Feil EU-prosedyre

Er det greit å slippe reven inn i hønsegården når reven forsikrer om at den nesten har sluttet å spise høner?

Justisdepartementets lovavdeling mente at EUs nye prosedyreforordning for statsstøtte avga så mye myndighet til Brussel at den neppe kan vedtas uten ¾ flertall i Stortinget. Hva gjør regjeringen da? Jo, de spør ESA om å håndheve forordningen på en snill måte.Det er tungvint og tidkrevende for EU å passe på at medlemsstatene følger EUs regler om statsstøtte. Ved mistanke må de gå via regjeringene. Det samme må overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ESA, gjøre.

Et av Europas største laboratorieselskap så seg lei på at det lille kommunale analysesenteret i Trondheim tok fra dem noen kunder. ESA tar saken, sender brev til regjeringen som sender brev til departementet som sender brev til Trondheim kommune som snakker med Analysesenteret. Så samme vei tilbake i et par runder. Og uansett resultat, ESA kan ikke pålegge straff eller bøter. Det verste som kunne skjedd var at Analysesenteret måtte tilbakebetale ulovlig støtte til sin eier Trondheim kommune. Ikke mye å true med.

Dette vil EU ha slutt på. Derfor kommer Prosedyreforordningen for statsstøtte. Med et navn slik at ingen skal forstå hva det handler om.

Med denne vedtatt i EØS kan ESA gå direkte på Analysesenteret, kreve all informasjon og ilegge bøter om de svarte feil eller ikke fortalte alt. ESA er både aktor og dommer.

Dette er et så direkte brudd med grunnlaget for EØS-avtalen at regjeringens egen lovavdeling er i tvil om dette kan ses på som så lite inngripende at den kan vedtas med alminnelig flertall. Trolig må den behandles etter Grunnlovens §115 med ¾ flertall i Stortinget.

Dette liker ikke regjeringa. Det kan fort bli mye bråk ut av slikt. Derfor sender de brev til ESA og spør om de ikke kan bekrefte at de vil bruke sin nyvunne myndighet på en snill måte. Og ESA bekrefter at nå blir det «big on big» og «small on small». Faktisk blir det mindre inngripende enn før, ifølge ESA selv, siden overvåkingsorganet nå kan la være å bry seg med saker som åpenbart ikke vil føre fram.

Problemet løst, vil vel regjeringa hevde. Men skal Stortinget med alminnelig flertall la andre enn norske domstoler ilegge bøter i Norge? Fordi ESA har lovt å være snill.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen mandag 23. desember.

reLATERT

Se alle arrangementer

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.