Spis is for norsk landbruk

I år er det 25 år siden nordmenn stemte nei til EU for andre gang. I EU-kampen i 1994 var et av de viktigste spørsmålene om landbrukspolitikken skulle bestemmes i Brussel eller på Stortinget.

Norsk landbruk vet svaret i dag. Det har vært, og er, et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU. Landbruket forhandler direkte med Staten om jordbruksoppgjøret, det er politisk vilje til å opprettholde landbruk over hele landet og dette bestemmes i Norge.

Sommer og iskrem hører sammen, og jeg heier ekstra på den isen som er laget på norsk melk og fløte. Velger du is laget av norske råvarer er du med på å styrke norsk landbruk, norsk matproduksjon og norske arbeidsplasser utenfor EU.

Utenfor EU har norske bønder et helt annet utgangspunkt for gårdsdrift og produksjon, ikke minst i distriktene. Men alt er ikke rosenrødt. Selv om landbruket er utenfor EU, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge. Importen av landbruksvarer fra EU har økt kraftig de siste årene, fra 10 milliarder kroner i 2000 til rundt 42 milliarder kroner i 2018.

Ubalansen i handelen med landbruksvarer er en trussel mot norsk matproduksjon og titusenvis av arbeidsplasser i landbruk og industri over hele landet. Artikkel 19 i EØS-avtalen sier at partene skal søke å liberalisere handelen med landbruksprodukt, og at liberaliseringen skal skje på gjensidig fordelaktig basis. Likevel har handelsubalansen på dette området økt til rundt 35 milliarder kroner.

Regjeringen må nå stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser, og si nei til krav fra EU om mer markedsadgang inn til Norge.

Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i EU-spørsmålet. Men vi kan delta i beredskapen alle sammen. Finnes det en bedre måte å sikre beredskapen på enn å unne deg en ekstra is eller ti i sommer? Send gjerne en takk til norske kuer som er blant verdens friskeste og leverer kvalitetsmelk hver dag, sommer som vinter.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.