Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Fellesforbundet er med 160.000 medlemmer det største fagforbundet i privat sektor. 11.–16. oktober hadde Fellesforbundet landsmøte, der spørsmålet om EØS var en av de største sakene.

I følge E24 16. oktober 2019 mener fellesforbundets leder Jørn Eggum at vedtaket plasserer Fellesforbundet klart på Ja-siden. Det var ikke det hans nestleder og leder av redaksjonskomiteen og nestleder Steinar Krogstad fortalte landsmøtet da han la fram flertallsinnstillingen: «Innstillingen gir en balansert inngang til spørsmålet. Flertallet ønsker mer kunnskap om hva alternativene er så vi kan vurdere om de er bedre eller dårligere.»

Derfor var det også EØS-motstandere som stemte for flertallsinnstillinga. De to representantene i redaksjonskomiteen fra det nyinnmeldte og klare Ut av EØS-forbundet Transportarbeiderforbundet sto sammen med Krogstad. Det hadde de neppe gjort om det var et klart ja til EØS-forslag.

Det oppsiktsvekkende er ikke avstemningsresultatet. Det oppsiktsvekkende er at det tidligere så klare Ja til EØS-forbundet måtte gå så langt for å unngå et klart utmeldingsvedtak allerede nå.

Fellesforbundet er ikke lenger for EØS-avtalen, de vil ha mer kunnskap før de tar standpunkt. Det er et klart brudd med Fellesforbundets tidligere Ja til EØS-standpunkt.

Så vedtok landsmøtet to forslag som neppe er mulige å gjennomføre innenfor EØS-avtalens trange rammer. Landsmøtet vil reversere fjorårets ACER-vedtak i Stortinget. Og landsmøtet vil avvikle bemanningsbransjen og bygge opp offentlig arbeidsformidling. De ber om strakstiltak for forbud mot bemanningsbransjen innenfor spesielt utsatte bransjer/regioner. Landsmøtet legger også til grunn at tariffavtalens bestemmelser om Reise, Kost og Losji fortsatt vil gjelde for alle reiser innad i Norge.  Det er ikke sikkert det står seg når EUs reviderte utstasjoneringsdirektiv innføres i juni 2020. Inn i uttalelsen kom også en beskrivelse av utviklingen i transportbransjen som er et sammenhengende oppgjør med EØS-avtalen.

EØS-tilhengerne jublet da flertallsinnstillingen fikk 300 stemmer, mot 218 stemmer for at Fellesforbundet skulle vedta Ut av EØS der og da. Med god grunn, siden et annet resultat trolig ville medført et Ut av EØS-vedtak på LO-kongressen i 2021 og lagt press på et nytt stortingsflertall i 2021. Men for å unngå et klart neivedtak måtte de strekke seg svært langt.

Etter Fellesforbundets landsmøte ligger ballen hos EØS-tilhengerne. De må nå vise at sosial dumping kan stanses innenfor det etter hvert så kjente handlingsrommet i EØS-avtalen, inklusive avvikling av bemanningsbransjen. Med full oppbacking av EØS-motstanderne. Men fortsetter dagens utvikling med økning i løsarbeid, økt arbeidslivskriminalitet og lavere organisasjonsgrad så blir det Ut av EØS-vedtak ved neste korsvei. Og da er det å håpe at alternativ til EØS-avtalen er utredet.

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.