Oppdatert, Skjæran?

Det er uklokt av Arbeiderpartiet å latterliggjøre handelsavtalen med EU fra 1973.

Arbeiderpartiets nye nestleder Bjørnar Skjæran fnyser i Klassekampen 5. august av de som peker på handelsavtalen Norge gjorde med daverande EF i 1973 som et alternativ til EØS: «EF eksisterer ikkje lenger. Det er blitt EU, det er blitt 29 land. Kva blir det neste, skal vi trekkje fram avtalar vi hadde med det gamle Romarriket? spør ein lattermild Skjæran.»

Dersom nestlederen virkelig ikke vet mer om denne avtalen, så kan det jo hende at flere er i samme villfarelse.

Derfor noen fakta:

Handelsavtalen fra 1973 gjelder for hele EU, ikke bare de ni landene som var medlemmer i 1973. Størst eksport av fisk har Norge til Polen. Før Polen ble EU-medlem i 2004 hadde Norge og Polen full tollfrihet. På bakgrunn av WTO-avtalen forhandlet Norge fram tollfrie kvoter til EU på de kvantum som var eksportert til Polen. Når et nytt land melder seg inn i EU, forhandler Norge fram avtaler som blir en del av handelsavtalen, ikke EØS-avtalen. Handelsavtalen styrer all handel Norge har med EU når det gjelder laks, ikke EØS-avtalen.

Handelsavtalen er oppdatert, ikke utdatert.

Skjæran peker på Brexit som en pågående og lite lovende utredning av alternativene til EØS-avtalen. Vi tror både Boris Johnson og Theresa May ville vært sjeleglade for å ha hatt en handelsavtale som automatisk avløste EU-medlemskapet.

Debatten om No Deal handler om den midlertidige avtalen som skal gjelde mens Storbritannia forhandler fram en handelsavtale. Storbritannia nektes nemlig å forhandle fram en handelsavtale med EU før de er utmeldt. Da først kan vi se om deler av deres løsning kan være et alternativ til EØS-avtalen.

Den viktigste lærdommen av Brexit er at det er best å ikke være medlem av EU. Det er noe helt annet å gå ut av EU enn å si opp EØS-avtalen. Handelsavtalen sikrer at eksport av olje, gass, aluminium, silisium, papir, bildeler, ja alle industrivarer, går tollfritt som før.

Det gjør også lakseksporten. I den tolv måneder lange oppsigelsestiden for EØS kan Norge/Efta forhandle fram avtaler med EU på de felt handelsavtalen ikke dekker, det viktigste er tjenester. Tjenester er en naturlig del av EUs andre nyere handelsavtaler. Handelsavtalene med andre land fortsetter som før.

Til slutt vil vi minne Bjørnar Skjæran på at også EØS-avtalen ble inngått med EF, ikke EU. Vi regner med at han ikke tror den bare gjelder med de tolv land som var medlemmer da. Og det er 28 medlemsland i EU i dag, ikke 29. Snart er det 27.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 14. august. 

reLATERT

Se alle arrangementer

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.