Uka som gikk: Nei til jernbanediktat fra EU

Regjeringen vil la EU ta kontroll over norsk jernbane og sikkerheten på skinnene. Islendingene mobiliserer mot EU-styring av energien. Portugal trosset EUs råd og skapte økonomisk framgang.

Regjeringa ønsker å legge norsk persontransport og jernbanesikkerhet inn under EUs regelverk og myndighet gjennom EØS-avtalen. EUs fjerde jernbanepakke begrenser vår rett til å styre norsk jernbanepolitikk og til å stille høye nasjonale sikkerhetskrav.

I dag er det Togframføringsforskriften som regulerer bemanning og oppgaver. I juni 2019 blir forskriften erstattet av EU-regler som henger sammen med EUs fjerde jernbanepakke. Da får togoperatørene større frihet til å bestemme selv hvordan regelverket skal oppfylles.

- Det synest som det no er i ferd med å spreie seg ein panikk blant EU-EØS-tilhengjarane. Presset mot EØS-avtalen aukar i styrke, skriver Olav Flaate i Folkebladet.

- Hvorfor var det nødvendig med så mye diplomati for å unngå ståltoll dersom dette var avklart i EØS-avtalen? skriver Kathrine Kleveland i Nationen. Nei til EU mener det er naturlig å se på EUs egen begrunnelse og EUs egeninteresse for å finne forklaringen på at EU har snudd om ståltoll. Det er kunstig å prøve å gjøre dette til et argument for EØS-avtalen.

- Sosial dumping og arbeidskriminalitet er et stort samfunnsproblem. Flere fagforeninger har derfor krevd regulering av arbeidsinnvandring. Sosial dumping må stanses på grensa, skriver Boye Ullmann.

EU-byråer: ACER og arbeidsliv

Grasrota i Selvstendighetspartiet, Islands største parti og Høyres søsterparti, mobiliserer kraftig mot ACER. På et folkemøte før helgen samlet flere lokallag seg om en resolusjon som krever at regjeringspartiet sier nei til EUs energibyrå.

Parat24 skriver om EUs forslag om et eget Arbeidslivsbyrå: – Det er i beste fall naivt å tro at et eget EU-byrå, som ikke bryr seg om annet enn EU-rettens minimumsbestemmelser, skal bli et bolverk mot sosial dumping, påpeker Kathrine Kleveland.

Brexit: - Norsk løsning er ydmykende

Avgått britisk utenriksminister Boris Johnson har ikke sansen for EØS. Johnson skriver at statsminister Theresa Mays brexit-plan betyr «katastrofe», men advarer mot at en «norsk eller EØS-løsning» er enda mer ydmykende. Han mener det ikke er for sent å berge brexit og utfordrer May.

EUs sjefforhandler Michel Barnier er villig til å la brexit-forhandlingene pågå fram til midten av november, noe som betyr en forlengelse på nesten en måned.

Arbeiderklassen stemte i stor grad for brexit. - Det er gjort mye ut av at det var mange eldre, hvite middelklassefolk som stemte for leave. Men hvis man deler inn klasser, ser man at de to nederste klassene også hadde et klart brexit-flertall, sier den lokale LO-lederen Bob Jeffery.

Audun Tjomsland skriver om maktkampen rundt brexit, og mener at "foreløpig er en «norsk» eller «kanadisk» løsning det mest aktuelle for Storbritannia".

Stortingsrepresentant (Ap) og tidligere leder av Europabevegelsen Svein Roald Hansen går noen hakk videre og hevder brexit viser at "EØS er best". Det er vel delte meninger om akkurat det.

Nei til EU bidrar i et nytt engelsk debatthefte om betydningen av brexit. - Her i Norge kan vi få til noe som er mye bedre enn EØS-avtalen. Det kan dere briter også når dere forlater EU, skriver Kathrine Kleveland i innlegget gjengitt hos ConservativeHome.

Kameraderi i kommisjonen

Det har kommet sterke beskyldninger om kameraderi ved tilsettelsen av Martin Selmayr som kommisjonspresident Jean-Claude Junckers høyre hånd. Nå sier EUs egen ombudskvinne rett ut at tilsettelsen var feilbehandling og en trussel mot folks tillit til EU. Sistnevnte er vel allerede nokså loslitt.

EU-kommisjonen forlenger fiskeriavtalen med Marokko selv om EU-domstolen tre ganger har slått fast at avtalen er ulovlig fordi den omfatter områder utenfor Vestsahara. EU svekker dermed FNs arbeid for fred i Vestsahara.

Mer enn 1.600 personer har omkommet eller forsvunnet i sine forsøk på å nå Europa via Middelhavet i 2018, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Mens antall personer som kommer til Europa går ned, går andelen som dør på veien, kraftig opp.

Til slutt: Det nytter å gjøre noe annet enn EUs oppskrift

Finanskrisen rammet Portugal så hardt at landet måtte ha nødlån. EU satte strenge sparekrav, men for tre år siden nektet Portugal å følge kravene. Nå har landet høyere sysselsetting enn det hadde før krisen inntraff. (Saken krever innlogging.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Transfer of authority to EU agencies violates the Constitution and the EEA Agreement

15. nov. 2018

Statement from the No to EU Congress 2018: The EU is expanding based on expert leverage and complex procedures in order to circumvent the rule of law and national control mechanisms.

Er bankinnskuddene dine trygge?

14. nov. 2018

Fjorårets mottager av Dag Seierstad-stipendet, Thomas Bæk Jahreie, skriver om sin masteroppgave om EUs innskuddsgaranti og hva en norsk tilpasning betyr. Nå kan du søke på årets stipend!

Myndighetsoverføring til EU-byråer bryter med Grunnloven og EØS-avtalen

14. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: EU bygges på en grunnmur av ekspertmakt og innfløkte prosedyreregler for å omgå folkestyret og nasjonalstatenes alminnelige kontrollmekanismer.

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Nei til EUs landsmøte: – Grunnlaget for EØS-avtalen er i ferd med å briste

11. nov. 2018

Nyheten om at Fellesforbundets største avdeling nå går mot EØS-avtalen vil skape en helt ny bevegelse i EØS-debatten og landsmøtet gav en tydelig marsjordre om å styrke og videreutvikle samarbeidet med fagbevegelsen i Norge og Europa.

– Fly kan ikkje lande i Storbritannia etter brexit

10. nov. 2018

EU-tilhengarane skremmer med at fly ikkje får lande, folk vil ikkje få medisin og unge vil ikkje få reise, fortel Kate Hoey frå Labour Leave.

– Regjeringa må ikkje skubbe EØS-avtalen framfor seg!

10. nov. 2018

– Fagforbundet arbeider for å ivareta og styrke eit godt arbeidsliv. Vi arbeider mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa Ingrid Buset frå Fagforbundet i si helsing til Nei til EU sitt landsmøte.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

Kathrine Kleveland: – Nå har KrF muligheten til å sikre norsk suverenitet

09. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 er nå i gang og leder Kathrine Kleveland stiller krav til KrF i regjeringsforhandlingene.

Kathrine Klevelands ledertale

09. nov. 2018

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands tale ved åpningen av landsmøtet i Sarpsborg 9. november 2018.

- EØS har gitt uventede virkninger

09. nov. 2018

- Det er helt opplagt at SFO kan bli skattelagt. Det finnes nærliggende private tilbud, SFO er ikke obligatorisk og det er høy egenbetaling. ESA har sagt at dette skal gå fri, men det tror jeg er fordi de sitter der nede i Brussel og ikke aner hvordan SFO drives, sier LOs tidligere sjeføkonom Stein Reegård.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.