Jernbaneveto er en EØS-rettighet, ikke et «kirsebær»

Jernbane-Norge, LO og velgerne forventer selvsagt at Ap og de andre rødgrønne partiene står ved sine løfter om å stanse EUs fjerde jernbanepakke, som fremdeles ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Dagens Næringsliv bruker lederplassen 13. august (og 16. august) til å skremme med at dersom Arbeiderpartiet mener alvor med et veto, vil dette utløse mottiltak fra EU, som vil ha seg frabedt «kirsebærplukking».

Vetoretten er imidlertid ikke et høythengende kirsebær, den er en beskjæringssaks som alle de tre EFTA-statene kan ty til når de ser at EØS-treet vokser vilt. Det er ingen krav om begrunnelse for å ta saksa i bruk mot nye direktiver eller forordninger. EU kan ikke iverksette straffetiltak, men kan i høyden sette den delen av EØS-regelverket som er direkte berørt ut av kraft.

Hva skjer om Norge sier nei? Mest sannsynlig ingenting. Framgangsmåten ved et veto er beskrevet i EØS-avtalens artikkel 102. EU-kommisjonen kan i løpet av seks måneder be om at EØS-komiteen vurderer andre måter å tilpasse regelverket på. Oppnås ikke enighet, kan EU kreve at den delen av EØS-avtalens vedlegg om transport som omhandler jernbane, settes ut av kraft.

Det er vanskelig å se at EU vil ha noen interesse av å gjøre det i dette tilfellet, og det er heller ikke lett å se vesentlige konsekvenser for Norges del dersom EU likevel skulle bestemme seg for å gjøre det. Konvensjonen om internasjonal jernbanetransport – COTIF – vil uansett sikre felles materiellstandarder og smidig trafikk.

«Hvis Arbeiderpartiet ikke vil bruke reservasjonsretten, er løftet om å stanse konkurranseutsettingen av jernbanedrift i Norge tomprat», skriver DN. Det har avisa helt rett i. Samtidig er det all grunn til å ta Arbeiderpartiet på ordet. – Det er ikke hver dag EØS-partiet Ap vedtar å ikke støtte et EØS-direktiv, men her har vi gjort det, uttalte partiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til Dagsavisen 3. august. Jernbane-Norge, LO og velgerne forventer selvsagt at Ap og de andre rødgrønne partiene står ved sine løfter om å stanse EUs fjerde jernbanepakke, som fremdeles ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Alle meningsmålinger tyder på at det går mot regjeringsskifte. Det ville være uhørt om ei regjering på oppsigelse presser våre EFTA-partnere i EØS-komiteen til å akseptere innlemming av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har foreslått at de rødgrønne straks etter valget sender et brev til Erna Solberg, der det står at nå er de et forretningsministerium, og da kan de ikke fortsette med å innlemme Norge i EUs jernbanepakke (Klassekampen 14. august).

Også EU, Island og Liechtenstein bør få klar melding om at en eventuell beslutning om å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen bare dager før en ny norsk regjering tiltrer, er å betrakte som respektløst overfor det norske demokratiet.

Innlegget er tidligere publisert på DN.no og i Dagens Næringsliv 18. august 2021.

reLATERT

Se alle arrangementer

Taxi fra Brussel

15. okt. 2021

4. oktober slo Klassekampen opp at den såkalte taxiliberaliseringa har ført til en eksplosjonsarta vekst i antall drosjeløyver, spesielt i Oslo. Dette har vært en varsla katastrofe for drosjenæringa, og jeg mener det dreier seg om ei rasering mer enn ei liberalisering.

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

14. okt. 2021

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Samfunnsdebatten om EØS 

14. okt. 2021

Må vi ha en EØS-avtale for å få solgt varene våre til EU? 

Mytene om fiskeeksport uten EØS-avtalen

12. okt. 2021

To seiglivede myter om norsk fiskeeksport gjentas av NHO og Sjømat-Norge i media så jamt og trutt at de fleste tror de er sanne.

Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen

11. okt. 2021

Hvordan kan en jevnbyrdig handelsavtale med EU se ut?

Går vi mot en strømkrise i vinter?

11. okt. 2021

Det kan se sånn ut, ut fra fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Strømprisen har vært høy i hele sommer. I juni, juli og august ble det produsert 31 terrawattimer, 20% av denne produksjonen ble eksportert, ifølge SSB. For knapt en uke siden ble kabelen North Sea Link til Storbritannia åpnet. Den går ikke for fullt ennå, men med den og den nye kabelen til Tyskland, kan det eksporteres 20% av den totale kraftproduksjonen fra Sør-Norge.

Kampen fortsetter

10. okt. 2021

SV er ute av regjeringsforhandlingene. Det var ikke uventet. Fortsatt domineres Ap og Sp av for mye "sentrumspolitikk", og for lite grasrot, fagbevegelse og "Lundteigen"-tenkning. Ei mindretallsregjering Ap/Sp måtte derfor bli løsningen. Det ryktes at Ap nok en gang får gjennomslag for at EØS-avtalen skal ligge fast i kommende stortingsperiode. Det er heller ikke uventet. EØS er jo et av Jonas Gahr Støre sine livsverk.

Annerledeslandet?

08. okt. 2021

Det politiske styrkeforholdet i EU-spørsmål er endret, selv om Ap er større enn Sp og SV til sammen. Rødt utenfor regjering bekrefter økt motstand mot EU-medlemskap og EØS. 

På bar bakke uten EØS?

07. okt. 2021

Norge har allerede en handelsavtale som uten EØS-avtalen gir tollfrihet for industrivarene, og laksetollen vil være uforandret.

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.