Trondheimskonferansen vil enstemmig ut av EØS

Trondheimsresolusjonen som ble vedtatt enstemmig på Trondheimskonferansen har et kapittel som konkluderer med ut av EØS.

Her slås det fast at «Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å videreføre Ut av EØS–kampanjen i fagbevegelsen».

Les vedtaket om EØS under.

  • Nei til EU-leder Kathrine Kleveland holdt innlegg på konferansen. Les innlegget her
  • Fredag før oppstart av konferansen holdt faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU et formøte om EØS-avtalen.

Fra Trondheimsresolusjonen 2019:

EØS og fagbevegelsen

Tariffnemda vedtok høsten 2018 i «Verftssaken» at arbeidskraftkjøperne ikke må betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidere som reiser til Norge for å jobbe. Målet er å gjøre utenlandsk arbeidskraft billigere. Norsk Industri bruker EØS-avtalen i en beinhard interessekamp mot Fellesforbundets medlemmer. Etter at norsk Høyesterett i 2013 avviste arbeidskraftkjøpernes krav, kom EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA dem til unnsetning. Tariffnemda rettet seg etter ESA, som grep inn i norske tariff-forhold på oppfordring fra NHO, og fikk forrang foran Høyesteretts konklusjoner.

Forutsetningen for LOs støtte til EØS, er at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning skal ha forrang foran EØS, jfr. LO-kongressen 2017 som krevde: ”at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. LO vil kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven.»

EØS er ikke klassekompromiss. EØS angriper demokratiet og er nå langt fra det folk ble forespeilt i 1992.

Tariffnemdas vedtak i «Verftssaken» viser at EØS er for eierklassen. Erstattes EØS-avtalen med en handelsavtale vil ikke EU direktiv om utstasjonering, tjenester og vikarbyråer lenger være gjeldende. Da står Norge fritt til å kreve at reise, kost og losji skal gjelde for alle, og fritt til å kreve at tariffavtaler skal være et krav v/ offentlige anskaffelser. Trondheimskonferansen 2019 oppfordrer til å videreføre Ut av EØS–kampanjen i fagbevegelsen.

Stort bilde i toppen: Alle på konferansen fikk t-skjorter med budskapet «Stopp EUs jernbanepakke IV»

Video fra Trondheimskonferansen:

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

08. april 2019

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.

Norsk politikk må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser

08. april 2019

Artikkel 19 i EØS-avtalen omhandler handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom artikkel 19 og til ordinær toll.