En av nettselskapet iSalten Nett sine biler (Foto: isalten.no).

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sendte i januar 19 norske nettselskaper pålegg (eller varsel) om å endre sitt navn eller logo slik at det skiller seg klart fra de andre selskapene i konsernet de tilhører. Dette gjelder blant annet DE Nett AS i Telemark, iSalten Nett AS i Nordland, Vonett i Vestland og Jæren Everk AS i Rogaland (se full liste til slutt i artikkelen).

Bakteppet er innføringen av EUs tredje energimarkedspakke med krav om såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille. Nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper med navn og logo som ikke kan forbindes med konsernet de er del av. Fristen for dette ble satt til 1. januar 2022.

Ifølge RME har 75 av de 94 nettselskapene i Norge innen fristen navn og logo som er i tråd med regelverket. De resterende 19 nettselskapene har altså fått pålegg fra RME om å endre navn eller logo.

Vil sikre konkurransen

Reguleringsmyndigheten RME er uavhengig av nasjonale myndigheter og kan ikke instrueres verken av Olje- og energidepartementet eller Norges Vassdrags- og energidirektorat, selv om RME deler kontorer med sistnevnte. RME skal påse at EUs energiregelverk, som er innført i EØS-avtalen, blir fulgt i Norge. Det er RME som iverksetter beslutninger fra ACER, formelt via vedtak i EØS-tilsynet ESA, rettet mot norske selskaper.  

Direktør for RME, Tore Langset, begrunner påleggene i en pressemelding: «For å sikre best mulig konkurranse, både i strømmarkedet og i andre markeder selskapene konkurrerer i, er det viktig at ingen har fordeler andre ikke har. Derfor er vi opptatte av et klart skille mellom nettselskapene og de andre virksomhetene selskapene i konsernet driver – også når det gjelder navn og logo.»

– Unødvendig byråkrati

NRK Nordland omtalte saken 3. mars. Et av selskapene som har fått pålegg er iSalten Nett på Fauske. RME mener at navnet er for likt morselskapet Indre Salten Energi og søsterselskapet Ise. – At datterselskapene i konsernet skulle dra så mye nytte av navnet, det har jeg ingen tro på, sier daglig leder Ole-Morten Hansen til NRK.

Vonett er et annet av de 19 selskapene som har fått brev fra RME. Selskapet het tidligere Voss Energi Nett, men RME mener at det nye navnet Vonett minner for mye om Voss Energi og Voss Fiber i samme konsern. Det har daglig leder John Magne Herre liten forståelse for: – Vi har opplevd kunder som har lurt på om de har vært utsatt for nettsvindel etter å ha fått faktura fra Vonett. Så det er mange som ikke skjønner sammenhengen med Voss Energi, forteller han til NRK.

Vonett-sjefen anslår at de har brukt en og en halv million kroner på logo og profilering på arbeidsbiler, klær. Enda en navneendring betyr de samme kostnadene på nytt.  – Vi føler dette er unødvendig byråkrati, og at det ikke er noen kunder som egentlig bryr seg, utenom at det skaper forvirring, sier John Magne Herre til NRK.

Selskapene som har fått pålegg eller varsel fra RME

Pålegg om endring av navn:

 • DE Nett
 • KE Nett
 • Lnett
 • Meløy Nett
 • RK Nett
 • S-Nett
 • SuNett
 • Vang Energiverk
 • Vonett

Varsel om endring av logo:

 • Indre Hordaland Kraftnett
 • KE Nett
 • Lysna
 • Norefjell Nett
 • Skiakernett
 • Vang Energiverk

Varsel om endring av navn:

 • iSalten Nett
 • Kvam Energi
 • Røros E-verk Nett

Varsel om endring av logo og navn:

 • El-verket Høland
 • Jæren Everk
 • Telemark Nett

Kilde: RME

Stort bilde i toppen: En av nettselskapet iSalten Nett sine biler (Foto: isalten.no).

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.