Handler godt uten EØS

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

NHO mener at den langvarige brexit-prosessen viser at EØS-avtalen er helt nødvendig. I realiteten er det store forskjeller mellom Storbritannia og Norges situasjon. Storbritannia er et av EUs største medlemsland og utgjør 16 prosent økonomien i hele unionen. Det er en enorm økonomisk og politisk omveltning for EU. Norge er en viktig handelspartner for EU, og det vil vi fortsatt være uten EØS-avtalen.

Norge er heller ikke i dag del av EUs tollunion. Oppsigelse av EØS-avtalen vil derfor ikke endre noe omkring tollkontroll. Når Storbritannia forlater EU har de fra før ingen handelsavtale. Når Norge går ut av EØS har vi en handelsavtale med EU med tollfrihet for industrivarer, i tillegg til den frihandelen WTO fastsetter. Handelsavtalen gir også uendret toll på laks, sild, reker og makrell samt tollfrie kvoter på torsk. 

NHO uttaler i flere aviser at EØS-avtalen er så viktig fordi den gjør reglene like i Norge og EU. Det er en myte at det plutselig skulle komme store såkalt tekniske handelshindringer.

Når vi går ut av EØS er produktstandardene i EU og i Norge identiske. Da sier WTO-reglene at norske produkter fortsatt skal ha tilgang til EU uten hindringer.

Norge kan også framover velge å tilpasse oss endringer i EUs tekniske regler, slik at standardene holder seg like. Hvis vi ønsker å sette egne produktkrav, kan vi avtale at de produktene som holder mål i Norge også gjør det i land vi eksporterer til. Dette er helt dagligdags for EUs handel med resten av verden. Dessuten fastsettes mange produktkrav gjennom europeiske og internasjonale organer for standardisering, uavhengig av EU.

NHO hevder britene blir fattige hvis de går ut av EU uten en avtale og skal handle med EU på grunnlag av WTOs alminnelige regler. Dette er skremsler. Handelstall fra OECD gjennom 40 år, sammenstilt av den britiske tenketanken Civitas, viser at eksporten av varer til EU fra EØS-landene Norge og Island ikke har økt mer enn eksporten fra land som handler på grunnlag av WTO-regler. OECD-statistikken viser også at mange andre av verdens land har økt sin eksport av tjenester til EU mer enn det Norge har gjort i EØS.

Verden handler godt uten EØS. Det vil Norge også gjøre.

reLATERT

Se alle arrangementer

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

EØS-avtalen i ord og handling

11. juni 2019

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Det markedsliberale overtaket i EU og EØS

29. mai 2019

Da europeiske sosialdemokrater gjorde EU-traktater til de herskende tankene.

Etter valget: Et sterkt splittet EU-parlament

27. mai 2019

– The Brexit Party er det største enkeltpartiet i det nyvalgte EU-parlamentet.