Olje- og energiminister Tina Bru.

Tina Bru kan ikke gjøre noe med strømprisen

En minister som intet kan gjøre med den skyhøye strømprisen så lenge vi er en del av EUs energiunion og  ACER passer på.

Heller ikke Tina Bru kommer unna at utenlandskablene fører til økt strømpris. Men hun mener tørt vær og lav magasinfylling er viktigere.

Sannheten er at 2021 startet med magasinfylling langt over normalen. Hele 10 %. Så ble det eksportert til rekordhøy strømpris i EU gjennom kablene. Til og med i rekordkalde januar eksporterte Norge 1,9 milliarder kilowattimer netto. Likevel var det normal magasinfylling helt til sankthans.

Det er helt sant at juli og august var tørre. Men likevel fortsatte eksporten. Hele 3 milliarder kilowattimer på to tørre måneder. Med utenlandskabler som verktøy forbereder kraftbransjen enda høyere strømpriser til vinteren.

FrP vil fjerne el-avgifta på 16,5 øre/kWh. Andre vil øke bostøtten. Ingen ting av dette hjelper for industrien vår som betaler et halvt øre i el-avgift og slett ikke oppfyller krav til bostøtte. Verken bostøtte eller el-avgift går til roten av problemet. At strømprisen truer både den grønne omstillinga og varmen i de tusen hjem. At kraftbransjen kan trekke inn milliarder uten et øre i ekstra kostnad.

Et sjølstendig land ville strupet eksporten når magasinfyllinga nærmet seg normalen ved sankthans og meteorologene meldte tørt vær. Men 22. mars 2018 ble Norge en del av EUs energiunion og med ACER til å passe  på. Både Tina Bru og en ny olje og energiminister fra de rødgrønne står uten verktøy.

Stort bilde i toppen: Olje- og energiminister Tina Bru. (Foto: Norsk olje og gass)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kampen om ACER

01. des. 2021

De ekstreme strømprisene er en følge at en politikk hvor markedet bestemmer og hvor utenlandskabler bidrar til å nivellere prisdannelsen og frata norske forbrukere og norsk industri den fordelen det har vært med billig strøm i Norge.

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Redusert nettleie? Det var før, det.

18. nov. 2021

Det norske underbruket av ACER godkjenner en beregningsmåte som innebærer at flaskehalsinntektene slett ikke reduserer nettleia. I stedet forsvinner inntektene i det store investeringssluket til Statnett.

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Acer-frontene skjerpes 

15. nov. 2021

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

EØS-mesterskap i inkonsekvens

08. nov. 2021

Hvorfor håner og nedsnakker EØS-tilhengere en avtale som de mener Norge ikke kan klare seg foruten?

Kortslutter kraftkontrollen

08. nov. 2021

Når uavhengighet er definert som fraværet av politiske styringsmuligheter.

UNDERGRAVING, ACER-RETTSSAK OG GRUNNLOVSDOMSTOL

07. nov. 2021

Sist fredag ble ACER-rettssaken avsluttet i Oslo Tingrett. Nei til EU mener stortingsvedtaket fra 2018 om tilslutning til EUs energibyrå ACER, var ulovlig, og har saksøkt Staten. Grunnlovens paragraf 115 står sentralt. Den åpner for at Stortinget med 3/4 flertall kan overdra noen av statens oppgaver til en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet.

– Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer overfor regjering og storting

04. nov. 2021

En rekke vitner har belyst ACER-saken. - I ACER-saken står vi overfor en myndighetsoverføring som er langt mer enn «lite inngripende», og dermed krever kvalifisert flertall etter Grunnlovens § 115, påpekte Nei til EU-leder Roy Pedersen for retten.

Kypros inn i energiunionen

02. nov. 2021

Som siste land i EU blir Kypros snart kobla til det europeiske strømnettet. Dermed blir det slutt på det EU kaller øyas energimessige isolasjon – samtidig som Tyrkia får et aldri så lite støt.

- Konsekvensene av ACER har blitt undervurdert

01. nov. 2021

- ACER-saken berører helt grunnleggende samfunnsmessige interesser - vår energiforsyning - og kan være av svært stor betydning for både befolkning og næringsliv, anførte Nei til EUs advokater når rettssaken startet i Oslo tingrett.