Jernbaneveto er en EØS-rettighet, ikke et «kirsebær»

Jernbane-Norge, LO og velgerne forventer selvsagt at Ap og de andre rødgrønne partiene står ved sine løfter om å stanse EUs fjerde jernbanepakke, som fremdeles ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Dagens Næringsliv bruker lederplassen 13. august (og 16. august) til å skremme med at dersom Arbeiderpartiet mener alvor med et veto, vil dette utløse mottiltak fra EU, som vil ha seg frabedt «kirsebærplukking».

Vetoretten er imidlertid ikke et høythengende kirsebær, den er en beskjæringssaks som alle de tre EFTA-statene kan ty til når de ser at EØS-treet vokser vilt. Det er ingen krav om begrunnelse for å ta saksa i bruk mot nye direktiver eller forordninger. EU kan ikke iverksette straffetiltak, men kan i høyden sette den delen av EØS-regelverket som er direkte berørt ut av kraft.

Hva skjer om Norge sier nei? Mest sannsynlig ingenting. Framgangsmåten ved et veto er beskrevet i EØS-avtalens artikkel 102. EU-kommisjonen kan i løpet av seks måneder be om at EØS-komiteen vurderer andre måter å tilpasse regelverket på. Oppnås ikke enighet, kan EU kreve at den delen av EØS-avtalens vedlegg om transport som omhandler jernbane, settes ut av kraft.

Det er vanskelig å se at EU vil ha noen interesse av å gjøre det i dette tilfellet, og det er heller ikke lett å se vesentlige konsekvenser for Norges del dersom EU likevel skulle bestemme seg for å gjøre det. Konvensjonen om internasjonal jernbanetransport – COTIF – vil uansett sikre felles materiellstandarder og smidig trafikk.

«Hvis Arbeiderpartiet ikke vil bruke reservasjonsretten, er løftet om å stanse konkurranseutsettingen av jernbanedrift i Norge tomprat», skriver DN. Det har avisa helt rett i. Samtidig er det all grunn til å ta Arbeiderpartiet på ordet. – Det er ikke hver dag EØS-partiet Ap vedtar å ikke støtte et EØS-direktiv, men her har vi gjort det, uttalte partiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til Dagsavisen 3. august. Jernbane-Norge, LO og velgerne forventer selvsagt at Ap og de andre rødgrønne partiene står ved sine løfter om å stanse EUs fjerde jernbanepakke, som fremdeles ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Alle meningsmålinger tyder på at det går mot regjeringsskifte. Det ville være uhørt om ei regjering på oppsigelse presser våre EFTA-partnere i EØS-komiteen til å akseptere innlemming av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har foreslått at de rødgrønne straks etter valget sender et brev til Erna Solberg, der det står at nå er de et forretningsministerium, og da kan de ikke fortsette med å innlemme Norge i EUs jernbanepakke (Klassekampen 14. august).

Også EU, Island og Liechtenstein bør få klar melding om at en eventuell beslutning om å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen bare dager før en ny norsk regjering tiltrer, er å betrakte som respektløst overfor det norske demokratiet.

Innlegget er tidligere publisert på DN.no og i Dagens Næringsliv 18. august 2021.

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut.