Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

Flytoget AS er kanskje den største suksessen i norsk jernbanehistorie. Toget frakter årlig nesten sju millioner passasjerer til og fra Oslo lufthavn.

I et notat til transport- og kommunikasjonskomitéen ber Flytogets direktør Phillip Engedal om at politikerne gir jernbanen «maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig». Det innebærer å utsette innføring av direktivene og forordningene i EUs jernbanepakke inntil jernbanereformen kan innføres på en god måte og med nødvendig handlingsrom. – Det fremstår uklart hvorfor Stortinget allerede nå skal ta stilling til den fjerde jernbanepakka, heter det i brevet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han har hastverk med å innføre den fjerde jernbanepakka fra EU. Regjeringa la tidlig i mai fram et forslag til lov- og stortingsvedtak som er til behandling i Stortingets transportkomité.

Trenger tid og fleksibilitet

Blir jernbanepakka vedtatt, blir også endringsdirektivet til kollektivtransportforordningen (EU 2016/2338) gjort til norsk rett. Engedal minner om at konkurranseutsetting av alt kjøp av offentlig persontransport med tog da blir obligatorisk, og han påpeker at direktetildeling som i dag bare vil være tillatt under «ekstraordinære» omstendigheter.

– Tvungen konkurranse vil begrense handlingsrommet

Flytogets direktør viser til tempoet i jernbanereformen har vært svært høyt i Norge. Jernbanedirektoratet (JDIR) «bør få best mulig tid til å rulle ut jernbanereformen i Norge før vi blir påtvunget konkurranseutsetting i hele EU/EØS området», skriver han og viser til at tvungen konkurranse vil begrense regjeringens, Stortingets – og Jernbanedirektoratets handlingsrom.

Korona skaper uvisshet

De alvorlige konsekvensene av koronaviruset i Norge og Europa samt store forsinkelser i flere av de store infrastrukturprosjektene – som Follobanen – skaper ny usikkerhet. Flytoget mener disse forholdene vil tilsi behov for justeringer i flere av de kommende trafikkpakkene, også når det gjelder tidspunkt for oppstart: «Gitt situasjonen vi er oppe i så er det mye som peker mot at det vil være klokt å opprettholde en maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig.»

– Utsettes implementering av EUs fjerde jernbanepakke, gis vi en mulighet til både å gjennomføre reformen på en god måte samtidig som vi tar oss tid til å justere underveis, konkluderer direktør Engedal. – Muligheten til å forlenge og/eller gjøre nye tildelinger av offentlig tjenestekontrakter uten konkurranse kan bli av stor betydning.

Synspunktene Flytoget legger for dagen er i mangt identiske med den tidligere holdningen til samferdelsminister Hareides parti, Kristelig Folkeparti. KrF har uttalt at man «bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet».

Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget avgir sin innstilling til videre behandling av lov- og samtykkeproposisjonen tirsdag 26. mai.

Stort bilde i toppen: Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug (Flytoget pressefoto)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Talende taushet fra Hareide

07. juli 2020

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Forbrukerrettigheter kan ryke i hele EØS

05. mai 2020

EU-retten inneholder flere regler om forbrukervern. Nå kan mange av dem komme til å ryke.

Staten tar tilbake kontrollen over hele det britiske jernbanenettet

31. mars 2020

Storbritannia setter til side anbudskontrakter og lar staten ta kontroll over all persontogtrafikk i minst seks måneder.