Nei til EU hilste Bygdeungdomslaget

Norges Bygdeungdomslag arrangerer årsmøte og landsstevne i Hof i Vestfold uka 15. – 21. juli. Leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland hadde kort vei denne gangen og hilste årsmøtet i hjemkommunen Holmestrand.

152 delegater samt mange gjester og observatører hørte leder Tora Voll Dombu holdt en offensiv leders tale, med etterfølgende generaldebatt. Senere skal det vedtas politisk plattform. 

Både Ungdom mot EU, ved Reidun Heggen og Nei til EU, ved Kathrine Kleveland, fikk hilse årsmøtet første formiddagen. Det ble vervet flere medlemmer allerede under årsmøtets første dag.

Kathrine Kleveland trakk fram i hilsenen sin at det var bra å se de tre gode punktene om EU og EØS i politisk plattform. Et av dem er at det er viktig at Norge i større grad skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen når nye direktiv og forordninger utfordrer norsk arbeids- og næringsliv.

Fargerike campingvogner ankom stadig stevneområdet. Etter årsmøtet vil enda flere komme for å delta på Bygdeungdomslagets årlige, tradisjonsrike bygdefestival. 2000 deltagere vil blant annet delta på 70 tevlinger, og ellers være del av årets sosiale happening for bygdeungdommen.

På onsdag skal fylkeslederne i Bygdeungdomslagets på besøk hjem til leder i Nei til EU hvor det ryktes at de skal få tradisjonsmat med ertesuppe, hjemmebakt flatbrød og jordbærbløtkake.


 Hilsen til Bygdeungdomslagets årsmøte 15. juli 2019

Ved Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Ordfører, årsmøte.

Velkommen til Hof og Holmestrand kommune - jeg bor på en gård i nabobygda Hillestad.

Jeg er leder i Nei til EU på femte året, og har tidligere vært leder i Norges Bygdekvinnelag.

Det er mye som forener Nei til EU og Bygdeungdomslaget: Kamp for norske verdier, for folkestyre, for levende distrikter, mattrygghet og internasjonal solidaritet!

– Det er mye som forener Nei til EU og Bygdeungdomslaget

Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet. Men kampen mot EU i dag foregår først og fremst som en kamp mot EUs påvirkning i Norge og det skjer via EØS-avtalens påføring av regler og direktiv.

Med EØS-avtalen har importen av landbruksvarer fra EU økt altfor mye. Hver gang artikkel 19-forhandlingene pågår krever EU at importen skal øke enda mer. Det sier vi nei til.

Daglig tilpasser vi oss via EØS-avtalen til det EU vi har sagt nei til i folkeavstemning to ganger.
Hvert år koster EØS-avtalen Norge mer enn 8 milliarder kroner.

Det er bra å se de tre gode punktene dere har om EU og EØS i politisk plattform. Det er blant annet viktig at Norge i større grad skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen når nye direktiv og forordninger utfordrer norsk arbeids- og næringsliv.

Nettopp et svekka arbeidsliv og kamp om nasjonal kontroll over energipolitikken har vært aktuelle saker de siste årene. 

Det er bra at dere i arbeidsplanen vil jobbe for å være politisk engasjerte og at NBU skal være aktive meningsytrere og naturlig referanser i ungdoms- og distriktspolitiske saker.

Jeg oppfordrer dere til å bidra politisk på hjemstedene deres,

Engasjerte bygdeungdommer med sunt folkevett og klare holdninger trengs landet rundt!

Det var ingen selvsagt seier som gjorde at vi fortsatt står utenfor EU. Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU.

I november skal vi feire at det er 25 år siden vi sa nei til EU for andre gang.

De fleste av dere var ikke født en gang da, men dere skal vite: Norges Bygdeungdomslag var med allerede fra 1988 på det aller første møtet i kampen mot EF-, det Europeiske felleskap som det het da.

Amund Johnsrud, sekretær i NBU, deltok på vegne av dere. Bygdeungdomslaget var aktivt med i nei-kampen.

Og sommeren for 25 år siden var det blant annet «Tokt mot EU» med ei tidligere hvalfangstskute.

Dette var samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, Natur og Ungdom, Ungdom mot EU, Juvente og Nei til EU. Båten var innom femti steder langs kysten i Sør-Norge sommeren 1994.

Musikere, forfattere, gateteater mm satte preg på bryggearrangementene.

Det ble sagt at Ja-sida hadde mediene, makta og millionene, men Nei-sida hadde menneskene!

I juni 1994 hadde Nei til EU 145 000 betalende medlemmer.

Apropos medlemmer. Det beste jeg kan ta med meg hjem i dag, er nye medlemmer, og siden dere er unge så må medlemskap for 50 kroner i Ungdom mot EU være et bra politisk signal.

De fem første som melder seg inn i dag og som vil, får med boka Folket sa NEI, fordi folket sa ikke bare nei til EU i 1972 og 1994.

Flertallet av det norske folk, rundt 65 prosent, sier fortsatt nei, og det har vært flertall mot EU-medlemskap i enhver meningsmåling om EU-medlemskap i over 14 år!

Lykke til med årsmøtet videre, gode vedtak og et godt landsstevne!

STORT BILDE Fra venstre: NBU-leder Tora Voll Dombu, Kathrine Kleveland fra Nei til EU og Marthe Olimb. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Besøk av danske nei-venner

08. okt. 2019

Folkebevægelsen mod EU har i mange år vært nære allierte i kampen mot EU som union og mot konkrete konsekvenser av henholdsvis EU- og EØS-medlemskap.

Landbruket 25 år utenfor EU

04. okt. 2019

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Fortsatt kamp for sjølråderetten

04. okt. 2019

Bredden og mangfoldet var avgjørende for seieren i 1994.

Råderett over egen jernbane!

03. okt. 2019

Nei til EU støtter aktivt opp om den politiske streiken og markeringene mot EUs fjerde jernbanepakke den 10. oktober.

– Om vi organiserer breitt så vinn vi

03. okt. 2019

Standpunkt har samla alle nolevande Nei til EU-leiarar til samtale om jubileet: – Den viktigaste lærdomen frå 1994 er at det er mogleg å utfordre den etablerte politiske og økonomiske makta, seier Stein Ørnhøi, leiar i Nei til EU 1995–1997.

Klimakortet kan gi svarteper

02. okt. 2019

EU-tilhengerne øyner et lysegrønt håp om omkamp. Men de undervurderer folket og miljøbevegelsen når de trekker klimakortet.

VETT nr. 3 2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.

Liksomdemokratiet i EU

13. sep. 2019

Når vi rett før valgdagen diskuterer demokratiet, så er ikke løsningen på EØS-avtalens begrensninger av lokaldemokratiet å gi bort enda mer selvstyre til liksomdemokratiet i EU.