Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Som vanlig ligger djevelen i detaljene. Regjeringa vil utrede erfaringene med EØS-samarbeidet noe som også inkluderer en vurdering av brexit og avtalen Sveits har med EU. Fellesforbundets landsmøtekrav er å utrede alternativer.

Ap og Sp vil stoppe konkurranseutsetting av jernbanen og starte en dialog med EU for å få unntak fra deler av EUs fjerde jernbanepakke. Dagen før erklæringa ble lansert, krevde Jernbaneforbundets landsmøte en reversering av hele pakka og at forhandlinger om dette måtte starte på neste møte i EØS-komiteen i slutten av oktober.

Forsvaret av nasjonalstaten skal prioriteres sies det i innledninga til Hurdalsplattformen. Avgjørende. Tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for industrien skal utredes. Ingen nye utenlandskabler skal bygges. Samtidig skal det nordiske og europeiske kraftsamarbeidet videreføres. Disse målsettingene henger ikke i hop og hva man vil gjøre med EUs Energimarkedspakke fire nevnes ikke med ett ord.

Sosial dumping innen transport og luftfart skal bekjempes. Bra. Men EØS-avtalen fører til at det er fritt fram på innenlandsruter for flyselskaper som Wizz Air. Den samme avtalen pålegger lastebilnæringa kabotasje som fører til organisert sosial dumping. Fri Fagbevegelses nettsider har nylig avslørt hvordan dette foregår og beregnet ei lønn på 25 kroner timen for filippinske sjåfører i Norge. Hurdalserklæringen mener likevel at håndheving av dagens regler er tilstrekkelig.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. 

Påtroppende regjering vil stoppe frisleppet i drosjenæringa. Flott. Men det «glemmes» at det var ESA som krevde fjerning av tak på løyver, tilknytning til drosjesentral og krav til taksameter i drosjene, noe Solbergregjeringa leverte.

I valgkampen lovte Ap at handlingsrommet i EØS skulle brukes til et forbud mot bemanningsbransjen, konkretisert til byggebransjen rundt Oslofjorden. Bygningsarbeidere i Oslo streika til støtte for kravet i slutten av august. Meldingen fra Hurdal er at det får holde med at bemanningsbransjens omfang begrenses.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. Nei til EU kommer fortsatt til å avholde markeringer foran Stortinget og leverer et hefte med argumenter for alternativer til EØS-avtalen til alle stortingsrepresentanter.

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Samfunnsdebatten om EØS 

14. okt. 2021

Må vi ha en EØS-avtale for å få solgt varene våre til EU? 

Mytene om fiskeeksport uten EØS-avtalen

12. okt. 2021

To seiglivede myter om norsk fiskeeksport gjentas av NHO og Sjømat-Norge i media så jamt og trutt at de fleste tror de er sanne.

Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen

11. okt. 2021

Hvordan kan en jevnbyrdig handelsavtale med EU se ut?

Går vi mot en strømkrise i vinter?

11. okt. 2021

Det kan se sånn ut, ut fra fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Strømprisen har vært høy i hele sommer. I juni, juli og august ble det produsert 31 terrawattimer, 20% av denne produksjonen ble eksportert, ifølge SSB. For knapt en uke siden ble kabelen North Sea Link til Storbritannia åpnet. Den går ikke for fullt ennå, men med den og den nye kabelen til Tyskland, kan det eksporteres 20% av den totale kraftproduksjonen fra Sør-Norge.

Kampen fortsetter

10. okt. 2021

SV er ute av regjeringsforhandlingene. Det var ikke uventet. Fortsatt domineres Ap og Sp av for mye "sentrumspolitikk", og for lite grasrot, fagbevegelse og "Lundteigen"-tenkning. Ei mindretallsregjering Ap/Sp måtte derfor bli løsningen. Det ryktes at Ap nok en gang får gjennomslag for at EØS-avtalen skal ligge fast i kommende stortingsperiode. Det er heller ikke uventet. EØS er jo et av Jonas Gahr Støre sine livsverk.

Annerledeslandet?

08. okt. 2021

Det politiske styrkeforholdet i EU-spørsmål er endret, selv om Ap er større enn Sp og SV til sammen. Rødt utenfor regjering bekrefter økt motstand mot EU-medlemskap og EØS. 

På bar bakke uten EØS?

07. okt. 2021

Norge har allerede en handelsavtale som uten EØS-avtalen gir tollfrihet for industrivarene, og laksetollen vil være uforandret.

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.

Full energikollaps 

05. okt. 2021

Forsyningshavariet for det grønne skiftet i Europa stiller energistormakten Norge overfor tøffe valg framover.  

Hva er galt med EØS?

05. okt. 2021

Hva kan vel være galt med europeisk økonomisk samarbeid? Ingenting. Problemet er at EØS-avtalen omfatter langt mer og setter norsk demokrati i ei skrustikke.