Trondheimskonferansen vil enstemmig ut av EØS

Trondheimsresolusjonen som ble vedtatt enstemmig på Trondheimskonferansen har et kapittel som konkluderer med ut av EØS.

Her slås det fast at «Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å videreføre Ut av EØS–kampanjen i fagbevegelsen».

Les vedtaket om EØS under.

  • Nei til EU-leder Kathrine Kleveland holdt innlegg på konferansen. Les innlegget her
  • Fredag før oppstart av konferansen holdt faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU et formøte om EØS-avtalen.

Fra Trondheimsresolusjonen 2019:

EØS og fagbevegelsen

Tariffnemda vedtok høsten 2018 i «Verftssaken» at arbeidskraftkjøperne ikke må betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidere som reiser til Norge for å jobbe. Målet er å gjøre utenlandsk arbeidskraft billigere. Norsk Industri bruker EØS-avtalen i en beinhard interessekamp mot Fellesforbundets medlemmer. Etter at norsk Høyesterett i 2013 avviste arbeidskraftkjøpernes krav, kom EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA dem til unnsetning. Tariffnemda rettet seg etter ESA, som grep inn i norske tariff-forhold på oppfordring fra NHO, og fikk forrang foran Høyesteretts konklusjoner.

Forutsetningen for LOs støtte til EØS, er at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning skal ha forrang foran EØS, jfr. LO-kongressen 2017 som krevde: ”at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. LO vil kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven.»

EØS er ikke klassekompromiss. EØS angriper demokratiet og er nå langt fra det folk ble forespeilt i 1992.

Tariffnemdas vedtak i «Verftssaken» viser at EØS er for eierklassen. Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale vil ikke EU direktiv om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer lenger være gjeldende. Da står Norge fritt til å kreve at reise, kost og losji skal gjelde for alle, og fritt til å kreve at tariffavtaler skal være et krav v/ offentlige anskaffelser. Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å videreføre Ut av EØS–kampanjen i fagbevegelsen.

Stort bilde i toppen: Alle på konferansen fikk t-skjorter med budskapet «Stopp EUs jernbanepakke IV»

Video fra Trondheimskonferansen:

reLATERT

Se alle arrangementer

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.