Vi sto han av, og vi står på fortsatt

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Jeg sitter på ferja mellom Horten og Moss sist lørdag morgen og skriver dette. Jeg skal holde innlegg for Østfold Nei til EU sammen med blant annet Anne Enger, og i Råde viser det seg å vente oss et godt besøkt rådsmøte.

Nei til EU er fortsatt en levende organisasjon med aktive fylkeslag i alle fylker, mange lokallag og i fjor hadde vi medlemsvekst. De tre nordligste fylkene arrangerte en godt besøkt fiskerikonferanse i september. I november blir det tradisjonen tro kvinnekonferanse, i år med temaet Kvinners helse og velferd i Norge og EU, og besøk fra Danmark og Frankrike.

På den landbrukspolitiske konferanse vi arrangerte nylig for å markere 25-årsjubileet for nei-seieren i 1994, startet daværende leder i Norges Bondelag, Bjørn Iversen, med å si: Vi var klar over at ikke på noe område var EU-spørsmålet større enn for landbruket.

Et av de viktige spørsmålene som stadig ble gjentatt før folkeavstemningen i 1994 var: Skal landbruks- og miljøpolitikken bestemmes i Brussel eller på Stortinget? Norsk landbruk vet svaret i dag. Det har vært, og er, et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU.

Samtidig utfordres også landbruket av EØS-avtalen, på tross av at landbruket skulle stå utenfor avtalen. Importen av landbruksvarer har økt eksplosivt siden 1995, og det meste av importen, cirka to tredjedeler, kommer fra EU. I 2018 ble det importert jordbruksvarer for 66,5 mrd. kroner og eksporten var 11,2 mrd. Importen fra EU utgjør ca. 42,5 mrd. Eksporten til EU er ca. 7,5 mrd. Importen fra EU er tredoblet siden år 2000.

Dette er tall fra Stortingets utredningsseksjon som i det nye notatet om artikkel 19, «EØS-avtalen og handel med landbruksvarer mellom Norge og EU». Notatet slår fast at det har vært en ubalansert utvikling i handelen mellom Norge og EU.

Nei til EU mener situasjonen er uholdbar, og at liberaliseringen gjennom artikkel 19 må stanses og heller reverseres. Vi må enkelt sagt produsere mest mulig av egen mat, og unngå at maten reiser mer enn nødvendig.

Tross seieren for 25 år siden, knyttes Norge stadig nærmere EU via EØS-avtalen. Sist uke var det streik mot EUs fjerde jernbanepakke, som blant annet vil knytte Norge til evig anbudstvang.

Mens jeg satt på ferja og skrev, gikk diskusjonen friskt på Fellesforbundets landsmøte. Sosial dumping, bemanningsbransje, industriarbeidsplasser og transport er utfordret sterkt av EØS-avtalen. Når jeg sender dette tirsdag kveld, vet jeg fortsatt ikke hvordan avstemningen om EØS går.

I en samtale med fagforeningsmannen Terje Kollbotn fra Odda nylig fortalte han levende om 1. mai i 1994 da Nei-generalen Kristen Nygård talte i Odda. Bønder og arbeidere sto sammen dette året, mens Kristen Nygård sto på talerstolen sammen med dikteren Edvard Hoem. 

 Og kjerneargumentene mot EU-medlemskap i fra 1994, ja til folkestyre – nei til union, ja til solidaritet – nei til union og ja til miljø – nei til union, holder fortsatt.

På Østfold Nei til EUs møte på Bøndenes Hus i Råde sist lørdag, snakket Anne Enger om nei-kampen i -94 som en bred allianse med stor toleranse. Hun minte også om diktet «Annerledeslandet» av Rolf Jacobsen som avsluttes slik

«Men det ligger der enda, Digernorge,
sjøvasket og tungt, med travelhet, regntåker og tinder.
Søker du opp til dem – til utsynet og himmellyset
så ikke bli deroppe, eller drøm deg bort
for vi venter på nevene dine, og godviljen.
Det er en tid av nød og vi er en del av verden.
Men fra et anderledes land
som ingen herremenn riktig har fått has på.
Så bukker vi ikke så dypt som naboene,
det er for bratt her.»

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning. Jeg er glad jeg ikke står alene. I Nei til EU er jeg glad for medlemmer og tillitsvalgte, og ikke minst er jeg takknemlig for at et klart flertall i det norske folk fortsatt er tydelig på at EU-medlemskap ikke er aktuelt.

Kommentaren har stått på trykk i Nationen. 

Stort bilde i toppen: Fra den store demonstrasjonen «Vi står han av» i Tromsø 16. november 1994. Norges Fiskarlag mobiliserte fiskebåter pyntet med Nei til EU-banner. Foto: Karl-Sverre Holdal

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.