Nordområdene – EUs «nye» strategi

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Nordområdene har kommet i verdens søkelys for sine potensielle enorme rikdommer på grunn av endrede klimatiske forhold. Land og stormakter har spesielt etter år 2000 vist stor interesse for disse områdene – også EU!

Arktisk Råd  må styrkes slik det er sammensatt nå. Rådet må få kompetanse til å behandle den økte internasjonale interessen på en slik måte at rådets målsettinger blir ivaretatt.

Arktisk Råd, etablert i 1996, er et regionalt samarbeidsorgan for de arktiske landene Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Rådets målsetting er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktisk.

6 internasjonale urfolkorganisasjoner har status som permanent deltagere i rådet. 13 ikke-arktiske stater og flere internasjonale organisasjoner har observatørstatus, av dem 7 europeiske stater: Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Spania, UK og Tyskland.

EU har søkt om observatørstatus, men er blitt stoppet av Canada og Russland. Flere av urfolkorganisasjonen har hatt et blandet syn på å gi EU observasjonsstatus fordi de frykter å bli marginalisert, og at det vil gi de ikke-arktiske statene en helt ny og annen styrke.

EU fikk en ny strategi i 2016. EUs nye strategi er ledet av Federica Mogherini, høykommisær for utenrikssaker og sikkerhet. Hun har lagt fram 3 prioriterte områder: klimaendringer og ivaretakelse av det artiske miljøet, fremme bærekraftig utvikling, og større internasjonalt samarbeid gjennom regionalt og multilateralt samarbeid.

EU vil også ta hensyn til urbefolkningen og dessuten satse sterkt på forskning i regionen.

Pakket godt inn i honnørord om bærekraft, respekt for urbefolkningen, miljøhensyn osv. kommer punkter om investeringsmuligheter – 140 milliarder euro – og utnytting av de enorme mineralforekomstene, fiskeressursene osv. i regionen. Og åpning av ny vannvei mellom Asia og Europa og USA på grunn av isfritt hav.

De erfaringene verdenssamfunnet allerede har med EUs ivaretakelse av for eksempel fiskeressursene i havområdene utenfor Afrikas vestkyst, er svært dårlige – for å si det forsiktig!

EU er utsatt for et enormt press fra transnasjonale selskaper som vil ha noe å si i utformingen av EU-politikken.

Det er  20 000–25 000 lobbyister bare i Brussel som jobber inn mot EU systemet. Innen finans, farmasi, våpen- og bilindustri har disse transnasjonale selskapene stor gjennomslagskraft på EUs politikk og lovverk.

Det burde være et varsko!

Landsmøtet i Nei til EU oppfordrer regjeringen til å styrke Arktisk Råd slik at det kan møte disse nye utfordringene

reLATERT

Se alle arrangementer

Ungdom mot EU hjelper danske Folkebevægelsen mod EU

23. mai 2019

Fem unge norske EU-motstandere har tatt veien til Danmark for å føre kampanje for Folkebevægelsen mod EU.

Demokrati i skrustikka

23. mai 2019

For byråkratene i Brussel er høyrepopulistene en brysom, men samtidig svært velkommen, motstander. EU-systemet tar seg straks bedre ut mot en enda mørkere bakgrunn.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Europas valg

21. mai 2019

Ved hvert EU-parlamentsvalg siden 1979 har deltakelsen sunket. Vil man klare å snu trenden i vårens valg? Og hva vil skje med de store partiene, blir de ofre for økende EU-skepsis og misnøye? Svaret får vi om kort tid.

Nytt brexit-parti større enn konservative og Labour

20. mai 2019

Brexit Party leder i EU-parlamentsmålingene: – Brexit-partiet har som mål at resultatet av folkeavstemningen 23. juni 2016 skal respekteres, sier Helle Hagenau.

Danskene velger Norden foran EU

15. mai 2019

Et flertall av danskene fortrekker et nordisk forbund fremfor EU-medlemskapet, viser en ny undersøkelse. Den danske befolkningen sier også nei til en EU-hær.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

– Verda er større enn EU. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Reidun Heggen.

Britenes folkeavstemning må respekteres!

08. april 2019

Storbritannia skal forlate Den europeiske union. Det var det 17,4 millioner briter stemte for 23. juni 2016. De ønsket å være herre i eget hus.

– Et solidarisk nei til EU

07. april 2019

– Solidaritet er det viktigste for meg og den viktigste grunnen for meg å være med i Nei til EU, sa Ungdom mot EU-leder Reidun Heggen i sin hilsen til Nei til EUs rådsmøte.

Nei til EUs skolering 2019: Politiske hovedsaker

01. april 2019

Denne innledningen omhandler noen hovedsaker for Nei til EU.

Nettsamfunnet raser mot EUs digitale Opphavsdirektiv

28. mars 2019

Internett koker etter at EU-parlamentet med 348 mot 274 stemmer godkjente forslaget til nytt Opphavsrettsdirektiv for digitale plattformer den 26. mars 2019.