Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Det er kontrollen med våre naturressurser som har skapt det Norge vi har i dag. Vi trenger rimelig kraft for varme i våre husholdninger. Vi trenger tilgang på rimelig og sikker forsyning av kraft for alt næringsliv. Det gjelder ikke minst for vår industri som er bygd på dette naturgitte fortrinnet og for oppbygging av den nye grønne industrien som skal avløse oljeindustrien. Energieffektivisering skal sikre at norske klimautslipp kuttes. Dette er ikke mulig innenfor EUs energiunion og EUs energibyrå ACER.  

Norge har innført subsidiering av strømprisen til husholdninger der 90 % av strømpris over 70 øre/kWh dekkes i vinterhalvåret. Over 40 milliarder på årsbasis. Men det endrer ikke selve strømprisen. Den fastsettes fortsatt på Nord Pool etter EUs markedsregler.  

Strømstøttepakken til næringslivet er totalt på 3 milliarder kroner. Støtten gis bare til bedrifter som har strømutgifter som overstiger 3 % av omsetningen. Dessuten dekkes maksimum 25 % av de økte strømutgiftene og den kan heller ikke overstige 3,5 millioner kroner pr. foretak. Støtten, som forutsetter at bedriften/foretaket sender søknad, gjelder kun ut 2022. Den beskjedne strømstøttepakken begrenses av hva som er mulig i henhold til EUs regelverk. 

Det er en dramatisk situasjon for næringsliv og industri i Sør-Norge. Hadeland Glassverk, som har eksistert i over 200 år, er et eksempel på dette. Et annet eksempel er Rec Solar som produserer solceller for det grønne skiftet. 

Regjeringen setter sitt håp til at kraftbransjen på nyåret vil tilby fastpriskontrakter til næringslivet ned mot 70 øre/kWh. Kraftselgerne skal tilby avtaler på 3, 5 og 7 år og maksimalt ta 0,5 øre mer enn de betaler kraftprodusentene. 70 øre/kWh kan høres logisk ut siden det nå er en marginalskatt på 90 % for alt over 70 øre.   

Men dette vil ikke påvirke strømprisen på Nord Pool. EU opphever ikke prinsippet om at det er prisen på den siste kilowattimen i den frie markedsdannelsen som setter prisen på all strøm. Om så Norge skulle halvere sin gasspris, ville det ikke hjelpe på det dysfunksjonelle strømmarkedet i EU.  

Kontrollen over krafta og strømprisen er essensielt viktig både for husholdninger og næringsliv. De høye strømprisene får dessuten store konsekvenser for kommuner i Sør-Norge, og undergraver frivilligheten innenfor idrett. Det er så viktig at det må avgjøres av politiske valg i Stortinget og ikke overlates til markedskreftene i skyggen av EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

RME-pålegg: Strømselskaper må bytte navn og logo for millioner

10. mars 2023

På grunnlag av regelverk i EUs tredje energimarkedspakke krever ACERs forlengede arm, reguleringsmyndigheten RME, at en rekke nettselskaper må endre navn eller logo, selv om de nettopp har gjort akkurat det.

Ikke slik vi vil Norge skal framstå

07. mars 2023

Det har over lang tid utviklet seg en maktarroganse på Stortinget og blant skiftende regjeringer. En arroganse som har smittet over på både kommuner og statlige foretak med sine utallige direktører.

Respekter Grunnloven og samiske interesser

01. mars 2023

Nei til EU forventer at regjeringa tar umiddelbare skritt for å effektuere høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Omstridte boligkrav

22. feb. 2023

EU har kommet med nok et endringsforslag til bygningsenergidirektivet. Nå kommer det advarsler om dramatisk økte bokostnader. Vil direktivet redusere energiforbruket og kutte klimautslipp – og hvor godt passer reglene for norske hjem?

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Forsyningssikkerhet i kraftbørsens vold

14. feb. 2023

Vår beredskap og forsyningssikkerhet blir overlatt til markedet og kraftbørsen. Hvor smart er det?