Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Det er kontrollen med våre naturressurser som har skapt det Norge vi har i dag. Vi trenger rimelig kraft for varme i våre husholdninger. Vi trenger tilgang på rimelig og sikker forsyning av kraft for alt næringsliv. Det gjelder ikke minst for vår industri som er bygd på dette naturgitte fortrinnet og for oppbygging av den nye grønne industrien som skal avløse oljeindustrien. Energieffektivisering skal sikre at norske klimautslipp kuttes. Dette er ikke mulig innenfor EUs energiunion og EUs energibyrå ACER.  

Norge har innført subsidiering av strømprisen til husholdninger der 90 % av strømpris over 70 øre/kWh dekkes i vinterhalvåret. Over 40 milliarder på årsbasis. Men det endrer ikke selve strømprisen. Den fastsettes fortsatt på Nord Pool etter EUs markedsregler.  

Strømstøttepakken til næringslivet er totalt på 3 milliarder kroner. Støtten gis bare til bedrifter som har strømutgifter som overstiger 3 % av omsetningen. Dessuten dekkes maksimum 25 % av de økte strømutgiftene og den kan heller ikke overstige 3,5 millioner kroner pr. foretak. Støtten, som forutsetter at bedriften/foretaket sender søknad, gjelder kun ut 2022. Den beskjedne strømstøttepakken begrenses av hva som er mulig i henhold til EUs regelverk. 

Det er en dramatisk situasjon for næringsliv og industri i Sør-Norge. Hadeland Glassverk, som har eksistert i over 200 år, er et eksempel på dette. Et annet eksempel er Rec Solar som produserer solceller for det grønne skiftet. 

Regjeringen setter sitt håp til at kraftbransjen på nyåret vil tilby fastpriskontrakter til næringslivet ned mot 70 øre/kWh. Kraftselgerne skal tilby avtaler på 3, 5 og 7 år og maksimalt ta 0,5 øre mer enn de betaler kraftprodusentene. 70 øre/kWh kan høres logisk ut siden det nå er en marginalskatt på 90 % for alt over 70 øre.   

Men dette vil ikke påvirke strømprisen på Nord Pool. EU opphever ikke prinsippet om at det er prisen på den siste kilowattimen i den frie markedsdannelsen som setter prisen på all strøm. Om så Norge skulle halvere sin gasspris, ville det ikke hjelpe på det dysfunksjonelle strømmarkedet i EU.  

Kontrollen over krafta og strømprisen er essensielt viktig både for husholdninger og næringsliv. De høye strømprisene får dessuten store konsekvenser for kommuner i Sør-Norge, og undergraver frivilligheten innenfor idrett. Det er så viktig at det må avgjøres av politiske valg i Stortinget og ikke overlates til markedskreftene i skyggen av EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

17. nov. 2022

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 3. Vitner i Borgarting lagmannsrett, 2. november 2022

03. nov. 2022

På dag 3 var tiden kommet for partsrepresentantenes forklaringer, samt partenes vitner. Forklaringene viste en sprikende virkelighetsforståelse.