Vi sto han av, og vi står på fortsatt

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Jeg sitter på ferja mellom Horten og Moss sist lørdag morgen og skriver dette. Jeg skal holde innlegg for Østfold Nei til EU sammen med blant annet Anne Enger, og i Råde viser det seg å vente oss et godt besøkt rådsmøte.

Nei til EU er fortsatt en levende organisasjon med aktive fylkeslag i alle fylker, mange lokallag og i fjor hadde vi medlemsvekst. De tre nordligste fylkene arrangerte en godt besøkt fiskerikonferanse i september. I november blir det tradisjonen tro kvinnekonferanse, i år med temaet Kvinners helse og velferd i Norge og EU, og besøk fra Danmark og Frankrike.

På den landbrukspolitiske konferanse vi arrangerte nylig for å markere 25-årsjubileet for nei-seieren i 1994, startet daværende leder i Norges Bondelag, Bjørn Iversen, med å si: Vi var klar over at ikke på noe område var EU-spørsmålet større enn for landbruket.

Et av de viktige spørsmålene som stadig ble gjentatt før folkeavstemningen i 1994 var: Skal landbruks- og miljøpolitikken bestemmes i Brussel eller på Stortinget? Norsk landbruk vet svaret i dag. Det har vært, og er, et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU.

Samtidig utfordres også landbruket av EØS-avtalen, på tross av at landbruket skulle stå utenfor avtalen. Importen av landbruksvarer har økt eksplosivt siden 1995, og det meste av importen, cirka to tredjedeler, kommer fra EU. I 2018 ble det importert jordbruksvarer for 66,5 mrd. kroner og eksporten var 11,2 mrd. Importen fra EU utgjør ca. 42,5 mrd. Eksporten til EU er ca. 7,5 mrd. Importen fra EU er tredoblet siden år 2000.

Dette er tall fra Stortingets utredningsseksjon som i det nye notatet om artikkel 19, «EØS-avtalen og handel med landbruksvarer mellom Norge og EU». Notatet slår fast at det har vært en ubalansert utvikling i handelen mellom Norge og EU.

Nei til EU mener situasjonen er uholdbar, og at liberaliseringen gjennom artikkel 19 må stanses og heller reverseres. Vi må enkelt sagt produsere mest mulig av egen mat, og unngå at maten reiser mer enn nødvendig.

Tross seieren for 25 år siden, knyttes Norge stadig nærmere EU via EØS-avtalen. Sist uke var det streik mot EUs fjerde jernbanepakke, som blant annet vil knytte Norge til evig anbudstvang.

Mens jeg satt på ferja og skrev, gikk diskusjonen friskt på Fellesforbundets landsmøte. Sosial dumping, bemanningsbransje, industriarbeidsplasser og transport er utfordret sterkt av EØS-avtalen. Når jeg sender dette tirsdag kveld, vet jeg fortsatt ikke hvordan avstemningen om EØS går.

I en samtale med fagforeningsmannen Terje Kollbotn fra Odda nylig fortalte han levende om 1. mai i 1994 da Nei-generalen Kristen Nygård talte i Odda. Bønder og arbeidere sto sammen dette året, mens Kristen Nygård sto på talerstolen sammen med dikteren Edvard Hoem. 

 Og kjerneargumentene mot EU-medlemskap i fra 1994, ja til folkestyre – nei til union, ja til solidaritet – nei til union og ja til miljø – nei til union, holder fortsatt.

På Østfold Nei til EUs møte på Bøndenes Hus i Råde sist lørdag, snakket Anne Enger om nei-kampen i -94 som en bred allianse med stor toleranse. Hun minte også om diktet «Annerledeslandet» av Rolf Jacobsen som avsluttes slik

«Men det ligger der enda, Digernorge,
sjøvasket og tungt, med travelhet, regntåker og tinder.
Søker du opp til dem – til utsynet og himmellyset
så ikke bli deroppe, eller drøm deg bort
for vi venter på nevene dine, og godviljen.
Det er en tid av nød og vi er en del av verden.
Men fra et anderledes land
som ingen herremenn riktig har fått has på.
Så bukker vi ikke så dypt som naboene,
det er for bratt her.»

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning. Jeg er glad jeg ikke står alene. I Nei til EU er jeg glad for medlemmer og tillitsvalgte, og ikke minst er jeg takknemlig for at et klart flertall i det norske folk fortsatt er tydelig på at EU-medlemskap ikke er aktuelt.

Kommentaren har stått på trykk i Nationen. 

Stort bilde i toppen: Fra den store demonstrasjonen «Vi står han av» i Tromsø 16. november 1994. Norges Fiskarlag mobiliserte fiskebåter pyntet med Nei til EU-banner. Foto: Karl-Sverre Holdal

reLATERT

Se alle arrangementer

140 kom på jubileumsfest i Vestfold

14. nov. 2019

Det ble virkelig et festmøte da Vestfold Nei til EU inviterte til åpent møte med tittelen «Vi feirer 25 år utenfor EU» i Re 14. november.

Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

11. nov. 2019

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Vi velger vår egen framtid! – 25 år seinere

25. okt. 2019

Bli medlem i Ungdom mot EU! Er du over 26 år kan du også bli støttemedlem.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

Brexit på biblioteket

24. okt. 2019

Brexit – Hva vil Storbritannias veivalg si for EU, Norge og EØS-avtalen? Det var spørsmålet på et godt besøkt møte i Kristiansand.