En av nettselskapet iSalten Nett sine biler (Foto: isalten.no).

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sendte i januar 19 norske nettselskaper pålegg (eller varsel) om å endre sitt navn eller logo slik at det skiller seg klart fra de andre selskapene i konsernet de tilhører. Dette gjelder blant annet DE Nett AS i Telemark, iSalten Nett AS i Nordland, Vonett i Vestland og Jæren Everk AS i Rogaland (se full liste til slutt i artikkelen).

Bakteppet er innføringen av EUs tredje energimarkedspakke med krav om såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille. Nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper med navn og logo som ikke kan forbindes med konsernet de er del av. Fristen for dette ble satt til 1. januar 2022.

Ifølge RME har 75 av de 94 nettselskapene i Norge innen fristen navn og logo som er i tråd med regelverket. De resterende 19 nettselskapene har altså fått pålegg fra RME om å endre navn eller logo.

Vil sikre konkurransen

Reguleringsmyndigheten RME er uavhengig av nasjonale myndigheter og kan ikke instrueres verken av Olje- og energidepartementet eller Norges Vassdrags- og energidirektorat, selv om RME deler kontorer med sistnevnte. RME skal påse at EUs energiregelverk, som er innført i EØS-avtalen, blir fulgt i Norge. Det er RME som iverksetter beslutninger fra ACER, formelt via vedtak i EØS-tilsynet ESA, rettet mot norske selskaper.  

Direktør for RME, Tore Langset, begrunner påleggene i en pressemelding: «For å sikre best mulig konkurranse, både i strømmarkedet og i andre markeder selskapene konkurrerer i, er det viktig at ingen har fordeler andre ikke har. Derfor er vi opptatte av et klart skille mellom nettselskapene og de andre virksomhetene selskapene i konsernet driver – også når det gjelder navn og logo.»

– Unødvendig byråkrati

NRK Nordland omtalte saken 3. mars. Et av selskapene som har fått pålegg er iSalten Nett på Fauske. RME mener at navnet er for likt morselskapet Indre Salten Energi og søsterselskapet Ise. – At datterselskapene i konsernet skulle dra så mye nytte av navnet, det har jeg ingen tro på, sier daglig leder Ole-Morten Hansen til NRK.

Vonett er et annet av de 19 selskapene som har fått brev fra RME. Selskapet het tidligere Voss Energi Nett, men RME mener at det nye navnet Vonett minner for mye om Voss Energi og Voss Fiber i samme konsern. Det har daglig leder John Magne Herre liten forståelse for: – Vi har opplevd kunder som har lurt på om de har vært utsatt for nettsvindel etter å ha fått faktura fra Vonett. Så det er mange som ikke skjønner sammenhengen med Voss Energi, forteller han til NRK.

Vonett-sjefen anslår at de har brukt en og en halv million kroner på logo og profilering på arbeidsbiler, klær. Enda en navneendring betyr de samme kostnadene på nytt.  – Vi føler dette er unødvendig byråkrati, og at det ikke er noen kunder som egentlig bryr seg, utenom at det skaper forvirring, sier John Magne Herre til NRK.

Selskapene som har fått pålegg eller varsel fra RME

Pålegg om endring av navn:

 • DE Nett
 • KE Nett
 • Lnett
 • Meløy Nett
 • RK Nett
 • S-Nett
 • SuNett
 • Vang Energiverk
 • Vonett

Varsel om endring av logo:

 • Indre Hordaland Kraftnett
 • KE Nett
 • Lysna
 • Norefjell Nett
 • Skiakernett
 • Vang Energiverk

Varsel om endring av navn:

 • iSalten Nett
 • Kvam Energi
 • Røros E-verk Nett

Varsel om endring av logo og navn:

 • El-verket Høland
 • Jæren Everk
 • Telemark Nett

Kilde: RME

Stort bilde i toppen: En av nettselskapet iSalten Nett sine biler (Foto: isalten.no).

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?

Hva gjør EU i Arktis? 

07. feb. 2023

– Beslutningstakere må være forberedt på periodisk press mot sentrale norske interesser i nordområdene, skriver Jens Isak Hultgren Nielsen ut fra sin ferske masteroppgave om EU i Arktis. 

Uetterrettelig om flaskehalsinntekter, Aasland

06. feb. 2023

Det stemmer ikke når statsråden hevder at alle milliardene i flaskehalsinntekter går med til å redusere nettleia.