Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Fellesforbundets vedtak blir retningsgivende for LO-kongressen i 2021 som igjen danner bakteppet for Stortingsvalget i 2021. Innstillingen fra Fellesforbundets ledelse er verken ut av eøs eller forbud mot bemanningsbransjen. Det er kun krav om en offentlig utredning av alternativene og et håp om at alt vil bli bedre.

Atle Tranøy tillitsvalgt i Aker, en av de virkelig tunge veteranene på grasrota i Fellesforbundet, Atle Tranøy i Aker, sier i VG ja takk til utredning, men vil også ha et ut av EØS-vedtak. I uka som gikk kom rapporten fra LO sentralt som slår alarm om en dramatisk økning av innleie og at innleie nå også brer seg i industrien. I Klassekampen 10.10 skriver Pål Hellesnes om de store verftene. Rosenberg Verft i Stavanger: 300 fast ansatte, 600 innleide. Havyard i Leirvik, 180 faste av totalt 700. Klubbformann Erlend Nygård ved Rosenberg sier at de tjener norsk lønn og bor i Polen, så de har ikke lyst til å organisere seg.

LO frykter i sin rapport at det er en strukturell endring som er på gang, en varig endring. I Klassekampens reportasje forteller de tillitsvalgte om hvor vanskelig det er for bedriftene å finne fagarbeidere som kan ansettes for å slippe innleie. Tillitsvalgt Amram Hadida, Kværner Stord, forteller at de har 500 innleide industrimalere. Hele faget er overtatt av innleie.  Dette stiller de tillitsvalgte i en vanskelig situasjon. Blir bedriften utkonkurrert om de stanser innleie? Skal innleie erstattes med ansettelser så må det gjelde for alle bedrifter, et forbud. Og det haster, på et tidspunkt er det for seint å reversere.

VG-artikkelen siterer også Leo Grunfeld, EU tilhenger fra velrenommerte Menon Economics. Menon har laget en rapport som ser på de nye handelsavtalene EU har inngått med Canada og Japan og tar utgangspunkt i at Norge vil kunne forhandle fram tilsvarende avtaler. Han sier: «For deler av næringslivet vårt vil det være helt greit å leve med, men for en del sentrale næringer, vil det kunne få store negative konsekvenser. Det gjelder først og fremst leverandørindustrien til maritim og offshore – og for finanssektoren.»

Nå er nok neppe delegatene på landsmøtet bekymret for finanssektoren, som stort sett løser sine problemer ved å opprette datterselskap. Men leverandørindustrien er Norges største. Da er det greit å vite at her er det Storbritannia som er markedet. Ingen andre EU-land er blant de 10 største eksportmarkedene for leverandørindustrien. Her er avtalen med UK etter brexit avgjørende, ikke EØS-avtalen.

    

Stort bilde: Forbundsleder Jørn Eggum på talerstolen under Fellesforbundets landsmøte. FOTO: Rose Maiken Flatmo

reLATERT

Se alle arrangementer

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.