Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen

Skandalen i Trondheim der seks svenske sykepleiere ble innlosjert i et bofellesskap, har satt søkelyset på en eldreomsorg som har gjort seg avhengig av bemanningsselskap. God 1. mai!

Alle seks ble koronasmittet, med store konsekvenser for flere av byens sykehjem. 61 beboere og 26 ansatte er i karantene. Adresseavisa i Trondheim skriver på lederplass 18.4.2020 at dersom eldreomsorgen i Trondheim Kommune er blitt avhengig av vikarbyrå så er grunnbemanninga for lav.  
 
Mens grenser ikke skal krysses for å begrense smittespredning, åpnes det for fri import av arbeidskraft til gartneri og landbruk. I sektoren grønt, frukt og bær har Norge gjort seg avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få våronna gjort og avlingen høstet. Mens 400 000 nordmenn er permittert eller arbeidsledige. I Norge er den allmenngjorte lønna i grøntsektoren på kr 123,15. Under halvparten av ei norsk industriarbeiderlønn. De landa som Norge importerer sin arbeidskraft fra erstatter den med import fra andre land der lønnsnivået er enda lavere. Dette er dominoeffekten av EUs frie arbeidsmarked.  

Mens grenser ikke skal krysses for å begrense smittespredning, åpnes det for fri import av arbeidskraft til gartneri og landbruk.


Fellesforbundets landsmøte vedtok enstemmig å avvikle bemanningsbransjen. I Osloområdet var de 6 største uteleiebedriftene i bygning 6 ganger større enn de 6 største entreprenørene. Organisasjonsgrad, lærlinger, produktivitet og lønnsnivå går alle feil vei. Tålmodigheten er slutt. 
 
Norske kommuner står fritt til å la være å bruke bemanningsbyrå, øke grunnbemanning, gå fra deltid til heltid eller innføre egne vikarpooler. Gartneri og entreprenører står fritt til å erstatte vikarer med egne fast ansatte. Men all erfaring viser at bruken bare øker. Det er derfor kravet om forbud får økende oppslutning. 
Men skal bemanningsbransjen forbys så møter vi EUs vikarbyrådirektiv artikkel 4.1: ”Forbud mod og restriksjoner i anvendelse af vikararbejd kan kun begrunnes i allmenne hensyn til især beskyttelse av vikaransatte og krav til helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk.” 
  
Det er lite trolig at EU og EFTA-domstolen har samme syn på hva som truer et velfungerende arbeidsmarked som norsk fagbevegelse. Og det er ikke lenger Norge som har det avgjørende ord når det gjelder norsk arbeidsliv. Hensynet til norsk arbeidsliv må gå foran hensynet til EØS-avtalen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.