Maner til kraftigere EØS-offensiv

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

I fagbevegelsen er EØS et hett tema, i den grad at Oslo Nei til EU og andre fylkeslag på kort tid har etablert aktive faglige utvalg. Men det er utrolig lite engasjement rundt EØS-avtalen utenfor fagbevegelsen, mener veteranen Seierstad. Han maner til en breiere motoffensiv.

Tidslinje over knefallspolitikken

Dag Seierstad (83) har vært sentral i kampen mot EEC og EU fra «tidenes morgen». På skoleringsseminaret presenterte han ei tidslinje over EUs utvikling. Den viser hvordan norsk suverenitet har blitt frisert, for ikke å si skamklipt, i tiårene etter at vi sa nei i 1972.

Tidshistorikken viste seg å bli en temmelig omfattende, men ikke desto mindre svært nyttig oversikt for den som vil sette seg inn i kronologien.

– Det tok tre måneder før den «umulige» frihandelsavtalen med EU var på plass.

Opprettelsen av det indre markedet i 1985 med Enhetsakten er det største avreguleringstiltaket EU noensinne har fatta, mener Seierstad. Da forsvant også vetoretten i EU. Alle nasjonale reguleringer skulle vekk. Det skulle være konkurranse for enhver pris. Ikke bare mellom bedrifter, men også mellom mennesker om jobber.

Import av høyrepolitikk siden 1985

Det alvorligste EU har gjort med Norge skjedde i perioden mellom 1985 og 1992, mener nei-veteranen. Dette var starten på importen av høyrepolitikk. Med EØS-avtalen i 1992 ble importkrana satt på vidt gap.

Departementene fikk allerede i juni 1988 instruks fra statsministerens kontor. I brevet sto det at alle departement hadde å legge EUs regelverk for det indre markedet til grunn når de forberedte nye rettsregler og forskrifter. «Dersom det er avvik, skal det gis en begrunnelse for dette», het det.

Hemmelige møter

Møtene i EØS-utvalget ble holdt bak lukkede dører, fram til 1996 var også sakslista hemmelig. Daværende leder av utenrikskomiteen, Haakon Blankenborg (Ap), sa at «EØS-sakene behandles helt uforsvarlig av Stortinget».

Først etter mange stortingsperioder ble prosessen for behandling av nye rettsakter mer åpen.

Den «umulige» frihandelsavtalen

EU- og EØS-tilhengerne gjentar i det uendelige at EU aldri vil gå med på å forhandle med Norge dersom vi går ut av EØS.

– Argumentene fra ja-sida er det samme som de alltid har vært, sier nestoren i nei-bevegelsen. Han minnet om at ja-sida også i 1972 mente det var plent «umulig» å få til en frihandelsavtale med EU når Norge først hadde sagt nei. Men i løpet av tre måneder 1973 var frihandelsavtalen på plass!

reLATERT

Se alle arrangementer

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

140 kom på jubileumsfest i Vestfold

14. nov. 2019

Det ble virkelig et festmøte da Vestfold Nei til EU inviterte til åpent møte med tittelen «Vi feirer 25 år utenfor EU» i Re 14. november.

Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

11. nov. 2019

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Vi velger vår egen framtid! – 25 år seinere

25. okt. 2019

Bli medlem i Ungdom mot EU! Er du over 26 år kan du også bli støttemedlem.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.