Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Fellesforbundets vedtak blir retningsgivende for LO-kongressen i 2021 som igjen danner bakteppet for Stortingsvalget i 2021. Innstillingen fra Fellesforbundets ledelse er verken ut av eøs eller forbud mot bemanningsbransjen. Det er kun krav om en offentlig utredning av alternativene og et håp om at alt vil bli bedre.

Atle Tranøy tillitsvalgt i Aker, en av de virkelig tunge veteranene på grasrota i Fellesforbundet, Atle Tranøy i Aker, sier i VG ja takk til utredning, men vil også ha et ut av EØS-vedtak. I uka som gikk kom rapporten fra LO sentralt som slår alarm om en dramatisk økning av innleie og at innleie nå også brer seg i industrien. I Klassekampen 10.10 skriver Pål Hellesnes om de store verftene. Rosenberg Verft i Stavanger: 300 fast ansatte, 600 innleide. Havyard i Leirvik, 180 faste av totalt 700. Klubbformann Erlend Nygård ved Rosenberg sier at de tjener norsk lønn og bor i Polen, så de har ikke lyst til å organisere seg.

LO frykter i sin rapport at det er en strukturell endring som er på gang, en varig endring. I Klassekampens reportasje forteller de tillitsvalgte om hvor vanskelig det er for bedriftene å finne fagarbeidere som kan ansettes for å slippe innleie. Tillitsvalgt Amram Hadida, Kværner Stord, forteller at de har 500 innleide industrimalere. Hele faget er overtatt av innleie.  Dette stiller de tillitsvalgte i en vanskelig situasjon. Blir bedriften utkonkurrert om de stanser innleie? Skal innleie erstattes med ansettelser så må det gjelde for alle bedrifter, et forbud. Og det haster, på et tidspunkt er det for seint å reversere.

VG-artikkelen siterer også Leo Grunfeld, EU tilhenger fra velrenommerte Menon Economics. Menon har laget en rapport som ser på de nye handelsavtalene EU har inngått med Canada og Japan og tar utgangspunkt i at Norge vil kunne forhandle fram tilsvarende avtaler. Han sier: «For deler av næringslivet vårt vil det være helt greit å leve med, men for en del sentrale næringer, vil det kunne få store negative konsekvenser. Det gjelder først og fremst leverandørindustrien til maritim og offshore – og for finanssektoren.»

Nå er nok neppe delegatene på landsmøtet bekymret for finanssektoren, som stort sett løser sine problemer ved å opprette datterselskap. Men leverandørindustrien er Norges største. Da er det greit å vite at her er det Storbritannia som er markedet. Ingen andre EU-land er blant de 10 største eksportmarkedene for leverandørindustrien. Her er avtalen med UK etter brexit avgjørende, ikke EØS-avtalen.

    

Stort bilde: Forbundsleder Jørn Eggum på talerstolen under Fellesforbundets landsmøte. FOTO: Rose Maiken Flatmo

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.