Vett 1-2008 - Myntunionen

Nytt nummer av Nei til EUs skrifteserie Vett: "Myntunionen – hva betyr euroen for økonomi, demokrati og sysselsetting?" Heftet er på 32 sider og kan bestilles for kun kr 20/stk (15/stk ved kjøp av ti eller flere). Bestilling: bestilling@neitileu.no.

Etter seks år med euro er det tid for å se på virkningene denne mynten har hatt på EU og euroområdet. Få deler av EU-systemet har møtt så sterk og bred motstand som pengeunionen ØMU. EU-innblandingen i landenes statsbudsjetter med krav om velferdskutt, den høye arbeidsledigheten, mangelen på innsyn og den politiske kastreringen som fjerner muligheten til å drive en tilpasset økonomisk politikk. Lista er lang, og kritikken har kommet fra både venstre- og høyresiden, økonomer og fagforeninger, studenter og statsledere.

Både Sverige og Danmark har avvist deltagelse i pengeunionen gjennom folkeavstemninger, men høsten 2007 ble det varslet nytt press på befolkningen i disse landene om å godta euroen. Også i Norge finnes det politikere som ivrer etter å bytte ut den norske krona.

Nei til EU ønsker med dette heftet å tydeliggjøre at ulempene med euro er klart større enn fordelene, og at motstanden mot pengeunionen innad i EU er velbegrunnet.

Heftet er redigert av Maria Walberg, nestleder i Nei til EU og masterstudent i samfunnsøkonomi, med artikler skrevet av økonomiprofessorene Carl-Erik Schulz og Arne Jon Isachsen samt de tidligere EU-parlamenterikerne Pernille Frahm og Sören Wibe.

Tegn abonnement på Nei til EUs skriftserie VETT: Send navn og adresse til bestilling@neitileu.no . Abonnementet er kostnadsfritt.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

Britene stemte for gjennomføring av brexit

13. des. 2019

Valget i Storbritannia ga et kraftfullt votum for å få brexit gjennomført i Storbritannia. Alt ligger nå til rette for at Storbritannia går ut av EU innen 31. januar.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Danske på jobb for Brexitpartiet i Strasbourg

25. okt. 2019

Internasjonalt utvalg i Nei til EU har vært på studietur til EU-parlamentet i Strasbourg. Der møtte vi en dansk EU-motstander som representerer Storbritannia i parlamentet.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.

Besøk av danske nei-venner

08. okt. 2019

Folkebevægelsen mod EU har i mange år vært nære allierte i kampen mot EU som union og mot konkrete konsekvenser av henholdsvis EU- og EØS-medlemskap.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.