Krogstad ville ikke ta stilling

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

Enda tydeligere er det når forbundets nestleder og leder i redaksjonskomiteen Steinar Krogstad la fram flertallets innstilling: «Innstillingen gir en balansert inngang til spørsmålet. Flertallet ønsker mer kunnskap om hva alternativene er så vi kan vurdere om de er bedre eller dårligere.» Han poengterte overfor landsmøtet: «Vi innstiller på å ikke ta stilling til et ja eller nei, men å kreve en offentlig utredning av avtalen».

Nei til EU er nok ikke alene om å mene at dette innebærer at landsmøtet ikke tok stilling til om EØS-avtalen er å foretrekke. Det skal Fellesforbundet gjøre når alternativene er utredet.

Derfor var det også EØS-motstandere som stemte for dette forslaget. Det er ikke uten grunn at det ikke ble en votering for eller imot EØS-avtalen på dette landsmøtet. Den var nok begge sider redde for å tape.

Så ser det ut som at min uttalelse om at ballen ligger hos EØS-tilhengerne («De må vise at sosial dumping kan stanses innenfor EØS-avtalen») kan bli misforstått. Og nei, jeg mener ikke at EØS-motstanderne, i eller utenfor Fellesforbundet, nå vil legge inn årene og si at nå er det opp til dere som forsvarer avtalen å bevise. Jeg er sikker på at EØS-motstandere i Fellesforbundet vil stå langt fremme for å gjennomføre Fellesforbundets enstemmige vedtak om å bekjempe løsarbeid, lavtlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet. Det vil også Nei til EU.

Det som skiller oss fra Eggum og Krogstad er at vi ikke tror dette lar seg gjøre innenfor EØS-avtalens trange rammer. Den første prøven på det er når Fellesforbundet skal få gjennomført landsmøtets viktigste tiltak mot sosial dumping: det enstemmige vedtaket om å avvikle bemanningsbransjen, styrke offentlig arbeidsformidling og gjennomføre forbud i enkelte regioner eller bransjer som et strakstiltak. Skal det skje må Fellesforbundet fremme kravet overfor LO-kongressen i 2021 og overfor de politiske partiene foran stortingsvalget.

Innlegget har stått på trykk i Dagsavisen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak

02. april 2020

Over tid kan ikke Norge leve med at vår handlefrihet i en krisesituasjon er begrenset av EU.

EUs «sosiale union» vokser fram

01. april 2020

Stortinget skal snart behandle tilslutning til EUs arbeidsmyndighet ELA og Opplysningsdirektivet – EUs direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

01. april 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. Regjeringen forhandler framdeles med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak.

Vil ha hastevedtak om meldeplikt

27. mars 2020

Varsko her! Kommisjonen reiser forslaget om varslingsplikt på ny.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Nei til EU anker ACER-saken til Høyesterett

26. mars 2020

Nei til EUs styre har vedtatt å anke til Høyesterett, etter at Borgarting lagmannsrett i forrige uke ga Staten medhold i å avvise ACER-søksmålet.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

EØS eller handelsavtale?

05. mars 2020

Kva risikerer me om me seier opp EØS-avtalen? Ikkje så mye, skriv Leiv Olsen, leiar i Rogaland Nei til EU.

EU-traktaten er ingen alliert i kampen mot minstelønn

27. feb. 2020

Et stort flertall i Den europeiske faglige samorganisasjonen er positive til en europeisk minstelønn. Nordisk fagbevegelse bruker EU-traktatens bokstav som motargument. Det kan bli en boomerang.

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.