Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

Flytoget AS er kanskje den største suksessen i norsk jernbanehistorie. Toget frakter årlig nesten sju millioner passasjerer til og fra Oslo lufthavn.

I et notat til transport- og kommunikasjonskomitéen ber Flytogets direktør Phillip Engedal om at politikerne gir jernbanen «maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig». Det innebærer å utsette innføring av direktivene og forordningene i EUs jernbanepakke inntil jernbanereformen kan innføres på en god måte og med nødvendig handlingsrom. – Det fremstår uklart hvorfor Stortinget allerede nå skal ta stilling til den fjerde jernbanepakka, heter det i brevet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han har hastverk med å innføre den fjerde jernbanepakka fra EU. Regjeringa la tidlig i mai fram et forslag til lov- og stortingsvedtak som er til behandling i Stortingets transportkomité.

Trenger tid og fleksibilitet

Blir jernbanepakka vedtatt, blir også endringsdirektivet til kollektivtransportforordningen (EU 2016/2338) gjort til norsk rett. Engedal minner om at konkurranseutsetting av alt kjøp av offentlig persontransport med tog da blir obligatorisk, og han påpeker at direktetildeling som i dag bare vil være tillatt under «ekstraordinære» omstendigheter.

– Tvungen konkurranse vil begrense handlingsrommet

Flytogets direktør viser til tempoet i jernbanereformen har vært svært høyt i Norge. Jernbanedirektoratet (JDIR) «bør få best mulig tid til å rulle ut jernbanereformen i Norge før vi blir påtvunget konkurranseutsetting i hele EU/EØS området», skriver han og viser til at tvungen konkurranse vil begrense regjeringens, Stortingets – og Jernbanedirektoratets handlingsrom.

Korona skaper uvisshet

De alvorlige konsekvensene av koronaviruset i Norge og Europa samt store forsinkelser i flere av de store infrastrukturprosjektene – som Follobanen – skaper ny usikkerhet. Flytoget mener disse forholdene vil tilsi behov for justeringer i flere av de kommende trafikkpakkene, også når det gjelder tidspunkt for oppstart: «Gitt situasjonen vi er oppe i så er det mye som peker mot at det vil være klokt å opprettholde en maksimal handlingsfrihet så lenge som mulig.»

– Utsettes implementering av EUs fjerde jernbanepakke, gis vi en mulighet til både å gjennomføre reformen på en god måte samtidig som vi tar oss tid til å justere underveis, konkluderer direktør Engedal. – Muligheten til å forlenge og/eller gjøre nye tildelinger av offentlig tjenestekontrakter uten konkurranse kan bli av stor betydning.

Synspunktene Flytoget legger for dagen er i mangt identiske med den tidligere holdningen til samferdelsminister Hareides parti, Kristelig Folkeparti. KrF har uttalt at man «bør høste erfaringer fra de første trafikkpakkene før man eventuelt går videre til en konkurranseutsetting av hele jernbanenettet».

Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget avgir sin innstilling til videre behandling av lov- og samtykkeproposisjonen tirsdag 26. mai.

Stort bilde i toppen: Flytoget på Oslo S. Foto © Flytoget / Øivind Haug (Flytoget pressefoto)

reLATERT

Se alle arrangementer

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?