Fra venstre: NBU-leder Tora Voll Dombu, Kathrine Kleveland fra Nei til EU og Marthe Olimb.

Nei til EU hilste Bygdeungdomslaget

Norges Bygdeungdomslag arrangerer årsmøte og landsstevne i Hof i Vestfold uka 15. – 21. juli. Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland hadde kort vei denne gangen og hilste årsmøtet i hjemkommunen Holmestrand.

152 delegater samt mange gjester og observatører hørte leder Tora Voll Dombu holdt en offensiv leders tale, med etterfølgende generaldebatt. Senere skal det vedtas politisk plattform. 

Både Ungdom mot EU, ved Reidun Heggen og Nei til EU, ved Kathrine Kleveland, fikk hilse årsmøtet første formiddagen. Det ble vervet flere medlemmer allerede under årsmøtets første dag.

Kathrine Kleveland trakk fram i hilsenen sin at det var bra å se de tre gode punktene om EU og EØS i politisk plattform. Et av dem er at det er viktig at Norge i større grad skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen når nye direktiv og forordninger utfordrer norsk arbeids- og næringsliv.

Fargerike campingvogner ankom stadig stevneområdet. Etter årsmøtet vil enda flere komme for å delta på Bygdeungdomslagets årlige, tradisjonsrike bygdefestival. 2000 deltagere vil blant annet delta på 70 tevlinger, og ellers være del av årets sosiale happening for bygdeungdommen.

På onsdag skal fylkeslederne i Bygdeungdomslagets på besøk hjem til leder i Nei til EU hvor det ryktes at de skal få tradisjonsmat med ertesuppe, hjemmebakt flatbrød og jordbærbløtkake.


 Hilsen til Bygdeungdomslagets årsmøte 15. juli 2019

Ved Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Ordfører, årsmøte.

Velkommen til Hof og Holmestrand kommune - jeg bor på en gård i nabobygda Hillestad.

Jeg er leder i Nei til EU på femte året, og har tidligere vært leder i Norges Bygdekvinnelag.

Det er mye som forener Nei til EU og Bygdeungdomslaget: Kamp for norske verdier, for folkestyre, for levende distrikter, mattrygghet og internasjonal solidaritet!

– Det er mye som forener Nei til EU og Bygdeungdomslaget

Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet. Men kampen mot EU i dag foregår først og fremst som en kamp mot EUs påvirkning i Norge og det skjer via EØS-avtalens påføring av regler og direktiv.

Med EØS-avtalen har importen av landbruksvarer fra EU økt altfor mye. Hver gang artikkel 19-forhandlingene pågår krever EU at importen skal øke enda mer. Det sier vi nei til.

Daglig tilpasser vi oss via EØS-avtalen til det EU vi har sagt nei til i folkeavstemning to ganger.
Hvert år koster EØS-avtalen Norge mer enn 8 milliarder kroner.

Det er bra å se de tre gode punktene dere har om EU og EØS i politisk plattform. Det er blant annet viktig at Norge i større grad skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen når nye direktiv og forordninger utfordrer norsk arbeids- og næringsliv.

Nettopp et svekka arbeidsliv og kamp om nasjonal kontroll over energipolitikken har vært aktuelle saker de siste årene. 

Det er bra at dere i arbeidsplanen vil jobbe for å være politisk engasjerte og at NBU skal være aktive meningsytrere og naturlig referanser i ungdoms- og distriktspolitiske saker.

Jeg oppfordrer dere til å bidra politisk på hjemstedene deres,

Engasjerte bygdeungdommer med sunt folkevett og klare holdninger trengs landet rundt!

Det var ingen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU.

I november skal vi feire at det er 25 år siden vi sa nei til EU for andre gang.

De fleste av dere var ikke født en gang da, men dere skal vite: Norges Bygdeungdomslag var med allerede fra 1988 på det aller første møtet i kampen mot EF-, det Europeiske felleskap som det het da.

Amund Johnsrud, sekretær i NBU, deltok på vegne av dere. Bygdeungdomslaget var aktivt med i nei-kampen.

Og sommeren for 25 år siden var det blant annet «Tokt mot EU» med ei tidligere hvalfangstskute.

Dette var samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, Natur og Ungdom, Ungdom mot EU, Juvente og Nei til EU. Båten var innom femti steder langs kysten i Sør-Norge sommeren 1994.

Musikere, forfattere, gateteater mm satte preg på bryggearrangementene.

Det ble sagt at Ja-sida hadde mediene, makta og millionene, men Nei-sida hadde menneskene!

I juni 1994 hadde Nei til EU 145 000 betalende medlemmer.

Apropos medlemmer. Det beste jeg kan ta med meg hjem i dag, er nye medlemmer, og siden dere er unge så må medlemskap for 50 kroner i Ungdom mot EU være et bra politisk signal.

De fem første som melder seg inn i dag og som vil, får med boka Folket sa NEI, fordi folket sa ikke bare nei til EU i 1972 og 1994.

Flertallet av det norske folk, rundt 65 prosent, sier fortsatt nei, og det har vært flertall mot EU-medlemskap i enhver meningsmåling om EU-medlemskap i over 14 år!

Lykke til med årsmøtet videre, gode vedtak og et godt landsstevne!

STORT BILDE Fra venstre: NBU-leder Tora Voll Dombu, Kathrine Kleveland fra Nei til EU og Marthe Olimb. 

Stort bilde i toppen: Fra venstre: NBU-leder Tora Voll Dombu, Kathrine Kleveland fra Nei til EU og Marthe Olimb.

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Perspektiver på EU

20. jan. 2020

Nei til EUs Jubileumsseminaret 29. november 2019 samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Fortsatt på vakt

07. jan. 2020

Under 25-årsjubileet for nei-seieren i 1994, dukket naturlig nok spørsmålet opp: Vil Ja-sida prøve seg igjen?

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Fantastisk fest for folkets nei!

30. nov. 2019

Fredag 29. november var en hele neisiden samlet for å feire at det er 25 år siden det norske folket sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994. Over 300 EU-motstandere fikk fine gode historier, kultur, politikk og samhold.

25 år siden i dag: – Historisk EU-avstemning 28. november 1994

28. nov. 2019

I dag er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen 28. november 1994.

NORGE SA NEI TIL EU-MEDLEMSKAP!

26. nov. 2019

Torsdag 28. november er det 25 år siden 52,4 % av folket sa nei til medlemskap i den Europeiske Unionen, EU. I Nordland var tallet 71,4 % nei, i Troms 71,5 %, mens det i Finnmark var høyest med 74,5%.