Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

Flytoget AS er kanskje den største suksessen i norsk jernbanehistorie. Toget frakter årlig nesten sju millioner passasjerer til og fra Oslo lufthavn.

I et notat til transport- og kommunikasjonskomitéen ber Flytogets direktør Phillip Engedal om at politikerne gir jernbanen «maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig». Det innebærer å utsette innføring av direktivene og forordningene i EUs jernbanepakke inntil jernbanereformen kan innføres på en god måte og med nødvendig handlingsrom. – Det fremstår uklart hvorfor Stortinget allerede nå skal ta stilling til den fjerde jernbanepakka, heter det i brevet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han har hastverk med å innføre den fjerde jernbanepakka fra EU. Regjeringa la tidlig i mai fram et forslag til lov- og stortingsvedtak som er til behandling i Stortingets transportkomité.

Trenger tid og fleksibilitet

Blir jernbanepakka vedtatt, blir også endringsdirektivet til kollektivtransportforordningen (EU 2016/2338) gjort til norsk rett. Engedal minner om at konkurranseutsetting av alt kjøp av offentlig persontransport med tog da blir obligatorisk, og han påpeker at direktetildeling som i dag bare vil være tillatt under «ekstraordinære» omstendigheter.

– Tvungen konkurranse vil begrense handlingsrommet

Flytogets direktør viser til tempoet i jernbanereformen har vært svært høyt i Norge. Jernbanedirektoratet (JDIR) «bør få best mulig tid til å rulle ut jernbanereformen i Norge før vi blir påtvunget konkurranseutsetting i hele EU/EØS området», skriver han og viser til at tvungen konkurranse vil begrense regjeringens, Stortingets – og Jernbanedirektoratets handlingsrom.

Korona skaper uvisshet

De alvorlige konsekvensene av koronaviruset i Norge og Europa samt store forsinkelser i flere av de store infrastrukturprosjektene – som Follobanen – skaper ny usikkerhet. Flytoget mener disse forholdene vil tilsi behov for justeringer i flere av de kommende trafikkpakkene, også når det gjelder tidspunkt for oppstart: «Gitt situasjonen vi er oppe i så er det mye som peker mot at det vil være klokt å opprettholde en maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig.»

– Utsettes implementering av EUs fjerde jernbanepakke, gis vi en mulighet til både å gjennomføre reformen på en god måte samtidig som vi tar oss tid til å justere underveis, konkluderer direktør Engedal. – Muligheten til å forlenge og/eller gjøre nye tildelinger av offentlig tjenestekontrakter uten konkurranse kan bli av stor betydning.

Synspunktene Flytoget legger for dagen er i mangt identiske med den tidligere holdningen til samferdelsminister Hareides parti, Kristelig Folkeparti. KrF har uttalt at man «bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet».

Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget avgir sin innstilling til videre behandling av lov- og samtykkeproposisjonen tirsdag 26. mai.

Stort bilde i toppen: Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug (Flytoget pressefoto)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Del 6 Digitale trusler mot demokratiet

12. feb. 2024

EU ønsker å lage reguleringer som er i forkant av den hurtige digitale utviklingen, hvilket er fornuftig.

Uvisst om ESA godtar sentrallås for drosjene

08. jan. 2024

Samferdselsministeren vil innføre sentrallås for taxinæringa. Han har også klokelig funnet ut at det er på tide å tallfeste hva midlertidig busskabotasje skal bety.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

EU vil ha full kontroll over den digitale lommeboka di

09. nov. 2023

Bak lukkede dører har EU gjennomført såkalte trilogforhandlinger om et nytt verktøy som kan invadere nettleseren din. Den digitale lommeboka skal være gyldig i hele EU/EØS.

Masseovervåking setter demokratiet i fare

09. nov. 2023

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.

Drosjeutvalget balanserer på den gule veistripa

06. juli 2023

Ved å styre strengt etter den gule stripa håper Drosjeutvalget at de ikke blir overkjørt av ESA.

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale»