Vi sto han av, og vi står på fortsatt

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Jeg sitter på ferja mellom Horten og Moss sist lørdag morgen og skriver dette. Jeg skal holde innlegg for Østfold Nei til EU sammen med blant annet Anne Enger, og i Råde viser det seg å vente oss et godt besøkt rådsmøte.

Nei til EU er fortsatt en levende organisasjon med aktive fylkeslag i alle fylker, mange lokallag og i fjor hadde vi medlemsvekst. De tre nordligste fylkene arrangerte en godt besøkt fiskerikonferanse i september. I november blir det tradisjonen tro kvinnekonferanse, i år med temaet Kvinners helse og velferd i Norge og EU, og besøk fra Danmark og Frankrike.

På den landbrukspolitiske konferanse vi arrangerte nylig for å markere 25-årsjubileet for nei-seieren i 1994, startet daværende leder i Norges Bondelag, Bjørn Iversen, med å si: Vi var klar over at ikke på noe område var EU-spørsmålet større enn for landbruket.

Et av de viktige spørsmålene som stadig ble gjentatt før folkeavstemningen i 1994 var: Skal landbruks- og miljøpolitikken bestemmes i Brussel eller på Stortinget? Norsk landbruk vet svaret i dag. Det har vært, og er, et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU.

Samtidig utfordres også landbruket av EØS-avtalen, på tross av at landbruket skulle stå utenfor avtalen. Importen av landbruksvarer har økt eksplosivt siden 1995, og det meste av importen, cirka to tredjedeler, kommer fra EU. I 2018 ble det importert jordbruksvarer for 66,5 mrd. kroner og eksporten var 11,2 mrd. Importen fra EU utgjør ca. 42,5 mrd. Eksporten til EU er ca. 7,5 mrd. Importen fra EU er tredoblet siden år 2000.

Dette er tall fra Stortingets utredningsseksjon som i det nye notatet om artikkel 19, «EØS-avtalen og handel med landbruksvarer mellom Norge og EU». Notatet slår fast at det har vært en ubalansert utvikling i handelen mellom Norge og EU.

Nei til EU mener situasjonen er uholdbar, og at liberaliseringen gjennom artikkel 19 må stanses og heller reverseres. Vi må enkelt sagt produsere mest mulig av egen mat, og unngå at maten reiser mer enn nødvendig.

Tross seieren for 25 år siden, knyttes Norge stadig nærmere EU via EØS-avtalen. Sist uke var det streik mot EUs fjerde jernbanepakke, som blant annet vil knytte Norge til evig anbudstvang.

Mens jeg satt på ferja og skrev, gikk diskusjonen friskt på Fellesforbundets landsmøte. Sosial dumping, bemanningsbransje, industriarbeidsplasser og transport er utfordret sterkt av EØS-avtalen. Når jeg sender dette tirsdag kveld, vet jeg fortsatt ikke hvordan avstemningen om EØS går.

I en samtale med fagforeningsmannen Terje Kollbotn fra Odda nylig fortalte han levende om 1. mai i 1994 da Nei-generalen Kristen Nygård talte i Odda. Bønder og arbeidere sto sammen dette året, mens Kristen Nygård sto på talerstolen sammen med dikteren Edvard Hoem. 

 Og kjerneargumentene mot EU-medlemskap i fra 1994, ja til folkestyre – nei til union, ja til solidaritet – nei til union og ja til miljø – nei til union, holder fortsatt.

På Østfold Nei til EUs møte på Bøndenes Hus i Råde sist lørdag, snakket Anne Enger om nei-kampen i -94 som en bred allianse med stor toleranse. Hun minte også om diktet «Annerledeslandet» av Rolf Jacobsen som avsluttes slik

«Men det ligger der enda, Digernorge,
sjøvasket og tungt, med travelhet, regntåker og tinder.
Søker du opp til dem – til utsynet og himmellyset
så ikke bli deroppe, eller drøm deg bort
for vi venter på nevene dine, og godviljen.
Det er en tid av nød og vi er en del av verden.
Men fra et anderledes land
som ingen herremenn riktig har fått has på.
Så bukker vi ikke så dypt som naboene,
det er for bratt her.»

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning. Jeg er glad jeg ikke står alene. I Nei til EU er jeg glad for medlemmer og tillitsvalgte, og ikke minst er jeg takknemlig for at et klart flertall i det norske folk fortsatt er tydelig på at EU-medlemskap ikke er aktuelt.

Kommentaren har stått på trykk i Nationen. 

Stort bilde i toppen: Fra den store demonstrasjonen «Vi står han av» i Tromsø 16. november 1994. Norges Fiskarlag mobiliserte fiskebåter pyntet med Nei til EU-banner. Foto: Karl-Sverre Holdal

reLATERT

Se alle arrangementer

Flere hjemløse i EUs indre marked

25. feb. 2020

Europeiske hjelpeorganisasjoner advarer om en økende krise for hjemløse, og mener EUs frie flyt forsterker problemene.

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.