Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Dersom Stortinget velger å ta inn direktivene og forordningene i EUs fjerde jernbanepakke vil konsekvensen bli at vi mister den kontrollen, og EUs krav til oppdeling og liberalisering av jernbanen vil være rådende politikk. Reversering vil ikke være mulig uten at vi går ut av EØS-avtalen.

De tre foregående jernbanepakkene har presset frem konkurranse om og på sporet, liberalisering av godstrafikken på skinner, liberalisering av grenseoverskridende persontrafikk samt svekking av kravene til sertifisering av lokførere. EUs fjerde jernbanepakke innebærer krav om konkurranseutsetting av innenlandsk persontrafikk, og det blir obligatorisk bruk av anbud. Ansvar for persontrafikken, infrastruktur, anskaffelse av materiell og billettsystemer stykkes opp. Summen av alle disse tiltakene svekker handlingsrommet til egne styresmakter radikalt. Vel så dramatisk er oppstykkingen av ansvar for de ulike områdene.

Resultatet kan bli en alvorlig svekkelse av sikkerheten på norske skinner, uten av våre nasjonale myndigheter kan gripe inn for å endre på dette

Gjennom EUs anbudstvang vil det bli lagt et større press på å kutte i kostnadene og i kravene til sikkerhet. Private aktører har som øverste mål å tjene penger, da må kostnader presses og priser heves. Dette skjer kombinert med revideringen av EUs lokførerdirektiv med tilsvarende sikkerhetsbestemmelser, som vil kunne senke opplæringskravene for lokførere og annet personal på jernbanen. Resultatet kan bli en alvorlig svekkelse av sikkerheten på norske skinner, uten av våre nasjonale myndigheter kan gripe inn for å endre på dette. Muligheten til bruk av egne demokratiske spilleregler og virkemidler, vår egen suverenitet, svekkes dramatisk.

EUs fjerde jernbanepakke skal åpne opp den innenlandske persontrafikken for europeisk konkurranse. Tanken er at europeiske selskaper skal kjempe om å få drive togstrekninger rundt om i Europa. Et ledd i arbeidet mot dette er en harmonisering av regelverk, i kjent EU-stil. Tanken er at EU-organet ERA (European Union Railway Agency) skal få ansvar for å godkjenne togmateriell. Dersom et sett med materiell er godkjent av ERA vil det på den måten være klarert for bruk i alle EU og EØS-land, inkludert Norge. Nasjonal, politisk kontroll overføres til EU, og våre folkevalgte mister retten til å selv avgjøre politikken på nok et viktig område.

En alvorlig konsekvens er at det blir vanskelig, for ikke å si umulig, å opprettholde strengere krav til sikkerhet og kvalitet enn det som praktiseres i resten av EU. Norge er et langstrakt land med til tider utfordrende geografi og røft klima. Det er ikke gitt at dette vil bli tilstrekkelig vektlagt i godkjenningsarbeidet til ERA. Kravet til fri konkurranse vil stå i motstrid til å kunne stille særkrav for å opprettholde trygghet og sikkerhet.

Jernbanepakke IV ble gjort gjeldende i EU på julaften i fjor. Norge er imidlertid ikke medlem av EU. Det betyr at vi har muligheten til å si nei når pakken skal opp til behandling. Her bør politikerne lytte til kravet fra en enstemmig LO-kongress i 2017, og mange andre viktige samfunnsaktører: bruk vetoretten!

reLATERT

Se alle arrangementer

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Norske bier trues av EU-regler

20. mai 2019

Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen.

Biene trues av EØS-regler

14. mai 2019

Nei til EU og Norges Birøkterlag ber om møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad om smitterisikoen ved at norske grenser åpnes for EU-bier.

Vett nr 2 2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

Standpunkt 2-2019

09. mai 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om at EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret. Og Nei til EU feirer at det er 25 år siden folkeavstemningen i 1994.

EØS og veterinær grensekontroll

06. mai 2019

Hva er forskjellen på import og samhandel av dyr og mat, og hva betyr det for kontrollen med smittestoff?

Kathrine Klevelands tale i Arendal 1. mai

02. mai 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var invitert og holdt tale for dagen på på Arendal Senterpartis familiearrangement på vakre Hove leirsted i Arendal 1. mai.

Nei til EU på 1. mai

29. april 2019

Nei til EU deltar på 1. mai rundt om i landet. Mange steder er det paroler om EU og EØS.

Ja til oppsigelse av EØS-avtalen.

26. april 2019

Drammen Nei til EU avholdt årsmøte 26 mars 2019. Også i år vil EØS-avtalen stå i fokus for lagets arbeid. EU og EØS er to sider av samme sak.

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.