Ingen ACER-garantier

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Motstanden er sterk hos islendingene, og regjeringen i Reykjavik har utsatt saken flere ganger. Hvis Island sier nei, skal energipakken ikke tas inn i EØS-avtalen.

Energi Norges Knut Kroepelien og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri skriver i Nordlys 11. april at Island nå har fått lovnader om å beholde nasjonal kontroll på energiområdet gjennom en felles uttalelse fra Islands utenriksminister Thordarson og EUs energikommissær Cañete. Problemet er at dette ikke er noen rettslig garanti eller unntak fra energipakken. ACER, med sete i Ljubljana, får den reelle beslutningsmyndigheten både for Island og Norge, og skriver vedtakene som ESA og deretter den nasjonale reguleringsmyndigheten skal effektuere.

EUs energipakke skal skape et energimarked uten nasjonale «barrierer», og dette forplikter landene. ACER har som en av sine sentrale oppgaver å følge opp EUs nettutviklingsplan, der kabelforbindelsen IceLink mellom Island og Skottland er et prioritert prosjekt, i likhet med den omstridte Northconnect-kabelen fra Norge. 

Strid om prosjektene kan havne på ACERs bord som megler, og i visse tilfeller kan ACER treffe beslutning. Eller saken havner hos EFTA-domstolen i Luxembourg. Nasjonale myndigheter mister kontroll over prosessen.

Islands regjering sier den tar forbehold om innføringen av ACER-forordningen til det er avklart om regelverket er i tråd med Grunnloven. Dette bekrefter at EUs energipakke griper inn i nasjonal suverenitet. Som kjent omgikk Solberg-regjeringen og stortingsflertallet den norske Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse. Nei til EU har derfor saksøkt staten med krav om at energipakken ikke kan gjennomføres fordi stortingsvedtaket er ugyldig.

Med Arbeiderpartiet i spissen gjorde flertallspartiene en avtale om forutsetninger for vedtaket av energipakken. Flere av punktene var og er omstridt, deriblant beslutninger om nye utenlandskabler, samfunnsøkonomiske virkninger og energisikkerhet. Forutsetningene er ikke på noe tidspunkt stadfestet av EU.

Påstandene fra regjeringen i Reykjavik gir ikke avklaring, slik Kroepelien og Lier-Hansen hevder, tvert imot skaper dette ny usikkerhet som tilsier at Stortinget igjen bør få ACER-saken på bordet.  

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER avgjør flaskehalsinntektene

13. juni 2019

Energiministeren villeder Stortinget med påstand om at flaskehalsinntektene i sin helhet kan brukes til å redusere nettleia.

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

EØS-avtalen i ord og handling

11. juni 2019

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Det markedsliberale overtaket i EU og EØS

29. mai 2019

Da europeiske sosialdemokrater gjorde EU-traktater til de herskende tankene.

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Norske bier trues av EU-regler

20. mai 2019

Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen.

Biene trues av EØS-regler

14. mai 2019

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.