Handler godt uten EØS

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

NHO mener at den langvarige brexit-prosessen viser at EØS-avtalen er helt nødvendig. I realiteten er det store forskjeller mellom Storbritannia og Norges situasjon. Storbritannia er et av EUs største medlemsland og utgjør 16 prosent økonomien i hele unionen. Det er en enorm økonomisk og politisk omveltning for EU. Norge er en viktig handelspartner for EU, og det vil vi fortsatt være uten EØS-avtalen.

Norge er heller ikke i dag del av EUs tollunion. Oppsigelse av EØS-avtalen vil derfor ikke endre noe omkring tollkontroll. Når Storbritannia forlater EU har de fra før ingen handelsavtale. Når Norge går ut av EØS har vi en handelsavtale med EU med tollfrihet for industrivarer, i tillegg til den frihandelen WTO fastsetter. Handelsavtalen gir også uendret toll på laks, sild, reker og makrell samt tollfrie kvoter på torsk. 

NHO uttaler i flere aviser at EØS-avtalen er så viktig fordi den gjør reglene like i Norge og EU. Det er en myte at det plutselig skulle komme store såkalt tekniske handelshindringer.

Når vi går ut av EØS er produktstandardene i EU og i Norge identiske. Da sier WTO-reglene at norske produkter fortsatt skal ha tilgang til EU uten hindringer.

Norge kan også framover velge å tilpasse oss endringer i EUs tekniske regler, slik at standardene holder seg like. Hvis vi ønsker å sette egne produktkrav, kan vi avtale at de produktene som holder mål i Norge også gjør det i land vi eksporterer til. Dette er helt dagligdags for EUs handel med resten av verden. Dessuten fastsettes mange produktkrav gjennom europeiske og internasjonale organer for standardisering, uavhengig av EU.

NHO hevder britene blir fattige hvis de går ut av EU uten en avtale og skal handle med EU på grunnlag av WTOs alminnelige regler. Dette er skremsler. Handelstall fra OECD gjennom 40 år, sammenstilt av den britiske tenketanken Civitas, viser at eksporten av varer til EU fra EØS-landene Norge og Island ikke har økt mer enn eksporten fra land som handler på grunnlag av WTO-regler. OECD-statistikken viser også at mange andre av verdens land har økt sin eksport av tjenester til EU mer enn det Norge har gjort i EØS.

Verden handler godt uten EØS. Det vil Norge også gjøre.

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

08. april 2019

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.

Norsk politikk må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser

08. april 2019

Artikkel 19 i EØS-avtalen omhandler handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom artikkel 19 og til ordinær toll.

Britenes folkeavstemning må respekteres!

08. april 2019

Storbritannia skal forlate Den europeiske union. Det var det 17,4 millioner briter stemte for 23. juni 2016. De ønsket å være herre i eget hus.