Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg, Erna Bjarnadottir, leder i Heimssyn, Kathrine Kleveland og Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget og sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg.

Møtte islandsk Nei-leder

Island har lagt sin EU-søknad endelig i skuffen. I tillegg har de nå den mest EU-kritiske regjering på mange år.

Dette var et godt bakteppe for møtet mellom lederen i Nei til EU-bevegelsen Heimsyn på Island og leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland fredag 2. februar.

Erna Bjarnadottir som til daglig arbeider i det islandske bondelaget var i Norge i forbindelse med et nordisk arbeidsmøte i bondeorganisasjonene. Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget som også sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg deltok. det gjorde også Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg.

Erna Bjarnadottir fortalte at det til nå har vært lite EØS-motstand på Island, men at det er i ferd med å bli en debatt, nå når EU-debatten har stilnet helt

Den mest aktuelle EU-saken det siste året har vært ESA som har anlagt sak mot Island for deres krav om at kjøtt som importeres skal være frosset i 30 dager før import. Islendingene hevder dette er deres rett og vikti9g for deres dyrevelferd.og beskyttelse mot nye sykdommer. Island krever bruk av artikkel 18 for land med spesielle interesser.

Kathrine er invitert til Island på Heimsyns årsmøte 1. mars, og ser fram til å fortelle fra arbeidet i Nei til EU, arbeidet mot EØS-avtalen, og spesielt diskutere kampen mot EUs energiunion, som også er aktuell på Island. Diskusjon om overføringskabler er aktuell på Island, der de først og fremst har jordvarme. Med klar EU-motstand er Kathrine Kleveland og Erna Bjarnadottir klare på at tilknytning til EUs energiunion absolutt ikke er ønskelig!

Foto: Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg, Erna Bjarnadottir, leder i Heimssyn, Kathrine Kleveland og Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget og sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg. 

Stort bilde i toppen: Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg, Erna Bjarnadottir, leder i Heimssyn, Kathrine Kleveland og Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget og sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.