Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Som vanlig ligger djevelen i detaljene. Regjeringa vil utrede erfaringene med EØS-samarbeidet noe som også inkluderer en vurdering av brexit og avtalen Sveits har med EU. Fellesforbundets landsmøtekrav er å utrede alternativer.

Ap og Sp vil stoppe konkurranseutsetting av jernbanen og starte en dialog med EU for å få unntak fra deler av EUs fjerde jernbanepakke. Dagen før erklæringa ble lansert, krevde Jernbaneforbundets landsmøte en reversering av hele pakka og at forhandlinger om dette måtte starte på neste møte i EØS-komiteen i slutten av oktober.

Forsvaret av nasjonalstaten skal prioriteres sies det i innledninga til Hurdalsplattformen. Avgjørende. Tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for industrien skal utredes. Ingen nye utenlandskabler skal bygges. Samtidig skal det nordiske og europeiske kraftsamarbeidet videreføres. Disse målsettingene henger ikke i hop og hva man vil gjøre med EUs Energimarkedspakke fire nevnes ikke med ett ord.

Sosial dumping innen transport og luftfart skal bekjempes. Bra. Men EØS-avtalen fører til at det er fritt fram på innenlandsruter for flyselskaper som Wizz Air. Den samme avtalen pålegger lastebilnæringa kabotasje som fører til organisert sosial dumping. Fri Fagbevegelses nettsider har nylig avslørt hvordan dette foregår og beregnet ei lønn på 25 kroner timen for filippinske sjåfører i Norge. Hurdalserklæringen mener likevel at håndheving av dagens regler er tilstrekkelig.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. 

Påtroppende regjering vil stoppe frisleppet i drosjenæringa. Flott. Men det «glemmes» at det var ESA som krevde fjerning av tak på løyver, tilknytning til drosjesentral og krav til taksameter i drosjene, noe Solbergregjeringa leverte.

I valgkampen lovte Ap at handlingsrommet i EØS skulle brukes til et forbud mot bemanningsbransjen, konkretisert til byggebransjen rundt Oslofjorden. Bygningsarbeidere i Oslo streika til støtte for kravet i slutten av august. Meldingen fra Hurdal er at det får holde med at bemanningsbransjens omfang begrenses.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. Nei til EU kommer fortsatt til å avholde markeringer foran Stortinget og leverer et hefte med argumenter for alternativer til EØS-avtalen til alle stortingsrepresentanter.

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.