

03. okt. 2019

Standpunkt har samla alle nolevande Nei til EU-leiarar til samtale om jubileet: – Den viktigaste lærdomen frå 1994 er at det er mogleg å utfordre den etablerte politiske og økonomiske makta, seier Stein Ørnhøi, leiar i Nei til EU 1995–1997.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

– Bli med og feire 25-årsjubileet med oss!

27. sep. 2019

– I 2019 er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU. 29. november inviterer Nei til EU til fest!

Jubileum og søksmål på fylkesledersamling

27. sep. 2019

Nærmere 40 blide fjes møtte opp på fylkesledersamling i Oslo fredag morgen. Her fikk lederne debattere de viktige sakene organisasjonen jobber med i høst.

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

EU blir aldri rødt eller grønt

13. sep. 2019

«Nå går EU mot venstre» er overskriften på Kjetil Wiedswangs kommentar i DN 11. september. Har den ellers oppvakte Wiedswang latt seg forvirre av det turbulente kommune- og fylkestingsvalget her hjemme?

Norsk gass holder trykket oppe i energiunionen

29. aug. 2019

Et nytt prosjekt skal føre norsk gass til Polen og de baltiske statene, tvers igjennom Danmark og Østersjøen. Samtidig strammer EU grepet overfor gassleverandører som Norge – og særlig Russland.