Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Det er kontrollen med våre naturressurser som har skapt det Norge vi har i dag. Vi trenger rimelig kraft for varme i våre husholdninger. Vi trenger tilgang på rimelig og sikker forsyning av kraft for alt næringsliv. Det gjelder ikke minst for vår industri som er bygd på dette naturgitte fortrinnet og for oppbygging av den nye grønne industrien som skal avløse oljeindustrien. Energieffektivisering skal sikre at norske klimautslipp kuttes. Dette er ikke mulig innenfor EUs energiunion og EUs energibyrå ACER.  

Norge har innført subsidiering av strømprisen til husholdninger der 90 % av strømpris over 70 øre/kWh dekkes i vinterhalvåret. Over 40 milliarder på årsbasis. Men det endrer ikke selve strømprisen. Den fastsettes fortsatt på Nord Pool etter EUs markedsregler.  

Strømstøttepakken til næringslivet er totalt på 3 milliarder kroner. Støtten gis bare til bedrifter som har strømutgifter som overstiger 3 % av omsetningen. Dessuten dekkes maksimum 25 % av de økte strømutgiftene og den kan heller ikke overstige 3,5 millioner kroner pr. foretak. Støtten, som forutsetter at bedriften/foretaket sender søknad, gjelder kun ut 2022. Den beskjedne strømstøttepakken begrenses av hva som er mulig i henhold til EUs regelverk. 

Det er en dramatisk situasjon for næringsliv og industri i Sør-Norge. Hadeland Glassverk, som har eksistert i over 200 år, er et eksempel på dette. Et annet eksempel er Rec Solar som produserer solceller for det grønne skiftet. 

Regjeringen setter sitt håp til at kraftbransjen på nyåret vil tilby fastpriskontrakter til næringslivet ned mot 70 øre/kWh. Kraftselgerne skal tilby avtaler på 3, 5 og 7 år og maksimalt ta 0,5 øre mer enn de betaler kraftprodusentene. 70 øre/kWh kan høres logisk ut siden det nå er en marginalskatt på 90 % for alt over 70 øre.   

Men dette vil ikke påvirke strømprisen på Nord Pool. EU opphever ikke prinsippet om at det er prisen på den siste kilowattimen i den frie markedsdannelsen som setter prisen på all strøm. Om så Norge skulle halvere sin gasspris, ville det ikke hjelpe på det dysfunksjonelle strømmarkedet i EU.  

Kontrollen over krafta og strømprisen er essensielt viktig både for husholdninger og næringsliv. De høye strømprisene får dessuten store konsekvenser for kommuner i Sør-Norge, og undergraver frivilligheten innenfor idrett. Det er så viktig at det må avgjøres av politiske valg i Stortinget og ikke overlates til markedskreftene i skyggen av EUs energiunion og EUs energibyrå ACER. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

02. nov. 2023

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.