Krogstad ville ikke ta stilling

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

Enda tydeligere er det når forbundets nestleder og leder i redaksjonskomiteen Steinar Krogstad la fram flertallets innstilling: «Innstillingen gir en balansert inngang til spørsmålet. Flertallet ønsker mer kunnskap om hva alternativene er så vi kan vurdere om de er bedre eller dårligere.» Han poengterte overfor landsmøtet: «Vi innstiller på å ikke ta stilling til et ja eller nei, men å kreve en offentlig utredning av avtalen».

Nei til EU er nok ikke alene om å mene at dette innebærer at landsmøtet ikke tok stilling til om EØS-avtalen er å foretrekke. Det skal Fellesforbundet gjøre når alternativene er utredet.

Derfor var det også EØS-motstandere som stemte for dette forslaget. Det er ikke uten grunn at det ikke ble en votering for eller imot EØS-avtalen på dette landsmøtet. Den var nok begge sider redde for å tape.

Så ser det ut som at min uttalelse om at ballen ligger hos EØS-tilhengerne («De må vise at sosial dumping kan stanses innenfor EØS-avtalen») kan bli misforstått. Og nei, jeg mener ikke at EØS-motstanderne, i eller utenfor Fellesforbundet, nå vil legge inn årene og si at nå er det opp til dere som forsvarer avtalen å bevise. Jeg er sikker på at EØS-motstandere i Fellesforbundet vil stå langt fremme for å gjennomføre Fellesforbundets enstemmige vedtak om å bekjempe løsarbeid, lavtlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet. Det vil også Nei til EU.

Det som skiller oss fra Eggum og Krogstad er at vi ikke tror dette lar seg gjøre innenfor EØS-avtalens trange rammer. Den første prøven på det er når Fellesforbundet skal få gjennomført landsmøtets viktigste tiltak mot sosial dumping: det enstemmige vedtaket om å avvikle bemanningsbransjen, styrke offentlig arbeidsformidling og gjennomføre forbud i enkelte regioner eller bransjer som et strakstiltak. Skal det skje må Fellesforbundet fremme kravet overfor LO-kongressen i 2021 og overfor de politiske partiene foran stortingsvalget.

Innlegget har stått på trykk i Dagsavisen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

04. des. 2019

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Nei-allianse med toleranse

26. nov. 2019

28. november 1994 sa det norske folk nei til EU for andre gang. 25 år senere trengs det fortsatt et sterkt Nei til EU.

Freiberg i flaskehalsen

26. nov. 2019

Energidepartementet holder fast ved at flaskehalsinntektene kan brukes i sin helhet til å redusere nettleia. Elektrisitetsforordningen til EU/EØS sier det motsatte.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.