Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Som vanlig ligger djevelen i detaljene. Regjeringa vil utrede erfaringene med EØS-samarbeidet noe som også inkluderer en vurdering av brexit og avtalen Sveits har med EU. Fellesforbundets landsmøtekrav er å utrede alternativer.

Ap og Sp vil stoppe konkurranseutsetting av jernbanen og starte en dialog med EU for å få unntak fra deler av EUs fjerde jernbanepakke. Dagen før erklæringa ble lansert, krevde Jernbaneforbundets landsmøte en reversering av hele pakka og at forhandlinger om dette måtte starte på neste møte i EØS-komiteen i slutten av oktober.

Forsvaret av nasjonalstaten skal prioriteres sies det i innledninga til Hurdalsplattformen. Avgjørende. Tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for industrien skal utredes. Ingen nye utenlandskabler skal bygges. Samtidig skal det nordiske og europeiske kraftsamarbeidet videreføres. Disse målsettingene henger ikke i hop og hva man vil gjøre med EUs Energimarkedspakke fire nevnes ikke med ett ord.

Sosial dumping innen transport og luftfart skal bekjempes. Bra. Men EØS-avtalen fører til at det er fritt fram på innenlandsruter for flyselskaper som Wizz Air. Den samme avtalen pålegger lastebilnæringa kabotasje som fører til organisert sosial dumping. Fri Fagbevegelses nettsider har nylig avslørt hvordan dette foregår og beregnet ei lønn på 25 kroner timen for filippinske sjåfører i Norge. Hurdalserklæringen mener likevel at håndheving av dagens regler er tilstrekkelig.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. 

Påtroppende regjering vil stoppe frisleppet i drosjenæringa. Flott. Men det «glemmes» at det var ESA som krevde fjerning av tak på løyver, tilknytning til drosjesentral og krav til taksameter i drosjene, noe Solbergregjeringa leverte.

I valgkampen lovte Ap at handlingsrommet i EØS skulle brukes til et forbud mot bemanningsbransjen, konkretisert til byggebransjen rundt Oslofjorden. Bygningsarbeidere i Oslo streika til støtte for kravet i slutten av august. Meldingen fra Hurdal er at det får holde med at bemanningsbransjens omfang begrenses.

Ap/Sp-regjeringa kommer ikke utenom å ta en nærkamp med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA hvis de vil innfri sin egen plattform, sikre støtte fra egne rekker og opprettholde tilslutningen fra fagbevegelse og andre velgere. Nei til EU kommer fortsatt til å avholde markeringer foran Stortinget og leverer et hefte med argumenter for alternativer til EØS-avtalen til alle stortingsrepresentanter.

Stort bilde i toppen: Roy Pedersen, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 2

02. nov. 2022

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Året 1980 som endra alt

01. nov. 2022

Siste høyrebølge har vart i over 40 år – er det ikke på tide at den snus?

– Det er en dramatisk situasjon

01. nov. 2022

– Etter vår mening er vi langt forbi begrepet «lite inngripende». Vi snakker om særdeles inngripende virkninger for det norske samfunn og næringsliv, anfører Nei til EUs advokater i ACER-saken som nå går for lagmannsretten.