Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.

Det er en oppskrift på forhåndssensur og selvsensur. Det er en fornærmelse mot velgerne og alle som står på lister ved høstens kommunevalg.
Meldepliktdirektivet er del av «tjenestepakka» til EU, med flere omstridte forslag til strømlinjeforming av tjenestesektoren. EU-kommisjonen er ikke fornøyd med hvordan Tjenestedirektivet blir etterlevd, og vil derfor stramme grepet om medlemsstatene i EØS-området. Hensikten er å hindre at det stilles «uforholdsmessige» begrensninger og kvalitetskrav til tjenesteytere. Solberg-regjeringen protesterer ikke, men er pådriver!

EU-kommisjonen ønsker å handle «proaktivt» gjennom pålegg om meldeplikt på alle nivåer i EØS-området. Nye nasjonale forslag til endringer som berører tjenestesektoren, skal siles før de fremmes. I dag er det slik at EU og ESA får rapport først etter at nasjonale vedtak er fattet.

Konsekvensen blir et voldsomt byråkrati. Enda verre er det at reguleringsmyndigheter og folkevalgte organer vil utøve selvsensur for ikke å risikere å komme på kant med EU og ESA.

Forhåndskontrollen vil skje i det skjulte, som del av saksbehandlingsprosessen. Slik vil «handlingsrommet» allerede være uttømt når det EU-akseptable forslaget legges på bordet til politisk behandling. Debatt, endringsforslag og politisk påvirkning mister sin mening. Kommunestyrene skal presses til å tenke innenfor rammene i EU-regulativene først, innbyggernes interesser kommer i andre rekke.

Vi er enige med LO som i sin høringsuttalelse i april 2017 understreket at «en viktig endring i forhold til dagens regelverk er at EØS-statene nå vil pålegges å melde fra om lov- og forskriftsendringer minst tre måneder før de vedtas. LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser».

Fra organisasjoner, kommuner og borgermestere over hele Europa kommer det protester. Bystyret i Amsterdam sier i en uttalelse at direktivforslaget «skader på alvorlig vis autonomien til lokale styringsorganer og utgjør derfor en trussel mot lokaldemokratiet». Også regjeringer i EU-land har gitt uttrykk for at forslaget er unødvendig og byråkratisk.

Denne motstanden ser ikke ut til å affisere den norske regjeringen. Sammen med de andre EFTA-statene i EØS trygler Norge EU om at overvåkingsorganet ESA skal utøve forhåndssensur før nye nasjonale og lokale reguleringer kommer opp til vedtak. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presterer å kalle dette et eksempel på «aktiv europapolitikk».

Motstanden før Stortinget innførte Tjenestedirektivet var stor, ikke minst i fagbevegelsen. Så stor at Stoltenberg-regjeringen i 2009 ble presset til å ta inn en protokolltilførsel hvor «Norge understreker at nasjonale myndigheter fortsatt har kompetanse til å avgjøre i hvilken utstrekning tjenester skal ytes av det offentlige, hvordan tjenestene skal organiseres og finansieres, samt hvilke spesifikke forpliktelser de skal underlegges.»

Hvis dette tillegget skal være verdt papiret det er skrevet på, må Stortinget pålegge regjeringen å avvise forslaget til meldepliktdirektiv og EFTA-komiteens tilrådinger. Alt annet vil være en struping av det fra før av trange handlingsrommet i EØS.

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Norsk politikk må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser

08. april 2019

Artikkel 19 i EØS-avtalen omhandler handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom artikkel 19 og til ordinær toll.

– EU vil ha varene våre

06. april 2019

– Farene med EØS-avtalen overstiger langt fordelene. Derfor krever vi at den blir sagt opp, sa Steffen Høiland i debatt om markedsmuligheter utenfor EØS på Nei til EUs rådsmøte.