Fra venstre: Leder i Fagforbundet Ung, Mats Monsen; leder i Fagforbundet, Mette Nord; generalsekretær i Nei til EU, Thomas Haug; leder i Nei til EU Kathrine Kleveland og rådgiver i politikk- og samfunnsavdelingen i Fagforbundet, Ingrid Buset.

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Sammen med generalsekretær Thomas Haug møtte Kathrine Kleveland forbundsleder Mette Nord og leder i Fagforbundet Ung, Mats Monsen, denne uka. Kleveland trakk spesielt fram den gode innsatsen Mats Monsen gjør i Nei til EUs styre, som en aktiv og tydelig bidragsyter med gode ideer. Rådgiver i politikk- og samfunnsavdelinga Ingrid Buset deltok også på møtet.

Fagbevegelsen har vært og er en viktig del av grunnstammen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Nei til EU og Fagforbundet møtes jevnlig til kontaktmøte og oppdatering. Samarbeidet bidrar til å ivareta bredden i nei-bevegelsen. Fagforbundet bidrar også med verdifull økonomisk støtte til Nei til EU.

Felles bekymring

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over Hjelmengutvalgets inntilling. Den handler om at visse kommunale velferdstjenester skal opptre «som om de var private» med tilhørende skatte- og regnskapsregler, som et skritt i retning av privatisering.

Ingrid Buset har tidligere besøkt styret i Nei til EU og orientert om Hjelmengutvalgets arbeid, og hun trakk fram bekymring for Husbanken og de kommunale havnene etter den nye rapporten fra Oslo Economics om mulig terskelverdi på 12 millioner kroner.

Mette Nord er opptatt av at det finnes handlingsrom i EØS-avtalen og at dagens regjering ikke benytter det godt nok. Hun mente dette var eksempel på diskusjon der EØS-avtalen blir misbrukt til å begrense det nasjonale handlingsrommet som faktisk finnes. 

Ulike syn på EØS

Fagforbundet sentralt og Nei til EU ser ulikt på EØS-avtalen, og respekterer hverandre for det. Som Kathrine Kleveland sa: – I Nei til EU er det et demokratisk flertall som ønsker oppsigelse av EØS-avtalen, men vi heter Nei til EU, og hovedoppgaven til Nei til EU er å holde oss utenfor EU. Da trenger vi en levende diskusjon også i Nei til EU der både EØS-tilhengere og EØS-motstandere skal ha plass.

Velferd der folk bor

Klima- og miljøspørsmålet er til debatt både i fagbevegelsen og i Nei til EU. Våre svar på utfordringene peker i en annen retning enn den EU staker ut. 

Kleveland ba om innspill fra Fagforbundet til denne viktige diskusjonen. Mette Nord trakk fram at bruk av hele landet, med velferdstjenester der folk bor, er en av flere ting som er klimariktig på sikt. Hun siterte til slutt Gro Harlem Brundtland som sa at vi må tenke globalt, men handle lokalt.

Stort bilde i toppen: Fra venstre: Leder i Fagforbundet Ung, Mats Monsen; leder i Fagforbundet, Mette Nord; generalsekretær i Nei til EU, Thomas Haug; leder i Nei til EU Kathrine Kleveland og rådgiver i politikk- og samfunnsavdelingen i Fagforbundet, Ingrid Buset.

reLATERT

Se alle arrangementer

Suverene nasjonalstater i et forpliktende internasjonalt samarbeid

08. juli 2020

God kriseberedskap er suverene nasjonalstater i et forpliktende, forutsigbart og solidarisk internasjonalt samarbeid.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.