Produksjonshallen Hydro Høyanger.

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.

Men hadde vi hatt Industrikonsesjonsloven som gjaldt fram til 1994 eller ervervsloven som gjaldt fram til 2002 så hadde  det vært en helt annen politisk prosess og  salget av Bergen Engine ville trolig vært stanset i tide.

Industrikonsesjonsloven av 1917 krevde konsesjon fra departementet dersom utenlandske eiere kjøpte seg opp over 1/3 og 2/3 i større selskap.  På grunn av EØS-avtalen ble den endret slik at reglene også ble gjort gjeldende for norske oppkjøp. Den ble kalt ervervsloven. Men etter press fra ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ble den opphevet i 2002 av Bondevikregjeringa mot en samlet opposisjon.

Departementet kan nekte konsesjon ut fra nasjonale hensyn. Hadde det kommet en konsesjonssøknad på salget av Bergen Engines til russerne  ville med all sannsynlighet noen våknet og avslått med begrunnelse nasjonale sikkerhetstilsyn. Med dagens regjering ville det neppe blitt nei til salg av valseverk, men det kunne blitt stilt krav som fulgte konsesjonen.

Både fagforening og departement kunne stille spørsmål om hvilken hensikt de hadde med oppkjøpet. Løfter om videre drift ble ofte tatt inn som vilkår for konsesjon. Når selskapet senere brøt sitt løfte og la ned kunne departementet kreve tvangssalg. Det var departementet innstilt på ved salget av Findus i sin tid men den rødgrønne regjering rakk ikke å gjennomføre det før regjeringsskifte.

Ervervsloven kunne hindret nedleggelse av Follum og Union. Og ervervsloven kunne berget de to norske valseverkene om de nye eierne mener det er mest lønnsomt å satse i andre land.

Både Arbeiderpartiet SP, SV, og Rødt har gått inn for å gjeninnføre ervervsloven.  Det bør være et krav til en eventuell ny regjering. Inntil videre er det bare eiermakta som nytter.

Stort bilde i toppen: Produksjonshallen Hydro Høyanger. (Foto: Norsk Hydro)

reLATERT

Se alle arrangementer

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

EØS og handlingsrommet

05. mai 2023

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

Vett 1 2023 Hva er handlingsrommet i EØS-avtalen?

27. april 2023

Det finnes ikke bare ett handlingsrom, men flere. Denne utgaven av Vett undersøker hva som kan skje hvis man går inn i noen av rommene og prøver å ommøblere.

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.