Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Det er kontrollen med våre naturressurser som har skapt det Norge vi har i dag. Vi trenger rimelig kraft for varme i våre husholdninger. Vi trenger tilgang på rimelig og sikker forsyning av kraft for alt næringsliv. Det gjelder ikke minst for vår industri som er bygd på dette naturgitte fortrinnet og for oppbygging av den nye grønne industrien som skal avløse oljeindustrien. Energieffektivisering skal sikre at norske klimautslipp kuttes. Dette er ikke mulig innenfor EUs energiunion og EUs energibyrå ACER.  

Norge har innført subsidiering av strømprisen til husholdninger der 90 % av strømpris over 70 øre/kWh dekkes i vinterhalvåret. Over 40 milliarder på årsbasis. Men det endrer ikke selve strømprisen. Den fastsettes fortsatt på Nord Pool etter EUs markedsregler.  

Strømstøttepakken til næringslivet er totalt på 3 milliarder kroner. Støtten gis bare til bedrifter som har strømutgifter som overstiger 3 % av omsetningen. Dessuten dekkes maksimum 25 % av de økte strømutgiftene og den kan heller ikke overstige 3,5 millioner kroner pr. foretak. Støtten, som forutsetter at bedriften/foretaket sender søknad, gjelder kun ut 2022. Den beskjedne strømstøttepakken begrenses av hva som er mulig i henhold til EUs regelverk. 

Det er en dramatisk situasjon for næringsliv og industri i Sør-Norge. Hadeland Glassverk, som har eksistert i over 200 år, er et eksempel på dette. Et annet eksempel er Rec Solar som produserer solceller for det grønne skiftet. 

Regjeringen setter sitt håp til at kraftbransjen på nyåret vil tilby fastpriskontrakter til næringslivet ned mot 70 øre/kWh. Kraftselgerne skal tilby avtaler på 3, 5 og 7 år og maksimalt ta 0,5 øre mer enn de betaler kraftprodusentene. 70 øre/kWh kan høres logisk ut siden det nå er en marginalskatt på 90 % for alt over 70 øre.   

Men dette vil ikke påvirke strømprisen på Nord Pool. EU opphever ikke prinsippet om at det er prisen på den siste kilowattimen i den frie markedsdannelsen som setter prisen på all strøm. Om så Norge skulle halvere sin gasspris, ville det ikke hjelpe på det dysfunksjonelle strømmarkedet i EU.  

Kontrollen over krafta og strømprisen er essensielt viktig både for husholdninger og næringsliv. De høye strømprisene får dessuten store konsekvenser for kommuner i Sør-Norge, og undergraver frivilligheten innenfor idrett. Det er så viktig at det må avgjøres av politiske valg i Stortinget og ikke overlates til markedskreftene i skyggen av EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.