Maner til kraftigere EØS-offensiv

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

I fagbevegelsen er EØS et hett tema, i den grad at Oslo Nei til EU og andre fylkeslag på kort tid har etablert aktive faglige utvalg. Men det er utrolig lite engasjement rundt EØS-avtalen utenfor fagbevegelsen, mener veteranen Seierstad. Han maner til en breiere motoffensiv.

Tidslinje over knefallspolitikken

Dag Seierstad (83) har vært sentral i kampen mot EEC og EU fra «tidenes morgen». På skoleringsseminaret presenterte han ei tidslinje over EUs utvikling. Den viser hvordan norsk suverenitet har blitt frisert, for ikke å si skamklipt, i tiårene etter at vi sa nei i 1972.

Tidshistorikken viste seg å bli en temmelig omfattende, men ikke desto mindre svært nyttig oversikt for den som vil sette seg inn i kronologien.

– Det tok tre måneder før den «umulige» frihandelsavtalen med EU var på plass.

Opprettelsen av det indre markedet i 1985 med Enhetsakten er det største avreguleringstiltaket EU noensinne har fatta, mener Seierstad. Da forsvant også vetoretten i EU. Alle nasjonale reguleringer skulle vekk. Det skulle være konkurranse for enhver pris. Ikke bare mellom bedrifter, men også mellom mennesker om jobber.

Import av høyrepolitikk siden 1985

Det alvorligste EU har gjort med Norge skjedde i perioden mellom 1985 og 1992, mener nei-veteranen. Dette var starten på importen av høyrepolitikk. Med EØS-avtalen i 1992 ble importkrana satt på vidt gap.

Departementene fikk allerede i juni 1988 instruks fra statsministerens kontor. I brevet sto det at alle departement hadde å legge EUs regelverk for det indre markedet til grunn når de forberedte nye rettsregler og forskrifter. «Dersom det er avvik, skal det gis en begrunnelse for dette», het det.

Hemmelige møter

Møtene i EØS-utvalget ble holdt bak lukkede dører, fram til 1996 var også sakslista hemmelig. Daværende leder av utenrikskomiteen, Haakon Blankenborg (Ap), sa at «EØS-sakene behandles helt uforsvarlig av Stortinget».

Først etter mange stortingsperioder ble prosessen for behandling av nye rettsakter mer åpen.

Den «umulige» frihandelsavtalen

EU- og EØS-tilhengerne gjentar i det uendelige at EU aldri vil gå med på å forhandle med Norge dersom vi går ut av EØS.

– Argumentene fra ja-sida er det samme som de alltid har vært, sier nestoren i nei-bevegelsen. Han minnet om at ja-sida også i 1972 mente det var plent «umulig» å få til en frihandelsavtale med EU når Norge først hadde sagt nei. Men i løpet av tre måneder 1973 var frihandelsavtalen på plass!

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

Liksomdemokratiet i EU

13. sep. 2019

Når vi rett før valgdagen diskuterer demokratiet, så er ikke løsningen på EØS-avtalens begrensninger av lokaldemokratiet å gi bort enda mer selvstyre til liksomdemokratiet i EU.

Stifting av lokallag i kommunene Time og Klepp.

12. sep. 2019

Rogaland Nei til EU er på offensiven og stiftar lokallag i kommunene Time og Klepp.

EØS-avtalen mer enn en handelsavtale!

05. sep. 2019

I løpet av dette året har stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet valfartet til Mo Industripark og sammen med direktører i smelteverksbedriftene fortalt at «EØS-AVTALEN SIKRER FULL MARKESADGANG», «EØS-AVTALEN SIKRER KONKURRANSEKRAFT OG ARBEIDSPLASSER».

EØS-avtalen, Norges beste avtale?

05. sep. 2019

I Helgelendingen, 25. juli, blir EØS-avtalen tatt i forsvar av lederne i Grane AP, Bjørn Lamo, og Rune Krutå, leder og ordførerkandidat for Vefsn AP.

Hva mener listekandidatene om EØS-avtalen?

30. aug. 2019

– EØS-avtalen gjør det vanskeligere å sikre gode og tilgjengelige tjenster for innbyggerne våre, sier Ingrid Fiskaa, ordførerkandidat for SV i Time kommune. Hun er en av flere kandidater i valget som stiller opp i Nei til EUs videokampanje.

EØS-AVTALEN, HANDEL ELLER IDEOLOGI?

27. aug. 2019

Rana Blad intensiverer kampen for EØS-avtalen gjennom lederen i Rana Blad, 22.august, og gjennom innlegg fra Margunn Ebbesen, H, 23.august. Sjøl om artiklene er ledd i en offensiv mot SP i Rana, kan ikke de mange påstandene om EØS-avtalen få stå uimotsagt. Rana SP får svare for seg sjøl.

Klassiske nei-skjorter til superpris

23. aug. 2019

Nå har vi funnet skjulte skatter i kjelleren! T-skjortene, med motiv som «Verda er større enn EU», blir nå solgt i nettbutikken til hundre kroner, inkludert frakt.

Kjempedugnad på Arendalsuka

22. aug. 2019

Med 1258 arrangement, 80 000 besøkende i Arendal i løpet av uka, og med flott vær de fleste av dagene i år også, ble Arendalsuka et gedigent arrangement i demokratiets tegn.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

25 år siden «Tokt mot EU»

20. aug. 2019

I dag, 20. august, er det 25 år siden «Tokt mot EU» la til Rådhuskaia i Oslo etter å ha besøkt nær femti steder på veien fra Trondheim.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.