Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

Flytoget AS er kanskje den største suksessen i norsk jernbanehistorie. Toget frakter årlig nesten sju millioner passasjerer til og fra Oslo lufthavn.

I et notat til transport- og kommunikasjonskomitéen ber Flytogets direktør Phillip Engedal om at politikerne gir jernbanen «maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig». Det innebærer å utsette innføring av direktivene og forordningene i EUs jernbanepakke inntil jernbanereformen kan innføres på en god måte og med nødvendig handlingsrom. – Det fremstår uklart hvorfor Stortinget allerede nå skal ta stilling til den fjerde jernbanepakka, heter det i brevet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han har hastverk med å innføre den fjerde jernbanepakka fra EU. Regjeringa la tidlig i mai fram et forslag til lov- og stortingsvedtak som er til behandling i Stortingets transportkomité.

Trenger tid og fleksibilitet

Blir jernbanepakka vedtatt, blir også endringsdirektivet til kollektivtransportforordningen (EU 2016/2338) gjort til norsk rett. Engedal minner om at konkurranseutsetting av alt kjøp av offentlig persontransport med tog da blir obligatorisk, og han påpeker at direktetildeling som i dag bare vil være tillatt under «ekstraordinære» omstendigheter.

– Tvungen konkurranse vil begrense handlingsrommet

Flytogets direktør viser til tempoet i jernbanereformen har vært svært høyt i Norge. Jernbanedirektoratet (JDIR) «bør få best mulig tid til å rulle ut jernbanereformen i Norge før vi blir påtvunget konkurranseutsetting i hele EU/EØS området», skriver han og viser til at tvungen konkurranse vil begrense regjeringens, Stortingets – og Jernbanedirektoratets handlingsrom.

Korona skaper uvisshet

De alvorlige konsekvensene av koronaviruset i Norge og Europa samt store forsinkelser i flere av de store infrastrukturprosjektene – som Follobanen – skaper ny usikkerhet. Flytoget mener disse forholdene vil tilsi behov for justeringer i flere av de kommende trafikkpakkene, også når det gjelder tidspunkt for oppstart: «Gitt situasjonen vi er oppe i så er det mye som peker mot at det vil være klokt å opprettholde en maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig.»

– Utsettes implementering av EUs fjerde jernbanepakke, gis vi en mulighet til både å gjennomføre reformen på en god måte samtidig som vi tar oss tid til å justere underveis, konkluderer direktør Engedal. – Muligheten til å forlenge og/eller gjøre nye tildelinger av offentlig tjenestekontrakter uten konkurranse kan bli av stor betydning.

Synspunktene Flytoget legger for dagen er i mangt identiske med den tidligere holdningen til samferdelsminister Hareides parti, Kristelig Folkeparti. KrF har uttalt at man «bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet».

Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget avgir sin innstilling til videre behandling av lov- og samtykkeproposisjonen tirsdag 26. mai.

Stort bilde i toppen: Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug (Flytoget pressefoto)

reLATERT

Se alle arrangementer

– Nå må KrF og Frp lytte til egne velgere!

28. sep. 2020

Et klart flertall blant Frp og KrFs velgere er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.  Det viser en helt fersk meningsmåling utført av Sentio på vegne av Nei til EU.

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Forledende og forfeilet forsøk på forskuttering av EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Nye jernbaneforskrifter på høring har til formål å hasteinnføre vesentlige deler av EUs fjerde jernbanepakke før Stortinget får sagt sitt.

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

Ta lærdom av Oslo sporveier!

04. aug. 2020

Sporveien i Oslo har gjennomlevd Jernbanereformen i miniatyrformat. Det var ingen suksess. Byrådet tok konsekvensen av erfaringene og omgjorde gamle vedtak.

Slik får du til fylkestingsvedtak

13. juli 2020

Oppskrift for vedtak i fylkesting, kommunestyrer m.m.

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Talende taushet fra Hareide

07. juli 2020

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.