Kraftbørsen Nordpool følger strømflyten og styrer handelen på kraftmarkedet. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tilsyn med børsen.

Kraftmyndighet utenfor kontroll

Det er både tilslørende og feilaktig å beskrive RME som en «norsk» myndighet, skriver Morten Harper i dette innlegget i avisa Klassekampen.

Konserndirektør i Statnett Gunnar G. Løvås skriver i et innlegg om strømpris og kraftbørs at «[n]orske myndigheter ved NVEs organ RME utøver tilsyn med kraftbørsen.» (Klassekampen 7. februar). Hvordan kan Løvås mene at «norske myndigheter» har et slikt tilsyn, når EØS-regelverket sier at RME (Reguleringsmyndigheten for energi) er uavhengig av nasjonal styring?

morten_harper
Morten Harper er utredningsleder i Nei til EU

Det tidligere Elmarkedstilsynet ble omgjort til RME i forkant av Norges tilslutning til EUs energipakke 3. Selv om RME inngår i kontorfellesskapet til NVE, er RME en uavhengig myndighet som styrer og fastsetter vilkår for nettselskaper, forsyning og kraftmarkedet. RME skal føre tilsyn med at reglene i EUs energipakker blir fulgt, og effektuere vedtak i Norge fra EU-byrået ACER som kommer via ESA.

Elmarkedsdirektivet, som inngår i Energipakke 3, fastslår i artikkel 35 at RME skal være helt uavhengig av norske myndigheter og kan ikke motta instrukser fra dem. Dette er nedfelt i energiloven § 2-3, andre ledd: «Reguleringsmyndigheten og klagenemnda er uavhengige og kan ikke instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet.»

Det er EØS-regelverket som styrer RME. Norske myndigheter har gjennom innføringen av Energipakke 3 frasagt seg muligheten til å påvirke eller overstyre. Det er både tilslørende og feilaktig å beskrive RME som en «norsk» myndighet. For å ta tilbake den nasjonale kontrollen, kreves det en reforhandling av energiregelverket i EØS-avtalen.

Morten Harper er jurist og utredningsleder i Nei til EU.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 24. februar under overskriften «Tar feil om krafttilsyn».

Stort bilde i toppen: Kraftbørsen Nordpool følger strømflyten og styrer handelen på kraftmarkedet. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tilsyn med børsen. (Foto: Nordpool, Irja Hendel)

reLATERT

Se alle arrangementer

EU-topper medgir at kraftmarkedet «ikke virker»

23. juni 2022

I en tale til EU-parlamentet 8. juni sa Kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU-regelverket for strømmarkedet har gått ut på dato, ettersom fornybare energikilder spiller en mye større rolle enn før.

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

Kluss i klimaregnskapet

20. juni 2022

Det er flere urovekkende tegn til handlingslammelse i EUs klimapolitikk.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

Ny De Facto-rapport om Strømpriskrisen

23. mai 2022

Last ned rapporten «Strømpriskrisen. Årsaker og effektive mottiltak», skrevet av Isak Lekve og Idar Helle i De Facto.

Uttalelse fra Oslo Nei til EU om ACER og strømpriser

23. mai 2022

Kraftlinjer over fjord og fjell har symbolisert kretsløpet i samholds-Norge. Vi må ta krafta tilbake fra markeds-Norge, før det er for seint.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet.