Oppdatert, Skjæran?

Det er uklokt av Arbeiderpartiet å latterliggjøre handelsavtalen med EU fra 1973.

Arbeiderpartiets nye nestleder Bjørnar Skjæran fnyser i Klassekampen 5. august av de som peker på handelsavtalen Norge gjorde med daverande EF i 1973 som et alternativ til EØS: «EF eksisterer ikkje lenger. Det er blitt EU, det er blitt 29 land. Kva blir det neste, skal vi trekkje fram avtalar vi hadde med det gamle Romarriket? spør ein lattermild Skjæran.»

Dersom nestlederen virkelig ikke vet mer om denne avtalen, så kan det jo hende at flere er i samme villfarelse.

Derfor noen fakta:

Handelsavtalen fra 1973 gjelder for hele EU, ikke bare de ni landene som var medlemmer i 1973. Størst eksport av fisk har Norge til Polen. Før Polen ble EU-medlem i 2004 hadde Norge og Polen full tollfrihet. På bakgrunn av WTO-avtalen forhandlet Norge fram tollfrie kvoter til EU på de kvantum som var eksportert til Polen. Når et nytt land melder seg inn i EU, forhandler Norge fram avtaler som blir en del av handelsavtalen, ikke EØS-avtalen. Handelsavtalen styrer all handel Norge har med EU når det gjelder laks, ikke EØS-avtalen.

Handelsavtalen er oppdatert, ikke utdatert.

Skjæran peker på Brexit som en pågående og lite lovende utredning av alternativene til EØS-avtalen. Vi tror både Boris Johnson og Theresa May ville vært sjeleglade for å ha hatt en handelsavtale som automatisk avløste EU-medlemskapet.

Debatten om No Deal handler om den midlertidige avtalen som skal gjelde mens Storbritannia forhandler fram en handelsavtale. Storbritannia nektes nemlig å forhandle fram en handelsavtale med EU før de er utmeldt. Da først kan vi se om deler av deres løsning kan være et alternativ til EØS-avtalen.

Den viktigste lærdommen av Brexit er at det er best å ikke være medlem av EU. Det er noe helt annet å gå ut av EU enn å si opp EØS-avtalen. Handelsavtalen sikrer at eksport av olje, gass, aluminium, silisium, papir, bildeler, ja alle industrivarer, går tollfritt som før.

Det gjør også lakseksporten. I den tolv måneder lange oppsigelsestiden for EØS kan Norge/Efta forhandle fram avtaler med EU på de felt handelsavtalen ikke dekker, det viktigste er tjenester. Tjenester er en naturlig del av EUs andre nyere handelsavtaler. Handelsavtalene med andre land fortsetter som før.

Til slutt vil vi minne Bjørnar Skjæran på at også EØS-avtalen ble inngått med EF, ikke EU. Vi regner med at han ikke tror den bare gjelder med de tolv land som var medlemmer da. Og det er 28 medlemsland i EU i dag, ikke 29. Snart er det 27.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 14. august. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Valgfrihet også om EØS?

13. sep. 2019

Skal vi gå videre med en EØS-avtale, som binder oss til regelverket for EUs indre marked og på det viset underordner oss nyliberalismen som politiske system, spør Idar Helle.

Liksomdemokratiet i EU

13. sep. 2019

Når vi rett før valgdagen diskuterer demokratiet, så er ikke løsningen på EØS-avtalens begrensninger av lokaldemokratiet å gi bort enda mer selvstyre til liksomdemokratiet i EU.

Stifting av lokallag i kommunene Time og Klepp.

12. sep. 2019

Rogaland Nei til EU er på offensiven og stiftar lokallag i kommunene Time og Klepp.

EØS-avtalen mer enn en handelsavtale!

05. sep. 2019

I løpet av dette året har stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet valfartet til Mo Industripark og sammen med direktører i smelteverksbedriftene fortalt at «EØS-AVTALEN SIKRER FULL MARKESADGANG», «EØS-AVTALEN SIKRER KONKURRANSEKRAFT OG ARBEIDSPLASSER».

EØS-avtalen, Norges beste avtale?

05. sep. 2019

I Helgelendingen, 25. juli, blir EØS-avtalen tatt i forsvar av lederne i Grane AP, Bjørn Lamo, og Rune Krutå, leder og ordførerkandidat for Vefsn AP.

Hva mener listekandidatene om EØS-avtalen?

30. aug. 2019

– EØS-avtalen gjør det vanskeligere å sikre gode og tilgjengelige tjenster for innbyggerne våre, sier Ingrid Fiskaa, ordførerkandidat for SV i Time kommune. Hun er en av flere kandidater i valget som stiller opp i Nei til EUs videokampanje.

EØS-AVTALEN, HANDEL ELLER IDEOLOGI?

27. aug. 2019

Rana Blad intensiverer kampen for EØS-avtalen gjennom lederen i Rana Blad, 22.august, og gjennom innlegg fra Margunn Ebbesen, H, 23.august. Sjøl om artiklene er ledd i en offensiv mot SP i Rana, kan ikke de mange påstandene om EØS-avtalen få stå uimotsagt. Rana SP får svare for seg sjøl.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.