Krogstad ville ikke ta stilling

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

Enda tydeligere er det når forbundets nestleder og leder i redaksjonskomiteen Steinar Krogstad la fram flertallets innstilling: «Innstillingen gir en balansert inngang til spørsmålet. Flertallet ønsker mer kunnskap om hva alternativene er så vi kan vurdere om de er bedre eller dårligere.» Han poengterte overfor landsmøtet: «Vi innstiller på å ikke ta stilling til et ja eller nei, men å kreve en offentlig utredning av avtalen».

Nei til EU er nok ikke alene om å mene at dette innebærer at landsmøtet ikke tok stilling til om EØS-avtalen er å foretrekke. Det skal Fellesforbundet gjøre når alternativene er utredet.

Derfor var det også EØS-motstandere som stemte for dette forslaget. Det er ikke uten grunn at det ikke ble en votering for eller imot EØS-avtalen på dette landsmøtet. Den var nok begge sider redde for å tape.

Så ser det ut som at min uttalelse om at ballen ligger hos EØS-tilhengerne («De må vise at sosial dumping kan stanses innenfor EØS-avtalen») kan bli misforstått. Og nei, jeg mener ikke at EØS-motstanderne, i eller utenfor Fellesforbundet, nå vil legge inn årene og si at nå er det opp til dere som forsvarer avtalen å bevise. Jeg er sikker på at EØS-motstandere i Fellesforbundet vil stå langt fremme for å gjennomføre Fellesforbundets enstemmige vedtak om å bekjempe løsarbeid, lavtlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet. Det vil også Nei til EU.

Det som skiller oss fra Eggum og Krogstad er at vi ikke tror dette lar seg gjøre innenfor EØS-avtalens trange rammer. Den første prøven på det er når Fellesforbundet skal få gjennomført landsmøtets viktigste tiltak mot sosial dumping: det enstemmige vedtaket om å avvikle bemanningsbransjen, styrke offentlig arbeidsformidling og gjennomføre forbud i enkelte regioner eller bransjer som et strakstiltak. Skal det skje må Fellesforbundet fremme kravet overfor LO-kongressen i 2021 og overfor de politiske partiene foran stortingsvalget.

Innlegget har stått på trykk i Dagsavisen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Landsmøtevedtak utfordrer EØS

17. jan. 2020

Fellesforbundets ledelse vil støte på EØS-avtalen rundt hver sving når den skal omsette landsmøtets vedtak i praktisk politikk.

Foran en faglig EØS-debatt

16. jan. 2020

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Seierstadstipendet til undersøkelse av EØS-midlene

15. jan. 2020

Stipendmottager Jens Wroldsen Haugdal mener det er et fravær av noen form for diskusjon rundt EØS-midlene, som Norge betaler nesten 98 prosent av.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Kan Listhaug redde FrP fra kabelfloka?

10. jan. 2020

Signalene om en snuoperasjon fra Fremskrittspartiet er lovende, med mindre de bare er et forsøk på å vri seg unna ansvaret for innføring av EUs energipolitikk i Norge.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

Feil EU-prosedyre

06. jan. 2020

Er det greit å slippe reven inn i hønsegården når reven forsikrer om at den nesten har sluttet å spise høner?