Oppdatert, Skjæran?

Det er uklokt av Arbeiderpartiet å latterliggjøre handelsavtalen med EU fra 1973.

Arbeiderpartiets nye nestleder Bjørnar Skjæran fnyser i Klassekampen 5. august av de som peker på handelsavtalen Norge gjorde med daverande EF i 1973 som et alternativ til EØS: «EF eksisterer ikkje lenger. Det er blitt EU, det er blitt 29 land. Kva blir det neste, skal vi trekkje fram avtalar vi hadde med det gamle Romarriket? spør ein lattermild Skjæran.»

Dersom nestlederen virkelig ikke vet mer om denne avtalen, så kan det jo hende at flere er i samme villfarelse.

Derfor noen fakta:

Handelsavtalen fra 1973 gjelder for hele EU, ikke bare de ni landene som var medlemmer i 1973. Størst eksport av fisk har Norge til Polen. Før Polen ble EU-medlem i 2004 hadde Norge og Polen full tollfrihet. På bakgrunn av WTO-avtalen forhandlet Norge fram tollfrie kvoter til EU på de kvantum som var eksportert til Polen. Når et nytt land melder seg inn i EU, forhandler Norge fram avtaler som blir en del av handelsavtalen, ikke EØS-avtalen. Handelsavtalen styrer all handel Norge har med EU når det gjelder laks, ikke EØS-avtalen.

Handelsavtalen er oppdatert, ikke utdatert.

Skjæran peker på Brexit som en pågående og lite lovende utredning av alternativene til EØS-avtalen. Vi tror både Boris Johnson og Theresa May ville vært sjeleglade for å ha hatt en handelsavtale som automatisk avløste EU-medlemskapet.

Debatten om No Deal handler om den midlertidige avtalen som skal gjelde mens Storbritannia forhandler fram en handelsavtale. Storbritannia nektes nemlig å forhandle fram en handelsavtale med EU før de er utmeldt. Da først kan vi se om deler av deres løsning kan være et alternativ til EØS-avtalen.

Den viktigste lærdommen av Brexit er at det er best å ikke være medlem av EU. Det er noe helt annet å gå ut av EU enn å si opp EØS-avtalen. Handelsavtalen sikrer at eksport av olje, gass, aluminium, silisium, papir, bildeler, ja alle industrivarer, går tollfritt som før.

Det gjør også lakseksporten. I den tolv måneder lange oppsigelsestiden for EØS kan Norge/Efta forhandle fram avtaler med EU på de felt handelsavtalen ikke dekker, det viktigste er tjenester. Tjenester er en naturlig del av EUs andre nyere handelsavtaler. Handelsavtalene med andre land fortsetter som før.

Til slutt vil vi minne Bjørnar Skjæran på at også EØS-avtalen ble inngått med EF, ikke EU. Vi regner med at han ikke tror den bare gjelder med de tolv land som var medlemmer da. Og det er 28 medlemsland i EU i dag, ikke 29. Snart er det 27.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 14. august. 

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.