Ut av EØS-labyrinten?

I EØS-debatten snakkes det vidløftig om handlingsrommet, men et annet bilde er mer beskrivende: EØS-avtalen som en labyrint der korridorene trekker seg sammen og utgangene blir færre og færre.

Er EØS-avtalen et «viktig vern» for arbeidstagerne mot borgerlige regjeringer? LO-advokatene Herdis Helle og Atle S. Johansen hevder det i sitt svarinnlegg i Klassekampen 7. oktober.

For det første: Det er ikke spesielt ambisiøst å skulle basere seg på EUs harmonisering som bunnplanke. EUs regler for arbeidslivet kan nok gi bedre rettigheter i enkelte medlemsland, men det er i liten grad tilfellet for Norge og Norden. Nå varsler den nye EU-kommisjonen at den vil innføre en europeisk minstelønn, som formodentlig skal overvåkes av arbeidsmyndigheten ELA. Er også dette et «vern» LO ønsker seg gjennom EØS?

For det andre: EØS-avtalen har vist seg å bryte med og undergrave bestemmelser i ILO-konvensjoner, det internasjonale regelverket som skal sikre arbeidstakerrettigheter. Med andre ord begrenser EØS-avtalen det vernet som arbeidstakere ellers ville ha hatt, og gjør det dermed enklere for en regjering som ønsker å svekke faglige rettigheter.

Helle og Johansen vil styrke EØS-arbeidet i departementene og gi Stortinget et bedre utredningsapparat for EØS-saker. Det er jo greit nok, men mer og tidlig informasjon har vært del av en rekke regjeringers erklærte EU/EØS-strategi uten at kritiske vurderinger har kommet bedre frem. Det som mangler er politisk vilje eller evne til å bruke vetoretten i EØS mot nye EU-regler som begrenser handlingsrommet, for eksempel mot tjenestedirektivet, vikarbyrådirektivet og EUs energipakke 3. 

Med Foodora-streiken friskt i minne er det tankevekkende hvordan plattformselskaper som Uber og Airbnb nå bruker EUs regelverk for det indre markedet til å presse tilbake reguleringer som er vedtatt på nasjonalt nivå eller i europeiske byer. De nasjonale og lokale reguleringene er ment å verne forbrukere og arbeidstakere, men selskapene trumfer gjennom sine interesser særlig gjennom praktiseringen av EUs netthandelsdirektiv og tjenestedirektivet. For eksempel gjør forbudet i tjenestedirektivet mot «kvantitative begrensninger» at selskapene kan kreve fjernet tiltak som vil regulere bruken av plattformene. Det er denne oppsmuldringen av mulighetene for regulering og kontroll som EØS-avtalen fører inn i norsk arbeidsliv.

I EØS-debatten snakkes det vidløftig om handlingsrommet, men et annet bilde er mer beskrivende: EØS-avtalen som en labyrint der korridorene trekker seg sammen og utgangene blir færre og færre.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 9. oktober under overskriften "EØS-labyrinten blir større og større".

 (Illustrasjonsfoto: Iuriis.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.