Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Fellesforbundet er med 160.000 medlemmer det største fagforbundet i privat sektor. 11.–16. oktober hadde Fellesforbundet landsmøte, der spørsmålet om EØS var en av de største sakene.

I følge E24 16. oktober 2019 mener fellesforbundets leder Jørn Eggum at vedtaket plasserer Fellesforbundet klart på Ja-siden. Det var ikke det hans nestleder og leder av redaksjonskomiteen og nestleder Steinar Krogstad fortalte landsmøtet da han la fram flertallsinnstillingen: «Innstillingen gir en balansert inngang til spørsmålet. Flertallet ønsker mer kunnskap om hva alternativene er så vi kan vurdere om de er bedre eller dårligere.»

Derfor var det også EØS-motstandere som stemte for flertallsinnstillinga. De to representantene i redaksjonskomiteen fra det nyinnmeldte og klare Ut av EØS-forbundet Transportarbeiderforbundet sto sammen med Krogstad. Det hadde de neppe gjort om det var et klart ja til EØS-forslag.

Det oppsiktsvekkende er ikke avstemningsresultatet. Det oppsiktsvekkende er at det tidligere så klare Ja til EØS-forbundet måtte gå så langt for å unngå et klart utmeldingsvedtak allerede nå.

Fellesforbundet er ikke lenger for EØS-avtalen, de vil ha mer kunnskap før de tar standpunkt. Det er et klart brudd med Fellesforbundets tidligere Ja til EØS-standpunkt.

Så vedtok landsmøtet to forslag som neppe er mulige å gjennomføre innenfor EØS-avtalens trange rammer. Landsmøtet vil reversere fjorårets ACER-vedtak i Stortinget. Og landsmøtet vil avvikle bemanningsbransjen og bygge opp offentlig arbeidsformidling. De ber om strakstiltak for forbud mot bemanningsbransjen innenfor spesielt utsatte bransjer/regioner. Landsmøtet legger også til grunn at tariffavtalens bestemmelser om Reise, Kost og Losji fortsatt vil gjelde for alle reiser innad i Norge.  Det er ikke sikkert det står seg når EUs reviderte utstasjoneringsdirektiv innføres i juni 2020. Inn i uttalelsen kom også en beskrivelse av utviklingen i transportbransjen som er et sammenhengende oppgjør med EØS-avtalen.

EØS-tilhengerne jublet da flertallsinnstillingen fikk 300 stemmer, mot 218 stemmer for at Fellesforbundet skulle vedta Ut av EØS der og da. Med god grunn, siden et annet resultat trolig ville medført et Ut av EØS-vedtak på LO-kongressen i 2021 og lagt press på et nytt stortingsflertall i 2021. Men for å unngå et klart neivedtak måtte de strekke seg svært langt.

Etter Fellesforbundets landsmøte ligger ballen hos EØS-tilhengerne. De må nå vise at sosial dumping kan stanses innenfor det etter hvert så kjente handlingsrommet i EØS-avtalen, inklusive avvikling av bemanningsbransjen. Med full oppbacking av EØS-motstanderne. Men fortsetter dagens utvikling med økning i løsarbeid, økt arbeidslivskriminalitet og lavere organisasjonsgrad så blir det Ut av EØS-vedtak ved neste korsvei. Og da er det å håpe at alternativ til EØS-avtalen er utredet.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.