Snøhvit og de sju dvergene.

Uka som gikk: Snøhvit energi og Aps sju små dverger

Ap håper at sju små dverger kan redde snøhvit norsk energi uten å utfordre den onde stemora. EU-sjef Jean-Claude Juncker liker også eventyr. Han har vekket sin Tornerose opp fra søvnen.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har nylig satt opp ei liste med sju «forutsetninger som må innfris før Arbeiderpartiet tar endelig stilling til EUs tredje energimarkedspakke». 

Avklaringene Arbeiderpartiet etterlyser, kan bare sikres ved at flertallet på Stortinget reserverer seg mot de rettsaktene som åpner for en rettstilstand som rammer det vi vil trygge, skriver Dag Seierstad.

De sju forutsetningene minner mest om sju små dverger som ikke utfordrer kjempen i Brussel i nevneverdig grad. Det neste blir vel at Ap trekker inn Snøhvit-feltet for å forklare gassforordningens fortreffelighet?

Å stille krav til regjeringa, og ikke til EU, virker i alle fall temmelig meningsløst.

– Korleis EU-samarbeidet på energiområdet utviklar seg til neste år eller i 2025, det kan ikkje Solberg-regjeringa gjere noko med, altså. Det er så enkelt som det, seier professor i offentlig rett, Eivind Smith til Klassekampen.

– Historien har lært oss at vi må være ytterst forsiktige med å stole blindt på de såkalte garantiene fra EU og EU-tilhengerne på Stortinget, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Eva Nordlund i Nationen lurer på hva det er Ap ikke forstår i proposisjonsteksten fra regjeringa, mens El og IT-forbundet skriver i et svar til energiminister Søviknes at det er på tide å slå av autopiloten i EU-spørsmål. Også den største avdelinga i Fellesforbundet krever nå Acer-veto.

Til vurdering…

Denne uka var det ventet en ny vurdering fra Lovavdelinga etter at regjeringa ble pressa til å be den vurdere på nytt hvorvidt «ESAs vedtakskompetanse sett i sammenheng med kravet om den norske reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin uavhengighet innebærer myndighetsoverføring i grunnlovens forstand».

Regjeringen har opprettet en egen Reguleringsmyndighet for energi (RME) innenfor Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). RME skal motta instrukser fra ACER og EU gjennom overvåkingsorganet ESA hvis Stortinget godtar EUs tredje energimarkedspakke og ACER-forordningen.

Teksten fortsetter under bildet

rme-nve-gjoekunge
Har NVE fått en gjøkunge i reiret sitt? Illustrasjon: Nei til EU | EF/JRS

Vurderinga er ikke kjent når dette skrives. Men sjøl vi som ikke er jurister finner det oppsiktsvekkende at en regjering ønsker å lovfeste at den ikke skal få lov til å utøve sin myndighet som regjering. Det står det nemlig i proposisjonen.

«Departementet foreslår at det lovfestes i energiloven § 2-3 at reguleringsmyndigheten ikke kan instrueres i utførelsen av regulatoroppgaver.»

Også i Danmark er det voksende uro over EU-planene for energiunion. Skal EU i framtida bestemme hvor og fra hvem Danmark skal kjøpe gassen de trenger? Eller om de får lov til å være transittland for russisk (eller norsk) gass?

Uttalelser strømmer på

Vi har fått et luksusproblem: Det renner inn med vedtak mot Acer fra kommunestyrer, partilag og foreninger. Vi prøver så godt vi kan å henge med ved å legge ut vedtaka på vår oversiktsside, men vi ligger nok stadig på etterskudd!

Fagbevegelse under press

«Mobilitetspakken» fra EU vil rasere den norske transport- og turbussbransjen, frykter transportarbeiderne. For første gang kan ordinær rutetrafikk med buss få konkurranse fra utenlandske selskaper, og det på særdeles ulike vilkår. Transportarbeiderne krever at handlingsrommet i EØS må brukes til å si nei.

Fellesforbundet og Norsk Industri presses til å utarbeide «alternative formuleringer til reise-, kost- og losjibestemmelser i tariffavtalene». Hvorfor? For å tilfredsstille ESA og EUs utstasjoneringsdirektiv. Hva og hvordan tariffavtalen skal omskrives avhenger hva EU lander på i sin revisjon av direktivet. Hva skjedde med den frie forhandlingsretten?

Våpenindustri og PESCO

Norsk våpenindustri er visstnok bekymret for å bli «stengt ute» fra det militære opprustningsprosjektet til en union vi faktisk ikke er medlem av. Utenriksminister Søreide vil gjerne ha Norge med, men medgir at det slett ikke er «dramatisk» om Norge står utenfor, ifølge Aftenposten.

Det skulle bare mangle. EØS-avtalen omfatter ikke utenriks- og sikkerhetspolitikk.

EU-kommisjonen skryter på twitter av at de har vekket sin Tornerose opp fra søvnen. Tornerose er EUs forunderlige kjælenavn på militærunionen, som er alt annet enn vakker.

Det irske parlamentet Daíl vedtok før jul å hekte landet på Pesco, prosjektet som skal samle EU-troppene i en militær union. Men motstanden i det tradisjonelt alliansefrie Irland er stor og voksende, også i nasjonalforsamlinga. Les mer på sidene til den danske Folkebevægelsen mod EU.

Brexit-prosessen

– Hvis ikke EU og Norge er forsiktige med å svartmale britene i Brexit-forhandlingene, vil de skyve britene fra seg. Ikke forvent at Storbritannia finner seg i å bli ydmyket og angrepet igjen og igjen, sier britisk forsker til Dagbladet.

EU-president Donald Tusk tror ikke EU kan vente med samtaler om en handelsavtale til britene har fått klarhet i hva de vil. Statsminister Theresa May har samlet det såkalte krigsrådet for brexit for å stake ut kursen videre.

Et nytt britisk parti er stiftet. Formålet er å omgjøre folkets ja til å forlate EU, siden begge de to store partiene har forpliktet seg til å respektere folkeviljen. 'Renew' henter direkte inspirasjon fra den ekstremt EU-vennlige president Macron og hans bevegelse 'La République En Marche!'

Medieoppmerksomheten partiet ble til del ser ut til å være omvendt proporsjonal med gjennomslagskrafta. Bilder fra stiftelsesmøtet viste en glissen sal.

Ny ledelse i Ungdom mot EU

Ungdom mot EU har holdt landsmøte og valgt ny leder og nytt sentralstyre. Som ny leder ble Eirik Fenstad Thorbjørnsen valgt. Han etterfølger Syver Zachariassen som har ledet UmEU de siste to åra. Les mer om medlemmene i det nye sentralstyret.

Det er årsmøtetider i våre lokal- og fylkeslag som fatter mange gode vedtak og uttalelser. Det vil ta stor plass å dekke dem alle. For å lese mer om aktiviteten i de forskjellige fylkene, se våre fylkessider.

Stort bilde i toppen: Snøhvit og de sju dvergene. (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Euro skaper uro

09. nov. 2023

Dyrtida slår kraftig inn i europeiske husstander. Dette merkes også i Norge. I tillegg til høye priser på energi og mat kommer hyppige renteøkninger. Mye av prisveksten er importert. Ville det hjelpe å bytte ut krona med euroen?

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Uvisst om utvidelse av unionen

08. nov. 2023

Sverige og Finland brukte fem år på prosessen med å bli EU-medlem, og ingen har gjort det raskere. Tyrkia har vært kandidatland i snart 25 år. Hva er utsiktene for et snarlig EU-medlemskap for Ukraina?

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?