Trondheimskonferansen vil enstemmig ut av EØS

Trondheimsresolusjonen som ble vedtatt enstemmig på Trondheimskonferansen har et kapittel som konkluderer med ut av EØS.

Her slås det fast at «Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å videreføre Ut av EØS–kampanjen i fagbevegelsen».

Les vedtaket om EØS under.

  • Nei til EU-leder Kathrine Kleveland holdt innlegg på konferansen. Les innlegget her
  • Fredag før oppstart av konferansen holdt faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU et formøte om EØS-avtalen.

Fra Trondheimsresolusjonen 2019:

EØS og fagbevegelsen

Tariffnemda vedtok høsten 2018 i «Verftssaken» at arbeidskraftkjøperne ikke må betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidere som reiser til Norge for å jobbe. Målet er å gjøre utenlandsk arbeidskraft billigere. Norsk Industri bruker EØS-avtalen i en beinhard interessekamp mot Fellesforbundets medlemmer. Etter at norsk Høyesterett i 2013 avviste arbeidskraftkjøpernes krav, kom EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA dem til unnsetning. Tariffnemda rettet seg etter ESA, som grep inn i norske tariff-forhold på oppfordring fra NHO, og fikk forrang foran Høyesteretts konklusjoner.

Forutsetningen for LOs støtte til EØS, er at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning skal ha forrang foran EØS, jfr. LO-kongressen 2017 som krevde: ”at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. LO vil kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven.»

EØS er ikke klassekompromiss. EØS angriper demokratiet og er nå langt fra det folk ble forespeilt i 1992.

Tariffnemdas vedtak i «Verftssaken» viser at EØS er for eierklassen. Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale vil ikke EU direktiv om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer lenger være gjeldende. Da står Norge fritt til å kreve at reise, kost og losji skal gjelde for alle, og fritt til å kreve at tariffavtaler skal være et krav v/ offentlige anskaffelser. Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å videreføre Ut av EØS–kampanjen i fagbevegelsen.

Stort bilde i toppen: Alle på konferansen fikk t-skjorter med budskapet «Stopp EUs jernbanepakke IV»

Video fra Trondheimskonferansen:

reLATERT

Se alle arrangementer

«Proaktiv» meldeplikt til ESA gjør demokratiet til en parodi

21. feb. 2019

EU forbereder et nytt direktiv som presiserer hvordan Tjenestedirektivet skal håndheves. Norge og de andre EFTA-statene i EØS legger seg ikke bare flate – de ber om forhåndssensur fra ESA før nye nasjonale reguleringer kommer opp til vedtak.

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

ELAstikk eller tvangstrøye for arbeidslivet?

16. feb. 2019

Europabevegelsen og Fredrik Mellem omfavner kritikkløst ethvert initiativ som har EU-stempel. Det bør ikke overraske noen.

EØS-debatt i Dagsnytt 18

15. feb. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland debatterte EØS-avtalen i Dagsnytt 18 12. februar. Motdebattant var Steinar Juel fra Civita.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Klart vi kan handle med EU uten EØS

08. feb. 2019

Handelstall og WTO-regler tilbakeviser skremselsargumentene for EØS-avtalen.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.

– Nødvendig med mer kunnskap om EØS-alternativ

05. feb. 2019

– Nei til EU mener det er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa, sa Kathrine Kleveland under høringen om EØS-utredning på Stortinget 4. februar.