Bygging av vindkraftanlegg.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Tilhengerne av EUs energiunion vil:

  • At EU skal styre norsk energiproduksjon.
  • Godta EUs energipakker med lover, direktiver og forordninger.

 

Nå legger de opp til at Norge skal godta EUs energipakke 4. 
Det såkalte fornybardirektivet er et helt sentralt direktiv i pakka.

EU vil ha norsk fornybar energi

I dag har Norge nærmere 75 prosent fornybar energi, i hovedsak vannkraft. Målet for EU-landene er at de skal ha 42,5 prosent fornybar energi innen 2030. EU vil at Norge skal bygge ut enormt mye ny fornybar kraft som skal gå til EU-land. Hvis Norge godtar fornybardirektivet, vil Norge være medansvarlig for at hele EU når sitt unionsmål, og bygge ut fort. Dette vil gå ut over kraftforedlende industri, øke de historisk høye strømprisene enda mer for folk flest og ødelegge enda mer natur. 

Norge må nedlegge veto mot fornybardirektivet

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet. Nei til EU advarer mot alle forsøk på å innlemme regelverket i EØS-avtalen bit for bit.

Nei til EU samarbeider med mange folkelige organisasjoner som Motvind, Industriaksjonen, miljøbevegelsen osv. Bli med i vår folkebevegelse for natur, levelige strømpriser og demokrati!

 

Teksten fortsetter under bildet. 

RoanVindkraft_Ole Martin Wold.jpg
Roan Vindkraft. (Foto: Ole Martin Wold, CC BY-NC-ND 2.0)

Fornybardirektivet truer norsk natur. Stans EUs energipakke 4

Vi vil ikke ha: 

  • massiv ødeleggelse av norsk natur 
  • høye norske strømpriser 
  • svekket konkurranseevne for norsk kraftforedlende industri. 
  • økte økonomiske byrder for nordmenn flest. 
  • svekka lokaldemokrati grunnet nye bestemmelser om urimelig korte behandlingstider for konsesjoner. 

 

EU vil ikke utrede konsekvenser for miljøet ved alle utbyggingsprosjekter.
Saksbehandlings-tida skal være ekstremt kort. I dag er vanlig behandlingstid sju år. EU legger opp til ett år i viktige områder og to år i andre. Dette undergraver lokaldemokratiet i kommunene der utbygginga vil skje. I dag må kommunene vedta utbygging etter plan- og bygningsloven før konsesjon til utbygging kan gis. 

Vedtas fornybardirektivet blir denne bestemmelsen illusorisk. Prosjekter med ødeleggende konsekvenser for natur vil kunne gjennomføres ved at utbygger betaler et pengebeløp. Men naturen er ikke en vare som kan kjøpes og selges!

Stort bilde i toppen: Bygging av vindkraftanlegg. (Foto: Ole Martin Wold, CC BY-NC-ND 2.0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.