Produksjonshallen Hydro Høyanger.

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.

Men hadde vi hatt Industrikonsesjonsloven som gjaldt fram til 1994 eller ervervsloven som gjaldt fram til 2002 så hadde  det vært en helt annen politisk prosess og  salget av Bergen Engine ville trolig vært stanset i tide.

Industrikonsesjonsloven av 1917 krevde konsesjon fra departementet dersom utenlandske eiere kjøpte seg opp over 1/3 og 2/3 i større selskap.  På grunn av EØS-avtalen ble den endret slik at reglene også ble gjort gjeldende for norske oppkjøp. Den ble kalt ervervsloven. Men etter press fra ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ble den opphevet i 2002 av Bondevikregjeringa mot en samlet opposisjon.

Departementet kan nekte konsesjon ut fra nasjonale hensyn. Hadde det kommet en konsesjonssøknad på salget av Bergen Engines til russerne  ville med all sannsynlighet noen våknet og avslått med begrunnelse nasjonale sikkerhetstilsyn. Med dagens regjering ville det neppe blitt nei til salg av valseverk, men det kunne blitt stilt krav som fulgte konsesjonen.

Både fagforening og departement kunne stille spørsmål om hvilken hensikt de hadde med oppkjøpet. Løfter om videre drift ble ofte tatt inn som vilkår for konsesjon. Når selskapet senere brøt sitt løfte og la ned kunne departementet kreve tvangssalg. Det var departementet innstilt på ved salget av Findus i sin tid men den rødgrønne regjering rakk ikke å gjennomføre det før regjeringsskifte.

Ervervsloven kunne hindret nedleggelse av Follum og Union. Og ervervsloven kunne berget de to norske valseverkene om de nye eierne mener det er mest lønnsomt å satse i andre land.

Både Arbeiderpartiet SP, SV, og Rødt har gått inn for å gjeninnføre ervervsloven.  Det bør være et krav til en eventuell ny regjering. Inntil videre er det bare eiermakta som nytter.

Stort bilde i toppen: Produksjonshallen Hydro Høyanger. (Foto: Norsk Hydro)

reLATERT

Se alle arrangementer

Om å flytte gjerder

12. april 2021

Refleksjoner etter Høyesteretts dom om nasjonal myndighetsavståelse.

Høyesterett stiller seg bak en høyst usikker forståelse av EUs jernbanepakke

09. april 2021

Høyesterett legger den utøvende makts vurdering til grunn om EUs fjerde jernbanepakke.

Tåken har klarnet i kanalen

29. mars 2021

Tre lærdommer fra britenes tre måneder utenfor EUs indre marked.

Spenner Norge fast i EUs sikkerhetsbelte

26. mars 2021

I verdensbildet til regjeringa er EU svaret på alt, også når det gjelder å sikre vår trygghet og frihet. Selv når EU krenker folkeretten og havretten, og dermed vitale norske interesser.

Taxinæring på felgen

23. mars 2021

Den nye EU-tilpassede Yrkestransportloven har punktert drosjenæringa slik vi kjenner den.

Høgsteretts vedtak om ACER — eit vendepunkt i EØS-striden

22. mars 2021

Høgsterett har vedtatt at Nei til EU har høve til å føra sak mot regjeringa for brot på Grunnloven. Stortinget følgde ikkje Grunnlovens § 115 då dei vedtok EUs energipakke 3 og la Norge under EUs energibyrå ACER.

Råtne sviller under jernbanesporet

19. mars 2021

Striden rundt EUs fjerde jernbanepakke bør bli en valgkampsak, uansett hva Høyesterett konkluderer med i sin vurdering av behandlingsmåten i Stortinget.

EØS-guiden

17. mars 2021

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

Fortsatt kabotasje med EUs mobilitetspakker

16. mars 2021

Situasjonen for vogntog er ille med sosial dumping og svekket trafikksikkerhet. I turbussbransjen er den håpløs. Hvordan virker EUs nye mobilitetspakker i denne virkeligheten?

Luftig boikott kan få hard landing

12. mars 2021

Som et EØS-registrert selskap kan Wizz Air fritt etablere seg i Norge. Det er ikke krav om en fast mannskapsbase i Norge, heller ikke for å føre priskrig på norske innenlandske flyruter. Men det kan finnes en nødutgang for å sikre arbeidsvilkårene i lufta.

Vett 1 2021: Hvilken transport trenger vi?

09. mars 2021

Nytt hefte om EUs fjerde jernbanepakke, Wizz Air, Uber og kabotasjekjøring.

Taxihavari med EØS

02. mars 2021

En reversering av taxifrislippet betyr at EØS-avtalen og ESA må utfordres.