Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg, Erna Bjarnadottir, leder i Heimssyn, Kathrine Kleveland og Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget og sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg.

Møtte islandsk Nei-leder

Island har lagt sin EU-søknad endelig i skuffen. I tillegg har de nå den mest EU-kritiske regjering på mange år.

Dette var et godt bakteppe for møtet mellom lederen i Nei til EU-bevegelsen Heimsyn på Island og leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland fredag 2. februar.

Erna Bjarnadottir som til daglig arbeider i det islandske bondelaget var i Norge i forbindelse med et nordisk arbeidsmøte i bondeorganisasjonene. Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget som også sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg deltok. det gjorde også Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg.

Erna Bjarnadottir fortalte at det til nå har vært lite EØS-motstand på Island, men at det er i ferd med å bli en debatt, nå når EU-debatten har stilnet helt

Den mest aktuelle EU-saken det siste året har vært ESA som har anlagt sak mot Island for deres krav om at kjøtt som importeres skal være frosset i 30 dager før import. Islendingene hevder dette er deres rett og vikti9g for deres dyrevelferd.og beskyttelse mot nye sykdommer. Island krever bruk av artikkel 18 for land med spesielle interesser.

Kathrine er invitert til Island på Heimsyns årsmøte 1. mars, og ser fram til å fortelle fra arbeidet i Nei til EU, arbeidet mot EØS-avtalen, og spesielt diskutere kampen mot EUs energiunion, som også er aktuell på Island. Diskusjon om overføringskabler er aktuell på Island, der de først og fremst har jordvarme. Med klar EU-motstand er Kathrine Kleveland og Erna Bjarnadottir klare på at tilknytning til EUs energiunion absolutt ikke er ønskelig!

Foto: Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg, Erna Bjarnadottir, leder i Heimssyn, Kathrine Kleveland og Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget og sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg. 

Stort bilde i toppen: Helle Hagenau, leder i Nei til EUs internasjonale utvalg, Erna Bjarnadottir, leder i Heimssyn, Kathrine Kleveland og Hildegunn Gjengdal, ansatt i Bondelaget og sitter i Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg.

reLATERT

Se alle arrangementer

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Landsmøtevedtak utfordrer EØS

17. jan. 2020

Fellesforbundets ledelse vil støte på EØS-avtalen rundt hver sving når den skal omsette landsmøtets vedtak i praktisk politikk.

Foran en faglig EØS-debatt

16. jan. 2020

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Seierstadstipendet til undersøkelse av EØS-midlene

15. jan. 2020

Stipendmottager Jens Wroldsen Haugdal mener det er et fravær av noen form for diskusjon rundt EØS-midlene, som Norge betaler nesten 98 prosent av.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Kan Listhaug redde FrP fra kabelfloka?

10. jan. 2020

Signalene om en snuoperasjon fra Fremskrittspartiet er lovende, med mindre de bare er et forsøk på å vri seg unna ansvaret for innføring av EUs energipolitikk i Norge.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

Feil EU-prosedyre

06. jan. 2020

Er det greit å slippe reven inn i hønsegården når reven forsikrer om at den nesten har sluttet å spise høner?

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.