Fra venstre: NBU-leder Tora Voll Dombu, Kathrine Kleveland fra Nei til EU og Marthe Olimb.

Nei til EU hilste Bygdeungdomslaget

Norges Bygdeungdomslag arrangerer årsmøte og landsstevne i Hof i Vestfold uka 15. – 21. juli. Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland hadde kort vei denne gangen og hilste årsmøtet i hjemkommunen Holmestrand.

152 delegater samt mange gjester og observatører hørte leder Tora Voll Dombu holdt en offensiv leders tale, med etterfølgende generaldebatt. Senere skal det vedtas politisk plattform. 

Både Ungdom mot EU, ved Reidun Heggen og Nei til EU, ved Kathrine Kleveland, fikk hilse årsmøtet første formiddagen. Det ble vervet flere medlemmer allerede under årsmøtets første dag.

Kathrine Kleveland trakk fram i hilsenen sin at det var bra å se de tre gode punktene om EU og EØS i politisk plattform. Et av dem er at det er viktig at Norge i større grad skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen når nye direktiv og forordninger utfordrer norsk arbeids- og næringsliv.

Fargerike campingvogner ankom stadig stevneområdet. Etter årsmøtet vil enda flere komme for å delta på Bygdeungdomslagets årlige, tradisjonsrike bygdefestival. 2000 deltagere vil blant annet delta på 70 tevlinger, og ellers være del av årets sosiale happening for bygdeungdommen.

På onsdag skal fylkeslederne i Bygdeungdomslagets på besøk hjem til leder i Nei til EU hvor det ryktes at de skal få tradisjonsmat med ertesuppe, hjemmebakt flatbrød og jordbærbløtkake.


 Hilsen til Bygdeungdomslagets årsmøte 15. juli 2019

Ved Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Ordfører, årsmøte.

Velkommen til Hof og Holmestrand kommune - jeg bor på en gård i nabobygda Hillestad.

Jeg er leder i Nei til EU på femte året, og har tidligere vært leder i Norges Bygdekvinnelag.

Det er mye som forener Nei til EU og Bygdeungdomslaget: Kamp for norske verdier, for folkestyre, for levende distrikter, mattrygghet og internasjonal solidaritet!

– Det er mye som forener Nei til EU og Bygdeungdomslaget

Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet. Men kampen mot EU i dag foregår først og fremst som en kamp mot EUs påvirkning i Norge og det skjer via EØS-avtalens påføring av regler og direktiv.

Med EØS-avtalen har importen av landbruksvarer fra EU økt altfor mye. Hver gang artikkel 19-forhandlingene pågår krever EU at importen skal øke enda mer. Det sier vi nei til.

Daglig tilpasser vi oss via EØS-avtalen til det EU vi har sagt nei til i folkeavstemning to ganger.
Hvert år koster EØS-avtalen Norge mer enn 8 milliarder kroner.

Det er bra å se de tre gode punktene dere har om EU og EØS i politisk plattform. Det er blant annet viktig at Norge i større grad skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen når nye direktiv og forordninger utfordrer norsk arbeids- og næringsliv.

Nettopp et svekka arbeidsliv og kamp om nasjonal kontroll over energipolitikken har vært aktuelle saker de siste årene. 

Det er bra at dere i arbeidsplanen vil jobbe for å være politisk engasjerte og at NBU skal være aktive meningsytrere og naturlig referanser i ungdoms- og distriktspolitiske saker.

Jeg oppfordrer dere til å bidra politisk på hjemstedene deres,

Engasjerte bygdeungdommer med sunt folkevett og klare holdninger trengs landet rundt!

Det var ingen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU.

I november skal vi feire at det er 25 år siden vi sa nei til EU for andre gang.

De fleste av dere var ikke født en gang da, men dere skal vite: Norges Bygdeungdomslag var med allerede fra 1988 på det aller første møtet i kampen mot EF-, det Europeiske felleskap som det het da.

Amund Johnsrud, sekretær i NBU, deltok på vegne av dere. Bygdeungdomslaget var aktivt med i nei-kampen.

Og sommeren for 25 år siden var det blant annet «Tokt mot EU» med ei tidligere hvalfangstskute.

Dette var samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, Natur og Ungdom, Ungdom mot EU, Juvente og Nei til EU. Båten var innom femti steder langs kysten i Sør-Norge sommeren 1994.

Musikere, forfattere, gateteater mm satte preg på bryggearrangementene.

Det ble sagt at Ja-sida hadde mediene, makta og millionene, men Nei-sida hadde menneskene!

I juni 1994 hadde Nei til EU 145 000 betalende medlemmer.

Apropos medlemmer. Det beste jeg kan ta med meg hjem i dag, er nye medlemmer, og siden dere er unge så må medlemskap for 50 kroner i Ungdom mot EU være et bra politisk signal.

De fem første som melder seg inn i dag og som vil, får med boka Folket sa NEI, fordi folket sa ikke bare nei til EU i 1972 og 1994.

Flertallet av det norske folk, rundt 65 prosent, sier fortsatt nei, og det har vært flertall mot EU-medlemskap i enhver meningsmåling om EU-medlemskap i over 14 år!

Lykke til med årsmøtet videre, gode vedtak og et godt landsstevne!

STORT BILDE Fra venstre: NBU-leder Tora Voll Dombu, Kathrine Kleveland fra Nei til EU og Marthe Olimb. 

Stort bilde i toppen: Fra venstre: NBU-leder Tora Voll Dombu, Kathrine Kleveland fra Nei til EU og Marthe Olimb.

reLATERT

Se alle arrangementer

EUs klimapolitikk er hvilepute for Norge  

22. sep. 2020

I stedet for å sette konkrete mål for hvor mye Norge skal kutte i egne klimagassutslipp har Norge gått via EU-systemet for å oppfylle Paris-forpliktelsene. Dette har blitt en hvilepute som utsetter vår egen klimaomstilling, mens vi venter på at EU skal kutte utslipp.  

Klima for handling?

18. sep. 2020

Nei til EU utgir innføringshefte om EUs klimapolitikk, og det hendige heftet skal ut i skoler over hele landet.

EUs bioenergisatsning gir økte utslipp

04. sep. 2020

Over 60 % av EUs «fornybare» energiproduksjon, bygger på brenning av biomasse (hovedsakelig pellets) til energiformål. Gjennom fornybardirektivet som ble revidert i 2018 definerer EU denne energikilden som 100 % karbonnøytral. Å regne bioenergi som en nullutslippskilde har imidlertid lite faglig hold.

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge

31. aug. 2020

Fører EU en ambisiøs klimapolitikk? Er et norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp uten EØS-avtalen? En ny klimarapport fra Nei til EU gir svar.

Oljemakta rår - litt til 

11. aug. 2020

Når oppdager de store investorene at satsing på fossil energi er en finansiell blindvei? 

Venstre bør si nei til EU

08. juli 2020

Et godt råd til alle partier som sliter på meningsmålingene er å lytte til velgerne. Norsk EU-medlemskap har aldri vært noe folkekrav. Det er det heller ikke nå.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Progressiv patriotisme?

15. juni 2020

Lidenskapsløs debatt om Norge og nasjonalisme er mer enn krevende, også i en krisetid. Kan man se for seg en slags progressiv patriotisme som alternativ til nærsynt nasjonalisme? 

15 år med flertall mot EU 

15. juni 2020

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.