Produksjonshallen Hydro Høyanger.

Hydros salg av valseverk og EØS-avtalen.

EØS-avtalen hindrer ikke bruk av eiermakt. Departementet kan når som helst stanse salget.

Men hadde vi hatt Industrikonsesjonsloven som gjaldt fram til 1994 eller ervervsloven som gjaldt fram til 2002 så hadde  det vært en helt annen politisk prosess og  salget av Bergen Engine ville trolig vært stanset i tide.

Industrikonsesjonsloven av 1917 krevde konsesjon fra departementet dersom utenlandske eiere kjøpte seg opp over 1/3 og 2/3 i større selskap.  På grunn av EØS-avtalen ble den endret slik at reglene også ble gjort gjeldende for norske oppkjøp. Den ble kalt ervervsloven. Men etter press fra ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ble den opphevet i 2002 av Bondevikregjeringa mot en samlet opposisjon.

Departementet kan nekte konsesjon ut fra nasjonale hensyn. Hadde det kommet en konsesjonssøknad på salget av Bergen Engines til russerne  ville med all sannsynlighet noen våknet og avslått med begrunnelse nasjonale sikkerhetstilsyn. Med dagens regjering ville det neppe blitt nei til salg av valseverk, men det kunne blitt stilt krav som fulgte konsesjonen.

Både fagforening og departement kunne stille spørsmål om hvilken hensikt de hadde med oppkjøpet. Løfter om videre drift ble ofte tatt inn som vilkår for konsesjon. Når selskapet senere brøt sitt løfte og la ned kunne departementet kreve tvangssalg. Det var departementet innstilt på ved salget av Findus i sin tid men den rødgrønne regjering rakk ikke å gjennomføre det før regjeringsskifte.

Ervervsloven kunne hindret nedleggelse av Follum og Union. Og ervervsloven kunne berget de to norske valseverkene om de nye eierne mener det er mest lønnsomt å satse i andre land.

Både Arbeiderpartiet SP, SV, og Rødt har gått inn for å gjeninnføre ervervsloven.  Det bør være et krav til en eventuell ny regjering. Inntil videre er det bare eiermakta som nytter.

Stort bilde i toppen: Produksjonshallen Hydro Høyanger. (Foto: Norsk Hydro)

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.