Produksjonshallen Hydro Høyanger.

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.

Men hadde vi hatt Industrikonsesjonsloven som gjaldt fram til 1994 eller ervervsloven som gjaldt fram til 2002 så hadde  det vært en helt annen politisk prosess og  salget av Bergen Engine ville trolig vært stanset i tide.

Industrikonsesjonsloven av 1917 krevde konsesjon fra departementet dersom utenlandske eiere kjøpte seg opp over 1/3 og 2/3 i større selskap.  På grunn av EØS-avtalen ble den endret slik at reglene også ble gjort gjeldende for norske oppkjøp. Den ble kalt ervervsloven. Men etter press fra ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ble den opphevet i 2002 av Bondevikregjeringa mot en samlet opposisjon.

Departementet kan nekte konsesjon ut fra nasjonale hensyn. Hadde det kommet en konsesjonssøknad på salget av Bergen Engines til russerne  ville med all sannsynlighet noen våknet og avslått med begrunnelse nasjonale sikkerhetstilsyn. Med dagens regjering ville det neppe blitt nei til salg av valseverk, men det kunne blitt stilt krav som fulgte konsesjonen.

Både fagforening og departement kunne stille spørsmål om hvilken hensikt de hadde med oppkjøpet. Løfter om videre drift ble ofte tatt inn som vilkår for konsesjon. Når selskapet senere brøt sitt løfte og la ned kunne departementet kreve tvangssalg. Det var departementet innstilt på ved salget av Findus i sin tid men den rødgrønne regjering rakk ikke å gjennomføre det før regjeringsskifte.

Ervervsloven kunne hindret nedleggelse av Follum og Union. Og ervervsloven kunne berget de to norske valseverkene om de nye eierne mener det er mest lønnsomt å satse i andre land.

Både Arbeiderpartiet SP, SV, og Rødt har gått inn for å gjeninnføre ervervsloven.  Det bør være et krav til en eventuell ny regjering. Inntil videre er det bare eiermakta som nytter.

Stort bilde i toppen: Produksjonshallen Hydro Høyanger. (Foto: Norsk Hydro)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.